„Matematika je hra 2017“

Ve středu 5. dubna 2017 se 12 žáků naší školy zúčastnilo soutěže „Matematika je hra“, kterou každoročně organizuje SPŠD v Plzni. Kromě našich žáků a žáků SPŠD se soutěže účastnili i žáci dalších šesti středních škol Plzeňského kraje (SPŠE Plzeň, SPŠS Plzeň, OA Plzeň, SOUE Plzeň, SOŠ Rokycany a SOU Stod). Akce se konala ve společenském sále školy. Soutěžilo se ve dvoučlenných týmech a celá soutěž byla rozdělena do tří částí. Nejdříve žáci řešili vědomostní test, druhý test obsahoval logické úlohy. Pět nejlepších dvojic řešitelů 1. a 2. kola postoupilo do třetího kola, kde byly losovány jednoduché matematické pojmy. Soutěžící si připravili prezentaci vylosovaného pojmu, přičemž se hodnotil nejen obsah, ale i originalita a vtip prezentace. Z řad našich žáků byli úspěšní Miroslav Šůch a David Švarc, kteří se ve své kategorii umístili na 3. místě. Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci.

Celostátní soutěž poštovních dovedností v Plzni

Ve dnech 28. 3. - 30. 3. 2017 proběhla poprvé na naší škole celostátní soutěž poštovních dovedností. Smyslem soutěže není jen hodnotit výkony žáků v oblasti poštovnictví, ale také musí prokázat znalosti ze zeměpisu a ekonomie. Soutěžící z celé republiky se vzájemně poznávají a předávají si své zkušenosti.

Účastníci i spoluorganizátoři z České pošty na naší škole byli spokojeni a líbil se jim i doprovodný program -  návštěva Techmanie, prohlídka PILSNER URQUELL a plzeňského historického podzemí.

Velkou  radost nám udělalo naše družstvo ve složení JENIFER AMBROZKOVÁ, TEREZA BLECHOVÁ, ANETA KOKYOVÁ ze 3. M, které se umístilo na krásném 3. místě z deseti zúčastněných týmů z celé republiky.

Děvčata blahopřejeme vám, děkujeme za vaše skvělé výkony a vážíme si vaší vzorné reprezentace naší školy.

 

Celostátní matematická soutěž

V pátek 31. března 2017 naše škola, jako jedno z 22 soutěžních středisek v republice, pořádala 25. ročník CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE vyhlašovaný MŠMT ČR a organizovaný Jednotou českých matematiků a fyziků. Do letošního jubilejního ročníku se přihlásilo rovných 100 soutěžících z 12 odborných škol z celého plzeňského kraje. Také naše škola vyslala do všech sedmi kategorií své žáky. Z I. – III. kategorie to byli žáci nematuritních oborů, v kategoriích IV. – VII. pak soutěžící 1. – 4. ročníků studijních oborů. Věříme, že naši zástupci budou úspěšnými řešiteli a budou vyhodnoceni na předních místech.

Exkurze na Katedře matematiky FAV ZČU v Plzni

V pátek 31. 3. 2017 navštívili žáci tříd 2. E a 2. F naší školy Katedru matematiky na Fakultě aplikovaných věd v Plzni ve vědeckém centru NTIS. Cílem exkurze byla prohlídka moderního vědeckého centra FAV a bližší seznámení žáků s moderním pojetím výuky matematiky na vysoké škole.

Exkurze byla zahájena panem Ing. Pavlem Barochem, Ph.D. a paní RNDr. Světlanou Tomiczkovou, Ph.D., kteří nám stručně přestavili Fakultu aplikovaných věd a provedli nás katedrou matematiky. Následovaly dvě poutavé přednášky. První přednáška o minimálních plochách paní RNDr. Světlany Tomiczkové, Ph.D, poté přednáška pana Ing. Jana Čepičky, Ph.D., při níž se žáci dozvěděli například o mohutnosti číselných množin nebo o číslech googol a googolplex. Součástí přednášky bylo i seznámení s aplikací Wolfram Alpha.

Myslím, že exkurze všechny zaujala, ne-li nadchla a naši žáci si odnesli nejen spoustu zajímavých informací, ale i hodně témat k zamyšlení.

Reakce našich žáků:

„V první hodině této akce jsme měli přednášku o pokročilé geometrii a to přesněji o mýdlových bublinách a myslím si, že to bylo docela zajímavé. Druhá hodina s panem Čepičkou byla spíše teoretická, líbila se mi a byla pro mě velice zajímavá a zábavná.“  Martin Bránský, 2.E

 "Exkurze na FAV pro mě byla určitě veliký přínos a utvrdila mě v mém směru zaměření. Celý areál byl ohromný a udělal na mě velký dojem. Přednášky byly zajímavé, například přednáška o nekonečnu mi hodně zamotala hlavu. Také jsem se dověděl důležité informace a částečně jsem přehodnotil i své priority ve škole." Jakub Landa, 2.F

Workshop „Kdo jsem a co umím?“

V pátek 31. 3. 2017 se třída 1. A zúčastnila workshopu „Kdo jsem a co umím?“. Jeho cílem bylo zjistit vlastní silné stránky, které nám mohou pomoci při studiu a v budoucnu i v zaměstnání. Na začátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých pak celý workshop probíhal. Nejdříve jsme si z hromádky karet vybrali ty karty, které nás vystihují, a popsali, co znamenají. Poté jsme si nakreslili sami sebe a doplnili k tomu naše silné stránky. Ve skupinkách jsme následně měli nakreslit silné stránky ostatním ve skupině a opět popsat, co mají znázorňovat. Paní lektorka nám na závěr ukázala i webové stránky o kariéře a o nejrůznějších školách a jejich zaměření. Celý tento workshop se mi líbil a přišel nám užitečný.

Evaluační zpráva >> ZDE

Vrabcová Aneta, 1. A

// BBCLONE STATISTIC