Krajské kolo mistrovství republiky v psaní na klávesnici

V úterý 27. března 2018 se tři naši žáci – Tomáš Klail z 1. A a Viktor Ferus a Dominik Kovář ze 3. E zúčastnili krajského kola mistrovství republiky v psaní na klávesnici, korektuře, wordprocessingu a strojovém záznamu mluveného slova - konkrétně v kategorii dovednosti psaní na klávesnici, kde soutěžili v desetiminutovém opisu zadaného textu na rychlost a přesnost. Soutěž pořádala jako obvykle Obchodní akademie v Plzni.

Dá se říci, že již tradičně náš zástupce obsadil přední místo – Dominik Kovář obsadil těsně druhou příčku a zúčastní se tedy 5. – 6. června mistrovství republiky v Hradci Králové. Moc mu gratulujeme a věříme, že ani tam se neztratí a obsadí vytoužené přední místo! Neztratili se ani ostatní soutěžící a věříme, že především v Tomáši Kleilovi bude mít Dominik zdatného nástupce.

Náboj 2018

Letošní ročník mezinárodní matematické soutěže Náboj se uskutečnil v pátek 23. 3. 2018. Na několika místech v Evropě se utkaly pětičlenné týmy soutěžících z ČR, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Velké Británie. Převažovali reprezentanti z gymnázií, lyceí a škol podobného typu.

My jsme soutěžili opět v Praze a letos jako jediná SOŠ z Plzeňského kraje. Naše dva týmy juniorů i seniorů obstály v této silné konkurenci. Za juniory nastoupili v premiéře Michal Pechoč z 1.A, Michal Klečka a Lukáš Šafanda z 1.E, Jiří Řežáb a Dominik Vladař z 1.F. Vedli si velice dobře. V Praze se umístili na vynikajícím 73. místě ze 100 týmů. Za sebou nechali 21 gymnaziálních týmů. Patří jim 3. místo mezi 9 negymnáziálními týmy. V ČR pak obsadili 101. místo (soutěžilo 139 týmů) a v mezinárodním srovnání 337. místo (490 týmů). V kategorii seniorů doplnili loňské účastníky Davida Švarce a Miroslava Šůcha ze 4.E ještě Vojtěch Váchal ze 4.E, Lukáš Bubeníček a Matěj Motl z 3.F. Jejich družstvo bylo v Praze na 93. místě ze 101 týmů. Porazili 5 gymnaziálních týmů a obsadili 4. místo ze 7 negymnaziálních týmů. V celostátním srovnání skončili na 126. místě (139 týmů), v mezinárodním pak na 437. místě (486 týmů). Další informace a kompletní výsledky najdete na https://math.naboj.org

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že i v příštím roce vyšleme dva silné týmy, které se neztratí v mezinárodní konkurenci.

Celostátní matematická soutěž

V pátek 23. března 2018 naše škola (jako jedno z 22 soutěžních středisek v republice) pořádala již 26. ročník CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE vyhlašovaný MŠMT ČR a organizovaný Jednotou českých matematiků a fyziků. Do letošního jubilejního ročníku se přihlásilo 86 soutěžících z 10 odborných škol z celého Plzeňského kraje. Také naše škola vyslala do IV. – VII. kategorie své žáky ze všech ročníků studijních oborů. Věříme, že naši zástupci budou úspěšnými řešiteli a budou vyhodnoceni na předních místech. Držíme palce!

Úklidová akce u sv. Jiří - 23.3.2018

V tento den, se naše třída 1.A sešla ráno na konečné zastávce trolejbusu č. 16. Důvodem našeho setkání byl úklid (sběr odpadu) v jedné z částí města Plzně, a to konkrétně Doubravky. Naše kroky vedly do Záchranné stanice živočichů v Plzni, která se nachází v Zábělské ulici 75. Náš příchod svým houkáním ohlásil výr velký. Na vlastní oči jsme viděli několik zachráněných sov, sovu pálenou a také puštíka. Po této exkurzi jsme se vydali na místo úklidu. Byli jsme překvapeni, co všechno dokáží lidé odhodit do přírody. Našli jsme vyřezané loutky a sošky ze dřeva, lopatu, staré konzervy, pláty skla atd. Tyto věci v žádném případě do přírody nepatří. Nejen, že dochází k ekologické zátěži, ale zvířata se mohou neopatrným šlápnutím zranit. Při sběru jsme se také setkali s volně žijícími zvířaty. Pozorovali jsme konkrétně kachny, husy a dokonce i o pamlsek škemrající nutrie.

Martin Lami

Projektový den „Naše firmy“

V pátek 23. 3. 2018 zavítali do naší školy zástupce firmy „nvias“ p. König a p. Čudáková z projektu Smart Edu. Přišli našim žákům představit investiční hru „Naše firmy – teorie a praxe“. Principem hry bylo nasimulovat reálné prostředí začínající firmy. Žáci museli obsadit všechny důležité pozice ve firmě např. výrobu, marketing či obchodní oddělení a museli se starat o svůj výrobek na trhu. Fiktivním výrobkem, který každá skupina musela zkonstruovat, byl robot a toho museli také naprogramovat. Za všechny své úkony dostávali peníze nebo naopak jako v reálném tržním prostředí také pokuty. Hra byla velmi inovativní, svižná a zábavná a všechny žáky moc zaujala.

// BBCLONE STATISTIC