Exkurze SPÚ Křimice

Dne 22. 03. 2018 se naše třída 2. A vydala na exkurzi do Sběrného přepravního uzlu pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Když jsme s panem učitelem Novotným dorazili na místo, vyzvedl si nás vedoucí balíkového oddělení, pan Šindelář, který nás provázel po celou dobu. Exkurze trvala přibližně dvě hodiny a za tu dobu jsme prošli několik pracovišť.

První zastávka byla u stroje, který automaticky třídí dopisy. Dokáže roztřídit přes 2000 dopisů za několik minut. Dopisy, které se mu nepodaří automaticky přečíst, pomohou zatřídit kodérky na vedlejším pracovišti.

Následující zastávka vedla do podobné haly, ve které se třídily zásilky ručně. V době naší návštěvy zde pracovalo několik zaměstnanců, kteří zásilky třídili do beden, určených pro menší pošty.

Naše poslední zastávka byla v největší hale, kde se automaticky třídily balíkové zásilky. Právě se zpracovával kamion zásilek z eshopu Lidlu, takže jsme mohli vidět obrovský běžící pás, který byl veden po celé místnosti i třídící skluzavky v provozu. Šli jsme se podívat nahoru, do míst, kde se nachází čtečka.

Na SPU se pracuje převážně v noci, avšak zásilky z Číny, kterých neustále přibývá, se zpracovávají i přes den.

Ke závěr exkurze jsme se dozvěděli o možnostech brigád a zaměstnání a s panem průvodcem jsme se rozloučili. Byla to velmi zajímavá exkurze.

Celostátní soutěž poštovních dovedností Opava

Žáci 3.A - Monika Černá, Veronika Hrdličková a Pavel Pazderka se zúčastnili ve dnech 20. 3. - 22. 3. 2018 Soutěže poštovních dovedností v Opavě. Poměřili si své odborné znalosti s ostatními soutěžícími z celé republiky a vzorně reprezentovali naší školu, obsadili nepopulární 4. místo. 

Kromě soutěže také navštívili největší podnikové  hornické muzeum v republice Landek Park v Petřkovicích u Ostravy, zahráli si bowling a hlavně získali nové kamarády. Blahopřejeme (bramborová medaile je taky dobrá) a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Beseda 4. A na Úřadu práce v Plzni

Stejně jako ostatní čtvrté ročníky, tak i třída 4. A navštívila besedu na Úřadu práce dne 22. 3. 2018. Během prezentace se žáci dověděli mnoho potřebných a důležitých informací. Dověděli se například po jakých profesích je v našem kraji největší poptávka, ale i to, co má obsahovat případná pracovní smlouva nebo jak a kde hledat pomoc v krizové situaci. Dozvěděli se, kolik let musí odpracovat, aby dosáhli nároku na důchod a kdo a v jakých případech za ně platí sociální a zdravotní pojištění. Žáci mohli po celou dobu pokládat doplňující dotazy a toho také hojně využívali.

Krajské kolo v silovém čtyřboji 

Dne 21. 3. 2018 se žáci naší školy zúčastnili Krajského kola v silovém čtyřboji ve Stříbře. V sestavě Tomáš Holub, Richard Bartuška, Michal Kosť a Dominik Veselák (všichni 3.E) jsme celkově obsadili krásné 1. místo s náskokem 94 bodů před druhým Gymnáziem Klatovy. V soutěži jednotlivců (celkem 12 siláků) obsadil Tomáš Holub 1. místo (180,5 b.), Richard Bartuška 2. místo (153,5 b.), Michal Kosť 5. místo (131 b.) a Dominik Veselák 10. místo (96 b.).

Návštěva sběrného přepravního uzlu 

Naše třída 1.A navštívila 15. 3. 2018 přepravní poštu v Plzni Křimicích. Vedoucí pošty nás provedl po pracovištích, ukázal nám jak se automatizovaně třídí listovní i balíkové zásilky. Informoval nás také o tom, že bychom na této přepravní poště mohli v budoucnu pracovat. Prohlídka byla zajímavá a přinesla nám nové odborné informace.

Simona Polívková 1. A

// BBCLONE STATISTIC