Seznamování na DM s novými žáky

Letošní vítání nováčků proběhlo jako již tradičně v prostorách jídelny. Akce se konala v úterý 17. 9. 2018 od 19:10. Žáci vyšších ročníků byli zvědaví koho budou potkávat na DM. Otázky na jejich osobu byly tradiční. Z jaké školy jsou a jaké mají koníčky a záliby. Pro někoho je těžké předstoupit před publikum a mluvit. Někteří se ale tohoto úkolu zhostili velmi dobře. Zazněly i doplňující otázky od starších žáků. Akce pokračovala volnou zábavou.

Zahraniční odborná praxe Weiden

Dne 16. 9. – 30. 9. 2018 jsme zahájili další kolo zahraničních praxí v německém Weidenu. Za podpory koordinačního centra Tandem a jejich programu podpory odborných praxí se vydaly žákyně Veronika Hudcová a Anita Vališová na odbornou praxi do německých firem. Po nedělním příjezdu a ubytování se děvčata vrhla v pondělí s jazykovou animátorkou Tandemu Míšou Vaňkovou na potřebnou slovní zásobu a poznávání města. Během přípravného dne si holky rozšířily nejen slovní zásobu, ale setkaly se i s žáky z weidenské školy, kteří byli v červnu 2018 na praxi v Plzni. Odpoledne se holky představily ve firmách, do kterých pak už od úterka nastupovaly na praxi. Podle aktuálních zpráv si holky na pracovištích vedou velmi dobře a obě připouští myšlenku, že by se později mohly v Německu poohlédnout po brigádě či zaměstnání.

3. M v poradenském centru Infokariéra

Po loňském úspěšném workshopu na téma „Kdo jsem?“ se letošní 3. M zúčastnila 12. 9. 2018 dalšího pokračování. Letošní workshop byl zaměřen na jejich vnitřní motivaci. Součástí byly i velmi podrobné informace o průběhu závěrečných zkoušek. Tyto informace jim zde přednesla jejich třídní učitelka a zároveň vyučující odborných předmětů p. Mikulášová. Žáci měli příležitost se v mimoškolním prostředí znovu zeptat na cokoliv kolem průběhu jednotné závěrečné zkoušky, která je čeká na konci školního roku. V průběhu práce dospěli žáci k tomu, že je potřeba si plánovat učení po menších úsecích a dodržovat svůj stanovený harmonogram, a že většina jejich problémů se dá shrnout do jednoho bodu – je třeba bojovat s vlastní leností. Budeme jim držet palce.

Seznamovací pobyt

Dne 5. 9. 2018 jsme se zúčastnili seznamovacího pobytu ve Střelských Hošticích. Je to akce, která nám má pomoci se poznat, nestydět se v kolektivu a přiučit se týmové práci. Každý den se skládal z několika různorodých aktivit, do nichž se zapojili všichni žáci každé přítomné třídy. Rozhodně je třeba pochválit místní kuchyni, jídlo bylo výborné! V pátek jsme odjížděli domů plni dojmů a zážitků, skvěle jsme se tam poznali a zjistili, že jsme dobrá parta.

Vycházka po Plzni

V den nástupu na DM jsme jako pokaždé s žáky prvních ročníků šli na vycházku po Plzni. Ukazovali jsme jim cestu do školy, k nádraží, DPMP, vědeckou knihovnu a jiná místa, která pro ně mohou být důležitá.

Vychovatelky DM

// BBCLONE STATISTIC