Policie na DM

Dne 16. 4. 2018 uskutečnila Městská policie Plzeň na DM preventivní besedu na téma Ilegální drogy a drogový kufr. Žáci se zájmem vyslechli přednášku a poté se aktivně zapojovali do besedy. Vytvořili si jasnou představu o různých podobách návykových látek.

Nejlepší ruštinář v kraji – Viktor Ferus

13. dubna, v pátek, jsme se jako každým rokem účastnili Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Viktor Ferus ze třídy 3.E přednesl text své oblíbené písně ruské hudební skupiny. Porotu jeho výkon natolik zaujal, že kromě druhého místa v kraji ve své kategorii, získal ještě zvláštní ocenění konzula z Karlových Varů. Po vynikajícím umístění na olympiádě v ruském jazyce a následné reprezentaci v Praze tedy další Viktorův úspěch. Moc blahopřejeme nejlepšímu ruštináři naší školy, ale i kraje!

Česká národní banka Praha

Žáci 1. a 2. ročníku učebního oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy navštívili dne 12. 4. 2018 Expozici České národní banky v Praze Lidé a peníze, která prezentuje vývoj měny a financí na území Čech od prvních keltských mincí až po dnešní elektronické peníze. Žáci získali podrobnější informace o činnosti ČNB, o vývoji peněz a měnových poměrů v Čechách. Poté si ověřili teoretické poznatky o naší současné měně a o padělaných bankovkách. Velmi je zaujaly dotekové obrazovky, kde si formou krátkého testu prověřili znalosti o bankovní soustavě a vývoji peněz. Zajímavým zážitkem byla pro žáky možnost potěžkat si pravou zlatou cihličku. Výstava se všem moc líbila.

Republikové finále poháru silového víceboje

Ve dnech 5. - 6. dubna 2018 se žáci naší školy zúčastnili Republikového finále poháru silového víceboje v Karlových Varech. V sestavě Tomáš Holub, Richard Bartuška, Michal Kosť a Dominik Veselák (všichni 3. E), jsme celkově obsadili krásné 14. místo z celkového počtu 1456 středních škol v ČR. V soutěži jednotlivců (celkem 60 soutěžících) obsadil T. Holub 29. místo (191 b.), R. Bartuška 37. místo (183 b.), M. Kosť 54. místo (152 b.) a D. Veselák 59. místo (121 b.). Silový čtyřboj byl zaměřen na rozvoj všestranně silových schopností prostřednictvím disciplín silově dynamického charakteru - tlaky s činkou, trojskok snožmo z místa, shyby na doskočné hrazdě a svisy vznesmo. Kluci předvedli skvělé výkony: Tomáš Holub - tlak vleže 31 opakování, T. Holub s R. Bartuškou - shyby 21 a 18 opakování, M. Kosť - tlak vleže 30 opakování.

Pedagogové převzali ocenění ke Dni učitelů

Za svou dosavadní práci převzalo 28. března 2018 ocenění z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové celkem 30 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.

Povolání učitelů je velmi náročné, vyžaduje neustálé vzdělávání a zdokonalování. Pedagog je vzorem budoucím generacím bez ohledu na to, zda pracuje v mateřince nebo na střední škole, vyžaduje sebekázeň a je spíše posláním. Proto alespoň touto cestou chceme těžkou práci těchto lidí ocenit," uvedl hejtman Josef Bernard.

Mezi oceněnými byla i učitelka naší školy  Ing. Mgr. Miroslava Šleglová, která patří k nejzkušenějším členům pedagogického týmu. Svým zodpovědným přístupem, pracovitostí a nadšením pro moderní technologie přispívá k inovativní výuce odborných předmětů. Blahopřejeme!

// BBCLONE STATISTIC