Praktikanti z Weidenu jsou opět u nás

V termínu od 18. 6. do 2. 7. 2017 jsou opět našimi hosty praktikanti z Weidenu a jejich pedagogický doprovod. V prvních dvou dnech proběhla na naší škole jazyková animace, které se mohli zúčastnit i naši minulí či budoucí praktikanti. Ti tak měli skvělou příležitost sejít se se svými kamarády z Weidenské školy. Praktikanti, kteří pojedou na zahraniční praxi v záři příštího školního roku, poznali naopak nové přátele, kteří jim po dobu jejich pobytu ve Weidenu budou pomáhat v novém prostředí. Ve středu 21. 6. nastupují němečtí studenti již na svá pracovní místa, která pro letošní rok budou na Krajském úřadě, ve Středisku volného času Radovánek, v Regionálním informačním centru a v organizaci Domovinka.

Sportovní kurz

Dlouholetou tradicí je sportovní kurz, který každým rokem prověřuje tělesnou zdatnost žáků třetích ročníků LFS, ITE a druhého ročníku MPPP. I tento rok padaly osobní rekordy v počtu kilometrů ujetých na kole nebo zvládnutých pěší turistikou. Outdoorové aktivity zase kladly důraz na rovnováhu, zdolávání výšek, ale i týmovou spolupráci. Také v tomto ohledu se rozhodně nemá nikdo z nich za co stydět!

Úspěch naší žákyně v literární soutěži projektu Erasmus+ Ven s Erasmem

U příležitosti třicátého výročí mezinárodního programu Erasmus+, kterého se účastní s projektem Šance pro naše kultury i naše škola, proběhla na jaře letošního roku literární soutěž Ven s Erasmem. Soutěž vyhlásilo Eurocentrum Plzeň a Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Europe Direct Plzeň a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem s mediální podporou Plzeňského deníku.

Soutěžící měli za úkol vyjádřit ve formě fejetonu či eseje svoje zkušenosti s tímto projektem. Naše žákyně Eliška Mašková ze třídy 4A vylíčila literární formou svoje zážitky z pohledu české hostitelské rodiny, která týden ubytovávala italskou studentku Carmen z naší partnerské školy projektu Erasmus+ v Sorrentu. Svůj fejeton Eliška nazvala Můj týden s Erasmem+ aneb knedlík není chleba, ale podoba tam je … Její vtipný pohled na odlišné tradice a zvyky v Itálii byl porotou oceněn v kategorii student SŠ speciálním oceněním Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Vítězné příspěvky si můžete přečíst na stránkách Eurocentra Plzeň:

https://www.euroskop.cz/8481/29060/clanek/literarni-soutez-ven-s-erasmem-zna-sve-viteze/

SŠINFIS již podruhé v celostátním kole Puškinova památníku v Praze!

6. června proběhla v Praze – Bubenči v Ruském středisku vědy a kultury celostátní přehlídka 51. ročníku festivalu ARS – POETICA PUŠKINŮV PAMÁTNÍK. Naše škola zde měla zastoupení již podruhé. Reprezentovala nás Viktoria Konon ze třídy 4.E. Soutěžících bylo opravdu hodně, byly zastoupeny všechny kraje v recitaci, scénkách nebo zpěvu. Porotu tvořili významní zastupitelé rusistů. Za sólovou recitaci bylo Viktorii uděleno mimořádné ocenění. Blahopřejeme ke druhému celostátnímu úspěchu a děkujeme Viktorii za reprezentaci školy.

Návštěva ČNB

Žáci prvních a druhých ročníků navštívili 31. 5. 2017 a 6. 6. 2017 ČNB v Praze. Navštívili expozici „Lidé a peníze“, kde se seznámili s historií Národní banky. Spatřili unikátní exponáty dokládají dějiny měny a peněžnictví na našem území a seznámili se s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz. 

1.A a 1.E

V brzkých ranních hodinách 6. června 2017 se vydala třída 1.A (doplněná o několik žáků 2.E) do Prahy na exkurzi v České národní bance. Po nezbytné vstupní kontrole nás přivítal průvodce, který nás po celou dobu návštěvy doprovázel. Nejprve nám pustil dva filmy o vývoji peněz a historii ČNB, abychom se následně odebrali do prostor vlastní expozice „Lidé a peníze“. Zde jsme si mohli prohlédnout řadu exponátů, které se váží k historii peněz a měny na území České republiky. Zajímavým zpestřením byla možnost ověřit si pravost (nebo nepravost) občanských průkazů a bankovek. Celá expozice byla zakončena malých kvízem. Poté jsme se odebrali zpět na hlavní vlakové nádraží a zamířili zpět do Plzně.

// BBCLONE STATISTIC