Návštěva partnerské školy ve Weidenu

Dne 13. 11. 2018 jsme se opět vypravili na přátelskou návštěvu naší partnerské školy ve Weidenu. Nejprve jsme žáky provedli městem a seznámili je s pracovišti, kde probíhá zahraniční praxe našich žáků. Pak jsme se přesunuli do školy, kde na nás čekali žáci prvního ročníku a jejich vyučující paní Andrea Hielscher. Byli jsme pozváni na několik hodiny výuky českého jazyka. Do výuky se zapojili nejen žáci, ale i kolega Ondřej Janda. Naši žáci se museli ptát a odpovídat německy a němečtí „prvňáci“, kteří za sebou mají teprve 2 měsíce výuky češtiny, museli zase mluvit česky. Po vyčerpávající, ale zábavné výuce, se všichni žáci odebrali společně do centra na návštěvu kavárny. Dle vlastních slov mluvili skutečně hlavně německy a česky, ale nepopřeli, že si občas vypomohli i angličtinou. Těšíme se na návštěvu našich partnerů v prosinci u nás v Plzni, kdy naopak naši žáci budou průvodci weidenských kamarádů.

Skvělý úspěch našeho žáka

Dne 13. 11. 2018 se uskutečnil 11. ročník Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích na ZČU v Plzni. Naši školu reprezentovali žáci z 4. E Jan Boháč a Ondřej Matura v technické angličtině a Oleg Petruny z 2. E v ruském jazyce. Po registraci žáků ze středních a studentů z vysokých škol probíhaly vstupy firemních sponzorů a záhy hned prezentace samotných přednášejících v jednotlivých sekcích, a to v anglickém, německém, španělském a českém jazyce. Vynikajícího výsledku dosáhl žák 2. E Oleg Petruny, který za svou odbornou práci v ruském jazyce získal 1. místo. Na jeho přípravě se podílela Mgr. Radka Gottfriedová. Při slavnostním vyhlášení výsledků prezentací všichni žáci a studenti obdrželi osvědčení o účasti s poděkováním za reprezentaci škol. Poděkování také patřilo všem učitelům za spolupráci se ZČU a přípravu přednášejících žáků.

Středoškolská futsalová liga kluci

V naší hale se dne 12. 11. 2018 tradičně uskutečnilo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Do skupiny k nám nalosovali Masarykovo gymnázium, Gymnázium L. Pika a SŠ Oselce. Poněvadž do dalšího kola postupovaly dva nejlepší týmy, úkol postoupit byl daný. Po 2 jasných vítězstvích jsme podcenili poslední utkání, které jsme odehráli pod své možnosti a zaslouženě jsme ho prohráli. Tudíž jsme obsadili konečné 2. místo a postoupili tak do dalšího kola. Kluci předvedli velmi kvalitní hru, až na ten závěr…

Posviť si na budoucnost

Naše škola se ve dnech 9. 11. – 10. 11. 2018 opět prezentovala na festivalu práce a vzdělání „Posviť si na budoucnost“ v DEPO 2015. Naši žáci zde informovali budoucí zájemce o oborech, předmětech, kroužcích a aktivitách školy. Na dotykové obrazovce předváděli své dovednosti v programování a představili také kroužek robotiky. Předvádění dronů a možnost vyzkoušet si létání nebo brýle byla velkým lákadlem nejen pro žáky ZŠ, ale i pro jejich rodiče. Všichni ostatní žáci z naší školy mohli navštívit stánky zaměstnavatelů z Plzeňského kraje i stánky jednotlivých fakult Západočeské univerzity.

Okresní přebor středních škol v basketbale chlapců

V hale Lokomotivy v Plzni na Slovanech se 8. 11. 2018 odehrál Okresní přebor středních škol v basketbale chlapců. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 10 týmů. Náš tým hrál v sestavě Jan Mátl 1.F, Dan Vodrážka 1.E, Pavel Bozděch 1.E, Adam ŠPALEK 3.E, Josef ZETOCHA 3.E a Adam LIŠKA 2.F. V naší skupině jsme prohráli všechny zápasy. První zápas s SPŠ stavební 10:36, v druhém zápase nás přehrálo Gymnázium L. Pika 6:18, třetí zápas proti SPŠ dopravní 8:14 a poslední zápas proti Gymnáziu Plzeň 9:24. Celkově chlapci obsadili 9. místo. Herní projev nebyl špatný, ale zradila nás přesnost střelby.

// BBCLONE STATISTIC