-Český jazyk pro 1.ročník středních škol- ČECHOVÁ, M. a kol. (2007 a novější) Praha:SPN
-Literatura a umění- Literatura, přehled středoškolského učiva-POLÁŠKOVÁ, T. a kol. (2006 a novější) Třebíč: nakl. Petra Velanová (edice MATURITA)
-Anglický jazyk- RADLEY, P., SIMONS, D.(2011 a novější): New Horizons 1 +, pracovní sešit se slovníčkem 1. Oxford: Oxford University Press.
NEVYPLNĚNÝ
Dobré

Kontakt:

Matiášek Jan
775471389
397 01
Písek
Koupím učebnice pro 1.ročník IT
// BBCLONE STATISTIC