Fiktivní výběrové řízení

2. března 2017 Již tradičně jsme se zúčastnili soutěže „Fiktivní výběrové řízení“, které ve spolupráci s Úřadem práce Plzeň pořádá každoročně SPŠ dopravní Plzeň. Za naši školu letos soutěžili žáci čtvrtého ročníku Jakub Kordík, Marie Kotrbová, Edita Hirschauová a Martina Haišmanová. Pracovní pozice, o které jsme se ucházeli, byly „Pracovník v logistice“ a „Asistentka vedoucího“. Pro obě profese byly požadovány ekonomické, účetní a logistické znalosti. Znalosti jsme prokazovali nejen písemným testem, vypracovaným motivačním dopisem a životopisem, ale i konkrétním ústním pohovorem jak v českém, tak i v cizím jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem třicet dva žáků a Editě Hirschauové se podařilo získat první místo ve výběrovém řízení na pracovní pozici „Asistentka vedoucího“, ale velkým přínosem byla soutěž pro všechny pro budoucí skutečný přijímací pracovní pohovor.

Olympiáda v AJ

Ve středu 22. 2. 2017 se na stejném místě - na Masarykově gymnáziu v Plzni - zúčastnil okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce stejný žák, který opět naši školu reprezentoval ve znalostech cizích jazyků, a to Ta Minh Hoang z 3. E. Ve velké konkurenci vítězů z plzeňských gymnázií se dělí o 8. - 9. místo z 16 soutěžících. Jako porotkyně se na dopoledním klání soutěžících podílela i Mgr. Ivana Kupková.

Městská soutěž v psaní na klávesnici

V úterý 21. února 2017 se 4 vybraní žáci naší školy, vítězové školního kola, zúčastnili 20. ročníku městské soutěže v psaní na klávesnici. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší. V obou kategoriích s velkým přehledem ve velké konkurenci zvítězili žáci naší školy! V I. kategorii pro 1. a 2. ročníky studia to byl Dominik KOVÁŘ z II. E s 387 čistými úhozy. Zde mu směle sekundoval Viktor FERUS ze stejné třídy, který měl sice „jen“ 279 čistých úhozů, ale jako téměř jediný přepsal celý text bez jediné chyby a umístil se celkově na 3. místě. Daniel VOLF se umístil na desátém místě.

Ve II. kategorii pro 3. a 4. ročníky s velkým přehledem zvítězil rovněž žák naší IV. F – Marek ŠTIKA se 409 čistými úhozy.

Všichni tři jmenovaní z 1. – 3. místa, kteří svými výkony daleko za sebou nechali „profesionály“ z pořádající Obchodní akademie, postupují tedy do krajského kola této soutěže. Přejeme jim již teď hodně úspěchů!

Skvělý týden s Edisonem na naší škole

Tak jako každý rok, i letos na naší škole v rámci mezinárodního studentského projektu Edison týden působili zahraniční lektoři. Tentokrát jsme měli možnost přivítat vysokoškolské studenty opravdu ze všech částí světa – Brazílie, Indonésie, Gruzie, Egypt, Tunis, Thajsko, Malajsie.

Základní myšlenkou tohoto projektu, pořádaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC, je tolerance a společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy světa. A jak toho docílit? „Naši“ zahraniční stážisté nejen svou přítomností oživili výuku, ale především v multikulturní atmosféře přiměli naše žáky komunikovat v angličtině. Mnozí z nich zjistili, že angličtina je opravdu mezinárodním jazykem, kterým se bez problémů dorozumí dva nerodilí mluvčí.

Naši žáci měli také možnost porovnat svůj život se životem zahraničních stážistů. Všichni lektoři měli připravené nejen prezentace o svých zemích, jejich historii, zvycích, kultuře, ekonomice, ale především diskutovali s našimi žáky o rozdílech jejich života, životního stylu, ale i o svých radostech, běžných starostech, o svých školách, rodičích, kamarádech. Hráli také společně různé hry, povídali si o všem, co je zajímalo. Všechny diskuze samozřejmě probíhaly v angličtině.

Stážisté byli po celý týden ubytováni v rodinách našich žáků. Tyto rodiny měly jedinečnou možnost poznat lektory ještě lépe, strávit s nimi všední dny, ale i víkend.

Naši žáci získali nové kamarády, se kterými zůstanou v kontaktu i nadále. Možná, že se někteří z nich v budoucnu stanou také zahraničními stážisty projektu Edison a budou působit na školách v zahraničí, kde zviditelní naší republiku a přispějí tak ke společnému pochopení lidí celého světa.

Olympiáda v NJ

Dne 10. února 2017 se na Masarykově gymnáziu v Plzni konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii III A naši školu reprezentoval Ta Minh Hoang (3. E) a s 56 body skončil nakonec na krásném 7. místě. K umístění mu gratulujeme a věříme, že příště dosáhne ještě většího úspěchu.

// BBCLONE STATISTIC