Krajská soutěž ARS POETICA - Puškinův památník

V pátek 31. března 2017 se konala v Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni krajská soutěž ARS POETICA – Puškinův památník. V 51. ročníku se soutěžilo v šesti kategoriích. V kategorii recitace se z naší školy zúčastnila Viktoria Konon ze třídy 4.E. A vyhrála! Už podruhé recitátorka naší školy postoupila do celorepublikového finále do Prahy. K úspěšnému vystoupení gratulujeme a přejeme úspěch v Praze.

Krajský parlament dětí a mládeže – Výlet do Bruselu

Jako člen Krajského parlamentu dětí a mládeže a jako zástupce naší školy jsem získal možnost na dva dny navštívit Brusel. Po dlouhé noční cestě jsme nejprve zavítali do města Lovaň a prohlédli si studentskou část města. Odpoledne následoval přesun do samotného Bruselu. Zde jsme navštívili známé Atomium, obrovský model atomu, který jsme si celý prošli. Individuálně jsme se také všichni prošli centrem Bruselu. Hlavní bod výletu, tedy návštěva Evropského parlamentu, byl naplánován až na druhý den dopoledne. Zde se nás ujal asistent europoslance pana Pospíšila Jan Zedník, který nám na začátek popsal svoji funkci a náplň práce. Poté nás odvedl do přednáškové místnosti, kde jsme se seznámili s politikem Janem Řebřinou a konečně též se samotným europoslancem, panem JUDr. Jiřím Pospíšilem. Pan Pospíšil nám na hodinové prezentaci představil složení a fungování parlamentu. Po skončení nás zavedl přímo do hlasovacího pléna, které jsme si prohlédli a kde jsme ještě s panem europoslancem pár minut diskutovali. Pan Pospíšil k nám byl velice milý, otevřený a navíc vtipný. Chtěl dokonce, abychom se s ním vyfotili na jeho facebookové stánky. Bylo nám slíbeno, že v blízké době za námi do Plzně přijede a naše diskuze o dané problematice bude pokračovat. Po návštěvě parlamentu jsme se přesunuli do Parlamentaria, kde jsme absolvovali interaktivní formou workshop o fungování Evropského parlamentu a také institucí Evropské unie. Odpoledne jsme se zúčastnili návštěvy několika čokoládoven a muzea čokolády. Ve večerních hodinách jsme už jen unaveně nastoupili do autobusu domů. V průběhu cesty jsme ještě debatovali s ostatními o dalších akcích a přednáškách, které bychom mohli v rámci parlamentu uskutečnit. Celý výlet a cesta byly nádherné a jsem velice poctěn, že se takováto možnost naskytla právě mně. Radek Nápravník, 2. F

Navštívili jsme Muzeum knihtisku…

Ve středu 29. 3. a v pátek 31. 3. 2017 se třídy 2.A, 3.A a 3.E, 3.F zúčastnily návštěvy Muzea knihtisku a knihy. Muzeum a tiskárna se nachází na rohu Hankovy a Plovární ulice. Muzeum je umístěno z části v nově postavené budově. Starší část byla postavena již v roce 1911 a od roku 2015 je zde expozice věnovaná knihám a knihtisku. V muzeu jsme byli seznámeni s historií knihtisku a technickým zázemím tiskárny. Základem unikátní expozice je sázecí stroj INTERTYPE z roku 1928. Také jsme viděli knihtiskové rychlolisy a řezačku. Protože většina exponátů je funkčních, vyzkoušeli jsme si tiskařský lis a mnozí z nás si domů odnesli vlastnoručně vytištěné dílo nebo zajímavé knihy, které byly volně k odběru.

8. ročník soutěže ve finanční gramotnosti

V letošním školním roce se koná 8. ročník soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školních kol se na středních školách zúčastnilo více než 28 000 žáků. Nejlepší z nich postoupili do okresních kol. Za naši školu v tomto kole soutěžili Tereza Háková, Tereza Nádvorníková a Jakub Kordík ze 4. A. V roli náhradnic nastoupily Jaroslava Märzová a Michala Říhová ze 2. A. Zvítězili a postoupili do krajského kola, které se konalo 23. března. Ani zde neměli konkurenci! 25. dubna 2017 se pokusí ve finále soutěže, které se uskuteční v Praze, získat titul nejvyšší – Mistr ČR ve finanční gramotnosti. Držíme palce!!!

1. A na holografii a virtuální realitě

Ve středu 29. 3. 2017 se třída 1. A zúčastnila exkurze na FAV ZČU na Borech. V této nové budově si nás rozdělili na dvě skupiny a následně jsme prošli dvěma exkurzemi. V té první jsme byli poučeni o holografii. Přednášející nám vysvětlil kdy, a proč holografie vznikla, jaký je její dnešní využití a byl nám také ukázán postup vytvoření holografu. Ve druhé přednášce jsme si vyzkoušeli virtuální realitu v praxi. Vrátili jsme se do dětských let a zahráli si na pískovišti, když jsme vytvářeli moře, zálivy a ostrovy. Poté jsme si také každý mohli vyzkoušet hru s virtuálními brýlemi, což pro řadu z nás byla nová zkušenost. Toto příjemné dopoledne jsme zakončili prosluněnou procházkou pěší zónou ze ZČU k Borskému parku, kde byl konec celé akce.

// BBCLONE STATISTIC