Veletrh práce

Dne 24. dubna 2018 se uskutečnila akce „Veletrh práce“, které se zúčastnily třídy 3. A, 4. F, 4. A a 4. E. Akce se věnovala jak studiu na VŠ či VOŠ, tak i budoucímu zapojení se do pracovního procesu. Měli jsme i možnost rozhovoru se zástupci různých povolání, jako např. voják, policista. Na přednášce jsme se dozvěděli mnoho věcí, které jsme např. v životopisech dělali špatně nebo jak napsat motivační dopis. Mohli jsme navštívit i stánky, kde jsme měli možnost zeptat se na spoustu otázek ohledně práce a praxe. Také co je potřeba znát a vědět o našem budoucím povolání. Celá akce byla užitečná, protože nám přinesla spoustu informací do budoucího života.

3. A

Celorepublikové kolo olympiády v ruském jazyce

V pondělí 23. 4. a v úterý 24. 4. se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala olympiáda v ruském jazyce. První den soutěžil Viktor Ferus, sice se  mezi první tři nedostal, ale i tak si zaslouží velikou pochvalu. V úterý pokračovala soutěž kategorií, ve které soutěžil Oleg Petruny. Byl to velký boj a  velmi úspěšný. Oleg se umístil na krásném sedmém místě v celé České republice! Oběma gratulujeme a děkujeme za náročnou reprezentaci naší školy.

Zahájení grilovací sezóny na DM

S brzkým nástupem letošního jara nastoupila i brzká grilovací sezóna. Žáci, paní kuchařky a vychovatelky z internátu SŠINFIS na sebe také nenechali dlouho čekat a ve čtvrtek 19. 4. uspořádali grilovací oslavu spojenou s rozloučením žáků 4. ročníků. Na oslavě se grilovalo kuřecí a hovězí maso, na kterém si všichni velmi pochutnali společně s šopským salátem a nápojem Capri-Sonne. Všichni jsme si oslavu náramně užili a doufám, že tyto akce budou i nadále pokračovat.

Miroslav Smrčka, 1.F

Lidé a peníze

Žáci 1. A navštívili 19. 4. 2018 expozici ČNB "Lidé a peníze" v Praze, která se nalézá v prostorách bývalého trezoru Živnostenské banky. Výstava nabídla unikátní pohled na historii peněz od pazourků k elektronickým penězům, ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Žáci se seznámili s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz. 

Navštívili také v Praze budovu Hlavní pošty v Jindřišské ulici, prohlédli si centrum, které tvoří velká odbavovací hala s prosklenou střechou s malířskou výzdobou Karla Vítězslava Maška, který ve své tvorbě využil jak scény z dopravy a poštovnictví, tak množství botanických motivů, souvisejících s minulostí místa. 

Můžeš podnikat

Zajímavé přednášky a prezentace podnikatelů z našeho kraje se uskutečnily pod názvem „Můžeš podnikat“ 16. 4. 2018. Přednášek se účastnili všichni žáci 4. ročníků, kteří právě po úspěšném absolvování svého vzdělávacího procesu budou stát před rozhodnutím nechat se zaměstnat nebo začít podnikat. Přednášející různého věku i profesí jim převyprávěli své podnikatelské příběhy. Zaměřili se jak na úskalí soukromého podnikání, tak i na jeho kladné stránky. Žáci se v diskuzi mohli ještě zeptat na všechny nejasnosti. Nakonec proběhla evaluace formou dotazníků, kam mohli žáci napsat i své kontaktní údaje, pokud mají zájem o další zajímavé informace a akce. Příklad takové akce prezentoval i jeden z přednášejících a to letní kemp Můžeš podnikat, kam naše studenty také pozval.

// BBCLONE STATISTIC