1. A na holografii a virtuální realitě

Ve středu 29. 3. 2017 se třída 1. A zúčastnila exkurze na FAV ZČU na Borech. V této nové budově si nás rozdělili na dvě skupiny a následně jsme prošli dvěma exkurzemi. V té první jsme byli poučeni o holografii. Přednášející nám vysvětlil kdy, a proč holografie vznikla, jaký je její dnešní využití a byl nám také ukázán postup vytvoření holografu. Ve druhé přednášce jsme si vyzkoušeli virtuální realitu v praxi. Vrátili jsme se do dětských let a zahráli si na pískovišti, když jsme vytvářeli moře, zálivy a ostrovy. Poté jsme si také každý mohli vyzkoušet hru s virtuálními brýlemi, což pro řadu z nás byla nová zkušenost. Toto příjemné dopoledne jsme zakončili prosluněnou procházkou pěší zónou ze ZČU k Borskému parku, kde byl konec celé akce.

Workshop Můžeš podnikat

Dne 29. března 2017 jsme se společně se třídami 4. E a 4. F zúčastnili workshopu, který se týkal podnikání. Programem nás provázel pan Ing. Václav Edl, zastupující společnost Edolo, s.r.o., který nám firmu představil formou prezentace. Kromě vlastních zkušeností z podnikání jsme se dozvěděli, co samotné podnikání obnáší, výhody a nevýhody vlastního podnikání oproti tomu být zaměstnancem ve firmě, klady a zápory zaměstnávání. V průběhu workshopu jsme se mohli ptát na cokoli a na konci pan Edl daroval nejaktivnějšímu studentovi knihu. Žáci 4. A

Naši prváci už ví, co je Geomatika!

Žáci tříd 1E a 1F navštívili ve středu 29. března 2017 poprvé Fakultu aplikovaných věd a její laboratoře. Nejdříve je Doc. Baroch seznámil s možností studia na ZČU a obory, které zde lze studovat. Poté žákům představil budovu FAV. Žáky si pak do své péče přebral jeho kolega z katedry Geomatiky. Představil žákům tuto konkrétní katedru, obor a obsah studia. Všichni měli možnost si také prakticky vyzkoušet, co by jako studenti oboru Geomatika na VŠ dělali. Vzhledem k příznivému počasí nás náš průvodce vzal i na střechu budovy NTIS, kde nám vysvětlil, jak fungují družicové navigační systémy. Žáci mnohými dotazy i kladnými reakcemi projevili zájem a potvrdili, že tyto motivační návštěvy ZČU mají svůj význam.

Krajské kolo v silovém čtyřboji

Dne 28. 3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Krajského kola v silovém čtyřboji ve Stříbře. V sestavě Tomáš Holub (3.E), Jiří Sojka (3.F), Richard Bartuška a Michal Kosť (oba 2.E) jsme celkově obsadili 3. místo. V soutěži jednotlivců (celkem 12 siláků) obsadil Tomáš Holub 1. místo a Richard Bartuška 3. místo. Silový čtyřboj byl zaměřen na rozvoj všestranně silových schopností prostřednictvím disciplín silově dynamického charakteru - tlaky s činkou, trojskok snožmo z místa, shyby na doskočné hrazdě a svisy vznesmo. Kluci předvedli velmi kvalitní výkony, což dokládají také překonané školní rekordy: Tomáš Holub - svisy vznesmo 28 opakování, Jiří Sojka - tlaky s činkou 21 opakování a Tomáš Holub s Richardem Bartuškou - shyby 19 opakování.

Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách

28. března 2017 jsme obdobně jako v předcházejících letech i v letošním školním roce soutěžili v grafických disciplínách v krajském kole Mistrovství republiky v psaní na klávesnici. V kategorii „Opis“ naši školu reprezentovali tři žáci – Dominik Kovář a Viktor Ferus ze 2. E a Marek Štika ze 4. F. Pořadatelem soutěže byla OA Plzeň. Soutěžilo celkem dvacet nejlepších žáků z Plzeňského kraje. V náročné konkurenci se nám opravdu dařilo. Dominik Kovář obsadil druhé místo, Marek Štika místo třetí, Viktor Ferus se umístil na místě desátém.

// BBCLONE STATISTIC