Exkurze do firmy WITRON

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 jsme společně s německou Agentur für Arbeit zorganizovali exkurzi do německé firmy WITRON sídlící v Parksteinu nedaleko Weidenu. Po přivítání a představení firmy nás jeden z jejích českých zaměstnanců provedl některými halami a opravdu velmi zajímavě vysvětloval, co firma vyrábí, kdo jsou jejich zákazníci a jak probíhá montáž celého vybavení přímo u zákazníka. Našeho českého průvodce jsme pak požádali, aby nám vysvětlil, jaký obor v Česku studoval a jak se dostal na pozici programátora v této firmě. Lukáš byl velmi sdílný, vše nám podrobně vylíčil a velmi rád zodpověděl dotazy našich žáků. Velká část programu probíhala tentokrát v anglickém jazyce, takže k účasti byli přizváni i žáci z našeho tříletého oboru, kteří se ve škole NJ neučí. S touto firmu se pokusíme navázat spolupráci i při organizování zahraničních praxí. Na podzim 21. 9. 2019 pořádá firma WITRON „Veletrh pracovních příležitostí“, kterého bychom se rádi také zúčastnili a k účasti na tuto akci, na kterou chceme vypravit autobus ze školy, chceme přizvat i rodiče případně sourozence našich žáků. Jednak se můžou podívat, jaké odborné exkurze s kariérním pohledem na věc pořádáme, a také se mohou sami případně zajímat o pracovní nabídky této firmy.

Projektový den 12. 6. 2019

Úkolem žáků v projektovém dni bylo připravit scénář pro natáčení videa do soutěže festivalu Posviť si na budoucnost. Žáci pracovali v týmech a vyzkoušeli si, jaké to je, napsat krátký scénář podle předem stanovených kritérií. Aniž by si to uvědomovali, tak si během práce vyzkoušeli mnoho tzv. měkkých kompetencí od plánování a organizaci práce, kreativitu, týmovou práci přes komunikaci, samostatnost, aktivní přístup až po vedení a ovlivňování. V pátek pak proběhlo v režii žáků třetích ročníků hodnocení zaslaných prezentací. Ti se své role hodnotitelů chopili také velmi vážně a svědomitě a opravdu poctivě a odpovědně bodovali jednotlivé scénáře. Body přidělovali například za originalitu nebo informační nosnost scénáře. V prezentacích se objevilo mnoho zajímavých nápadů. S jejich autory budeme nadále spolupracovat a doufáme, že je zapálíme i pro další zpracování těchto kreativních myšlenek, a že i vy jejich výsledky brzy uvidíte třeba na nástěnkách, letáčcích, webu školy či facebooku.

Krajské kolo v orientačním běhu

Dne 9.5.2019 se žáci naší školy účastnili Krajského kola přeboru škol v orientačním běhu. V soutěži nás reprezentovali Dominik Plecitý, Petr Sovák, Daniel Mertl, vše 1.E, Aneta Vrabcová 3.A a Anita Vališová 3.F. V náročném terénu v okolí Seneckého rybníka kde chlapci museli proběhnout 10 kontrolami a děvčata 8 kontrolami se nejlépe umístnila Aneta Vrabcová na 10. místě s časem 66:42 hod.

Školní zájezd do Německa

Na začátku května 2019 jsme se vydali na školní poznávací zájezd do Německa, kde jsme 1. den navštívili nejvýznamnější památky Berlína, jako například Alexanderplatz, Reichstag nebo televizní věž Fernsehturm. Po prvotním rozkoukání jsme šli bok po boku demonstrantů až na náměstí Potsdamer Platz, které se stalo přehlídkou nejmodernější architektury v Berlíně. Odtud jsme se vydali k světoznámé bráně Branderburger Tor (Braniborská brána) k budově říšského sněmu – Reichstagu.Po snídani jsme se vydali k městu Postupim, známého samozřejmě zejména díky postupimské konferenci. V Postupimi jsme nejdříve navštívili komplex honosného barokního zámku Sanssouci s krásným parkem a dalšími pavilony. Odtud jsme se po prohlídce zahrad zámku vydali k zámečku Schloß Cecilienhof. V Berlíně mířily naše kroky dále na Kurfürstendamm. Na této ulici se nachází i ruiny kostela Gedächtniskirche, což vytváří příjemný kontrast. Na závěr našeho třídenního cestování jsme navštívili půvabné město na Labi – Drážďany. Odpoledne jsme měli čas na vlastní zájmy (Primark volá), a tak jsme se díky laskavosti paní průvodkyně a učitelů mohli vydat na nákupy suvenýrů, občerstvení či oblečení, a co jsem tak zpozoroval, náležitě jsme si tento rozchod užili.

Děkujeme všem, kdo nám zájezd umožnili!

Jan Lomička, 3. F

Okresní přebor ve fotbalu

V pátek 26. 4. 2019 proběhl na hřištích Senco Doubravka Okresní přebor ve fotbalu. Celkem se turnaje zúčastnilo 6 družstev, která se rozdělila do 2 skupin. Náš tým zahrál docela slušně ve skupině, ale 2. poločas utkání o 3. místo si za rámeček nedáme. Dostat 5 gólů za poločas je doopravdy dost…L. Přesto konečné 4. místo není žádným propadákem.

// BBCLONE STATISTIC