Náboj 2017

V pátek 7. 4. 2017 se pětice našich žáků ve složení Martin Bouše (4.F), Milan Kladívko (4.F), David Škarda (4.E), David Švarc (3.E), Miroslav Šůch (3.E) zúčastnila mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ 2017. Soutěž pořádají organizátoři matematických korespondenčních seminářů a instituce MKS MFF UK Praha, MU SLU Opava, KMS FMFI UK Bratislava, STROM PF UPJŠ Košice, FIM Universität Passau, IDM JKU Linz, WMiI UJ Kraków, PW Warszawa, PWr Wrocław, ZSO nr 12 Gdańsk, TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest, MIK PE Veszprém, University of Edinburgh Náš tým se nezalekl silné konkurence tvořené většinou studenty gymnázií. Při své premiérové účasti se umístil na 130. místě (ze 138 týmů) v rámci republiky a na 382. místě (ze 405 týmů) v mezinárodním srovnání a dokonce předstihl i některé soutěžní týmy z gymnázií. Další informace a výsledky na https://math.naboj.org/ Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že i v příštím roce se nám podaří sestavit silný tým, který bude odhodlán poprat se s mezinárodní konkurencí. Sice jsme nezvítězili, ale aspoň jsme se vyfotili v místě, kde se pořizovala fota vítězných týmů. 

Celostátní soutěž poštovních dovedností v Plzni

Ve dnech 28. 3. - 30. 3. 2017 proběhla poprvé na naší škole celostátní soutěž poštovních dovedností. Smyslem soutěže není jen hodnotit výkony žáků v oblasti poštovnictví, ale také musí prokázat znalosti ze zeměpisu a ekonomie. Soutěžící z celé republiky se vzájemně poznávají a předávají si své zkušenosti.

Účastníci i spoluorganizátoři z České pošty na naší škole byli spokojeni a líbil se jim i doprovodný program -  návštěva Techmanie, prohlídka PILSNER URQUELL a plzeňského historického podzemí.

Velkou  radost nám udělalo naše družstvo ve složení JENIFER AMBROZKOVÁ, TEREZA BLECHOVÁ, ANETA KOKYOVÁ ze 3. M, které se umístilo na krásném 3. místě z deseti zúčastněných týmů z celé republiky.

Děvčata blahopřejeme vám, děkujeme za vaše skvělé výkony a vážíme si vaší vzorné reprezentace naší školy.

 

Celostátní matematická soutěž

V pátek 31. března 2017 naše škola, jako jedno z 22 soutěžních středisek v republice, pořádala 25. ročník CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE vyhlašovaný MŠMT ČR a organizovaný Jednotou českých matematiků a fyziků. Do letošního jubilejního ročníku se přihlásilo rovných 100 soutěžících z 12 odborných škol z celého plzeňského kraje. Také naše škola vyslala do všech sedmi kategorií své žáky. Z I. – III. kategorie to byli žáci nematuritních oborů, v kategoriích IV. – VII. pak soutěžící 1. – 4. ročníků studijních oborů. Věříme, že naši zástupci budou úspěšnými řešiteli a budou vyhodnoceni na předních místech.

Exkurze na Katedře matematiky FAV ZČU v Plzni

V pátek 31. 3. 2017 navštívili žáci tříd 2. E a 2. F naší školy Katedru matematiky na Fakultě aplikovaných věd v Plzni ve vědeckém centru NTIS. Cílem exkurze byla prohlídka moderního vědeckého centra FAV a bližší seznámení žáků s moderním pojetím výuky matematiky na vysoké škole.

Exkurze byla zahájena panem Ing. Pavlem Barochem, Ph.D. a paní RNDr. Světlanou Tomiczkovou, Ph.D., kteří nám stručně přestavili Fakultu aplikovaných věd a provedli nás katedrou matematiky. Následovaly dvě poutavé přednášky. První přednáška o minimálních plochách paní RNDr. Světlany Tomiczkové, Ph.D, poté přednáška pana Ing. Jana Čepičky, Ph.D., při níž se žáci dozvěděli například o mohutnosti číselných množin nebo o číslech googol a googolplex. Součástí přednášky bylo i seznámení s aplikací Wolfram Alpha.

Myslím, že exkurze všechny zaujala, ne-li nadchla a naši žáci si odnesli nejen spoustu zajímavých informací, ale i hodně témat k zamyšlení.

Reakce našich žáků:

„V první hodině této akce jsme měli přednášku o pokročilé geometrii a to přesněji o mýdlových bublinách a myslím si, že to bylo docela zajímavé. Druhá hodina s panem Čepičkou byla spíše teoretická, líbila se mi a byla pro mě velice zajímavá a zábavná.“  Martin Bránský, 2.E

 "Exkurze na FAV pro mě byla určitě veliký přínos a utvrdila mě v mém směru zaměření. Celý areál byl ohromný a udělal na mě velký dojem. Přednášky byly zajímavé, například přednáška o nekonečnu mi hodně zamotala hlavu. Také jsem se dověděl důležité informace a částečně jsem přehodnotil i své priority ve škole." Jakub Landa, 2.F

Workshop „Kdo jsem a co umím?“

V pátek 31. 3. 2017 se třída 1. A zúčastnila workshopu „Kdo jsem a co umím?“. Jeho cílem bylo zjistit vlastní silné stránky, které nám mohou pomoci při studiu a v budoucnu i v zaměstnání. Na začátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých pak celý workshop probíhal. Nejdříve jsme si z hromádky karet vybrali ty karty, které nás vystihují, a popsali, co znamenají. Poté jsme si nakreslili sami sebe a doplnili k tomu naše silné stránky. Ve skupinkách jsme následně měli nakreslit silné stránky ostatním ve skupině a opět popsat, co mají znázorňovat. Paní lektorka nám na závěr ukázala i webové stránky o kariéře a o nejrůznějších školách a jejich zaměření. Celý tento workshop se mi líbil a přišel nám užitečný.

Evaluační zpráva >> ZDE

Vrabcová Aneta, 1. A

// BBCLONE STATISTIC