Krajský přebor v basketbalu 3x3

V pondělí 23. 10. 2017 pořádala naše škola Krajský přebor v basketbalu 3x3 kategorie VI. A v Městské hale Lokomotivy. V kategorii chlapců se zúčastnilo 11 družstev a v kategorii dívek 7 družstev. Oba naše týmy se snažily a hrály na hranici svých možností, ale nejlepší byly o nějaký ten krok před námi. Takže konečné umístění nebylo pro nás překvapením. Holky celkově obsadily 5. místo a kluci to dotáhli na 8. místo.

Logická olympiáda 2017

Základní kolo jubilejního desátého ročníku soutěže se konalo ve dnech 15. – 21. 10. 2017. Zúčastnilo se ho 27 žáků naší školy. Mezi 627 soutěžícími z celého Plzeňského kraje si nejlépe vedl Matěj Motl ze 3. F (27. místo v kraji). Do krajského semifinále spolu s ním postupují ještě Michal Pechoč z 1. A a Martin Stöckelmayer z 1. E, oba se shodně umístili na 29. – 50. místě v kraji. Dalších 12 žáků skončilo v první polovině výsledkové listiny.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a krajským semifinalistům budeme držet palce v pátek 3. 11. 2017.

12. ročník Akademie řemesel v Rokycanech

I v tomto školním roce jsme se 19.10.2017 zúčastnili Akademie řemesel, kam jsme přijeli reprezentovat a představit naši školu. Pořadatelem celé akce byl ÚP Rokycany, dalšími neméně důležitými zainteresovanými byla např. Unie zaměstnavatelských svazů a KÚ Plzeňského kraje. Po slavnostním zahájení ředitelkou ÚP p. Šimonovou a krátkém programu ZUŠ Rokycany začaly do sálu prostoru restaurace Na střelnici proudit zástupy žáků základních škol, které jsme seznamovali s možností studia na naší škole. Představovali jsme jak maturitní obory, tak i náš učební obor. O Informační technologii informoval zájemce Václav Burděj, zástupcem školy pro informace o Logistických a finančních službách byla Tereza Stehlíková, učební obor Manipulant poštovního provozu představovali Sabina Franková a Ladislav Macek. Každého, koho náš stánek s prezentací školy zaujal, jsme pozvali na dny otevřených dveří.

Exkurze JUBI Waldmünchen

Dne 18. října 2017 se vybraní žáci naší školy, kteří mají jako druhý cizí jazyk němčinu a patří převážně do skupin n1 a n2 vydali na návštěvu našeho partnerského zařízení Jugendbildungsstätte ve Waldmünchenu. Cílem exkurze bylo ukázat těmto žákům, kde probíhá zahraniční odborná praxe, které se pak mohou v průběhu studia sami účastnit. Žáky jsme seznámili s jejich budoucím šéfem panem Singerem. Ten je provedl po JUBI a ukázal jim, jakou konkrétní práci tady již minulí praktikanti z naší školy udělali. V tomto termínu jsou zároveň na své praxi v JUBI dvě naše žákyně – Tereza Končelová a Nikola Hončová. Obě nám povyprávěly o svých obavách, které měly před zahájením praxe, ale úsměv na jejich tvářích a spokojenost nám prozradily, že strach je pryč. Holky namotivovaly budoucí zájemce a já doufám, že jsme touto návštěvou odbourali i jejich obavy z neznámého místa a zodpověděli mnoho jejich otázek. Těšíme se na vás, budoucí praktikanti.

Navštívil nás Ledovec

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním nebo mentálním hendikepem podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Naši školu navštívili zástupci s programem „Blázníš? No a!“ proto, aby nám vysvětlili, jak komunikovat a jak se chovat k lidem, kteří mají psychické problémy. Teď už víme, kam se obrátit, kde najdeme krizovou pomoc a odbornou radu.

// BBCLONE STATISTIC