Třída 1. M si zdokonalovala angličtinu na univerzitě

12. března 2018 se 1. M vydala na Západočeskou univerzitu do US Pointu. Čekal je zde poutavý workshop o Spojených státech amerických. Žáci se dozvěděli základní informace o zemi, ale také mnoho zajímavostí ze života Američanů, protože lektorka, která workshop vedla, zde studovala. Přestože byla celá hodina vedena v angličtině, žáci prokázali dobré znalosti i schopnosti porozumět. Na konci hodiny si své nově nabyté vědomosti otestovali v interaktivním kvízu. Všem se akce moc líbila.

Školní a krajské kolo olympiády v ruském jazyce

28. února a 12. března se na naší škole konalo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Účastnilo se celkem 19 žáků. A jaké jsou výsledky? V kategorii ŠŠ I: 1/ Viktor Ferus 3.E, 2/ Daniela Radová 3.A, 3/ Markéta Lukšíková 3.A V kategorii ŠŠ II: 1/ Eliška Bartovská 2.E, 2/ Jaroslav Zeman 2.A, 3/ Veronika Kehlová 1.A V kategorii ŠŠ III: 1/Oleg Petruny 1.E, Sergi Syrik 1.A Velká pochvala patří žákyním Anně Kotvové z 1.E a Veronice Kehlové z 1.A, které překvapily výborným výkonem. Nejlepší z jednotlivých kategorií postoupili do krajského kola, které se konalo v pondělí 19. března. Viktor Ferus a Oleg Petruny zvítězili ve své kategorii a oba postupují do celorepublikového kola do Prahy. Eliška Bartovská se umístila ve své kategorii jako třetí. Všem soutěžícím děkujeme za účast. Hodně štěstí v Praze!

Radovánek - soutěž v programování

V pátek 9. března 2018 proběhlo ve SVČ Radovánek okresní kolo v programování. A reprezentanti naší školy si vedli velmi dobře. V kategorii Programovací jazyky skončil na 2. místě Jan Kučera z 1.E. Ještě lépe pak dopadla kategorie Aplikační software - tvorba webu. Zvítězil Matěj Motl ze 3.F, na druhém místě skončil Maxim Strnad z 2.F a čtvrté místo obsadil Jakub Kašpar rovněž z 2.F. Gratulujeme!

Třída 4. E navštívila Úřad práce Plzeň

Na úřadu práce nás uvítala velmi milá paní, která pracuje v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání. Přednášela o tom, co můžeme dělat po střední škole a kam máme možnost jít nebo kde můžeme dále studovat po složení maturitních zkoušek a ukončení středoškolského studia. Mluvila také o tom, jaké existují typy pracovní smlouvy v případě, když si najdeme trvalé zaměstnání nebo brigádu. Odpovídali jsme na otázky jak a kde hledat zaměstnání. Velmi nás zaujaly informace o nedostatkových profesích a volných místech v Plzeňském kraji. Dověděli jsme se také, co jsou to tzv. soft skills, co je to služba Eures a jak se do tohoto projektu můžeme zapojit v případě, že bychom chtěli pracovat v zahraničí. Dostali jsme také nabídku zúčastnit se Veletrhu pracovních příležitostí na ZČU v Plzni. Především jsme si ale zopakovali náležitosti správně napsaného životopisu a motivačního dopisu. Naše lektorka nám také pustila zajímavou ukázku jednoho nesprávně vedeného pracovního pohovoru. Návštěva úřadu práce nás velmi zaujala.

VFF Sokolov

28. února 2018 se obě naše fiktivní firmy prezentovaly svými produkty na 10. regionálním veletrhu fiktivních firem v Sokolově. Celý veletrh se nesl v příjemné soutěžní atmosféře, které se zúčastnilo celkem třicet šest firem. Obchodování nám zpříjemnil doprovodný kulturní program, uvítali jsme i možnost získat od zástupců CEFIFu u jejich stánku informace ohledně vyplňování evropského životopisu. Dařilo se naší firmě Cleaners, s. r. o., která uzavřela několik významných obchodů. Velkým úspěchem bylo v závěru veletrhu vyhodnocení pro PPFB, a. s. Obsadili jsme první místo v soutěži o nejlepší slogan a získali ocenění za dlouhodobě kvalitně poskytované finanční služby.

// BBCLONE STATISTIC