Matematika- MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2012 dotisk, 276 s. ISBN 978-80-7196-264-9.
Dobré

Kontakt:

Matiášek Jan
775471389
397 01
Písek
Koupím učebnice pro 1.ročník IT
// BBCLONE STATISTIC