Dobrý den ,prosím potřebovala bych učebnice matematiky:Kubešová,Naděžda a Eva Cibulková.Matematika: přehled středoškolského učiva.2.vyd.Trebič :Petra Velanová,2006,239 s. Maturita. ISBN978-808-6873-053

HUDCOVÁ, Milada a Libuše Kubičíková.Sbírka úloh z matematiky pro dvouleté a tříleté učební obory SOU a SOŠ 3 . přeprac.vyd.Praha:Prometheus, 2010,388 s. ISBN 978-80-7196-344-8
Děkuji
Dobré

Kontakt:

Honzikova Lenka
723107347
31200
Plzeň
nopic
// BBCLONE STATISTIC