Český jazyk:ČECHOVÁ, M. a kol. (2007 a novější): Český jazyk pro 2. ročník
středních škol. Praha: SPN

Společenské vědy:DVOŘÁK, J. A KOL. (2015): Odmaturuj! ze společenských věd.
Brno: DIDAKTIS. 2. přepracované vydání.
Dobré

Kontakt:

Brabenec Michal
0
Plzeň
nopic
// BBCLONE STATISTIC