Celorepublikové kolo olympiády v ruském jazyce v Praze

V úterý 9.4. se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala olympiáda v ruském jazyce. Z naší školy tentokrát postoupila do celorepublikového kola Anastasyia Hanushchiak . Mezi první tři se sice nedostala, ale i tak si zaslouží velikou pochvalu. Byl to velký boj. A velmi úspěšný. Anastasyia se umístila na krásném osmém místě v celé České republice!

Gratulujeme a děkujeme za náročnou reprezentaci naší školy.

Aprílové hodnocení krajského kola Puškinova památníku

Jako každoročně se naše škola účastnila soutěže v recitaci v ruském jazyce. Soutěž se konala 1. dubna v Ústavu jazykové přípravy v Plzni. Za SŠINFIS bojoval již podruhé Viktor Ferus ze třídy 4.E. Kategorie byly pro ZŠ, SŠ, VŠ rozdělené na recitaci, dramatizaci a hudební projev. Hodnocení kategorií bylo vskutku aprílové. V kategorii hudebního projevu byla v jedné kategorii udělena dvě první místa a žádné další umístění se nevyhlašovalo! V naší kategorii recitace SŠ do Prahy na celostátní kolo tentokrát vůbec nikdo nepostoupil. A tak většina účastníků odcházela zklamaná – pořadí neznáme. I tak Viktorovi gratuluji za všechny soutěže v ruském jazyce. Vždy byl dobře připravený a určitě by si medailovou pozici zasloužil!

Matematika je hra

Naši žáci se již tradičně zapojují do soutěže MATEMATIKA JE HRA, kterou pořádá SPŠ dopravní Plzeň. Její organizátoři chtějí ukázat, že matematika je věda zajímavá někdy i zábavná a hlavně aplikovatelná v praktickém životě. Soutěží se ve třech kolech. V prvním kole řeší dvojice soutěžících znalostní test, v tom druhém je pak čekají logické úlohy a matematické hlavolamy. Nejúspěšnější týmy postupují do třetího kola, ve kterém mají prezentovat vylosovaný matematický pojem nejen odborně ale také zajímavě. Letošní ročník soutěže se konal 28. 3. 2019. Naši školu reprezentovaly v 1. kategorii (první a druhý ročník) dva týmy z 1. F a jeden tým z 2. F, ve druhé kategorii (třetí ročník) jeden tým z 3. F. Do třetího kola sice nepostoupil ani jeden z nich, ale k postupu chybělo jen málo. Ačkoliv naši nezískali vavříny pro vítěze, určitě jsou bohatší o cennou zkušenost. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci.

Soutěž poštovních dovedností Brno

Žáci 2.A - Petra Fantová, Simona Polívková a Michal Pechoč  se zúčastnili ve dnech 25. 3. - 27. 3. 2019 celostátní  Soutěže poštovních dovedností v Brně. Poměřili si své odborné znalosti a praktické dovednosti s ostatními soutěžícími z celé republiky a vzorně reprezentovali naší školu. Opět, jako v loňském roce, obsadili nepopulární 4. místo. Kromě soutěže také zhlédli v Městském divadle Brno operní muzikál Rent a hlavně získali nové kamarády. Blahopřejeme (bramborová medaile je taky dobrá)!

6. regionální veletrh fiktivních firem Žatec 2019

Obě naše fiktivní firmy se v tomto školním roce zúčastnily poprvé VFF v Žatci, který se konal na OA a SŠ zemědělské a ekologické. Celý veletrh probíhal pod záštitou Ústeckého kraje. Veletrh zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Karas a pak již započalo aktivní obchodování, které doprovázel příjemný kulturní program. Zúčastnili jsme se všech pořádaných soutěží, tzn. „O nejlepší katalog“, „O nejlepší leták“ a „O nejlepší slogan“. Naše PPFB, a. s. byla v soutěžích velmi úspěšná, umístila se na 3. místě v soutěži „O nejlepší katalog“ a na 3. místě v soutěži „O nejlepší leták“, naši Cleaners, s. r. o. byli v soutěži na pěkném 5. místě. Veletrh nás příjemně potěšil i tím, že se do vyhodnocování soutěží zapojili i zástupci skutečných firem, kteří nám předali své zkušenosti z praktické podnikatelské činnosti.

// BBCLONE STATISTIC