Ocenění pedagogů v Den učitelů

Symbolicky v Den učitelů ocenil hejtman Josef Bernard 23 pedagogů ze škol v Plzeňském kraji za jejich úspěšnou pedagogickou práci. „Velmi si vážím vaší práce a je mi ctí, že vám k vašemu svátku mohu předat alespoň symbolické ocenění,“ řekl v úvodu hejtman. Ocenění učitelům předávala kromě hejtmana také náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková. Mezi oceněnými byl i pedagog naší školy Mgr. Bc. Petr Zima, který vykonává funkci metodika ICT a ve spolupráci s vedením školy vytváří podmínky pro využívání digitálních technologií ve výuce. Je garantem oboru Informační technologie, vytvořil koncepci jeho školního vzdělávacího plánu. U žáků je zapsán jako odborný expert, důsledný, nesmlouvavý, náročný, ale zároveň přátelský, férový, nápomocný, má jejich respekt. Motivuje a připravuje žáky na soutěže v oblasti informačních technologií. Pravidelně se aktivně zapojuje do řady projektů, díky nimž škola získává prostředky na nutné inovace. Blahopřejeme!

Naši „síťaři“ soutěžili v Hradci

Dva tříčlenné týmy z naší školy se 24.3.2017 vydaly poměřit znalosti a dovednosti v počítačových sítích se svými vrstevníky na soutěž Networking Academy Games, která se konala v Hradci Králové na Střední škole aplikované kybernetiky. První tým složený z žáků 4. ročníku (Michal Hodina, Tomáš Homola a David Škarda) se v konkurenci dvaceti týmů z celé České republiky umístil na pěkném 5. místě a jako nejlepší ze škol na západ od Hradce:-). Druhý tým ve složení Aneta Koldovská, Jiří Pašek a Vojtěch Váchal (všichni 3.ročník) pak vybojoval slušné 10. místo. Gratulujeme!

Výsledky: http://www.netacad-games.cz/kategorie-hs3

Video: https://www.youtube.com/watch?v=nlY1RPmn02k

I v roce 2016/17 jsme zrealizovali technické kroužky pro žáky ZŠ…

V rámci spolupráce se základními školami připravujeme každoročně kroužky pro žáky ZŠ. V letošním roce nás navštěvovali žáci ze čtyř plzeňských základních škol, a sice 2. ZŠ (Schwarzova ul.), 10. ZŠ (náměstí Míru), 11. ZŠ (Baarova ul.) a 26. ZŠ (Skupova ul.). Tito žáci se zúčastnili technického kroužku v 5 skupinách. Každá skupina nás navštívila celkem 8krát, z toho 3x v rámci bloku programování, 3x v rámci bloku počítačových sítí a 2x v rámci bloku fyzikálních experimentů. Prvně k nám v rámci kroužků zavítali žáci základních škol 3. října 2016 a poslední skupině skončil technický kroužek 16. března 2017. Věříme, že se žákům jednotlivé bloky technických kroužků líbily a že je třeba ovlivní při rozhodování o budoucím povolání. Poděkování patří ředitelům základních škol za navázání partnerství s naši školou a jejich zástupcům, kteří museli s naší školou spolupracovat v rámci sladění rozvrhů hodin a termínů technických kroužků.

Krajská olympiáda v ruském jazyce

V pátek 10. března 2017 se naši žáci zúčastnili krajského kola olympiády v ruském jazyce. V kategorii SŠ l se na druhém místě umístil Viktor Ferus a v kategorii SŠ II na třetím místě Aneta Walterová. Oba účastníci opět potvrdili své kvality. Viktor se zároveň stává náhradníkem pro celorepublikovou soutěž, která proběhne v květnu v Praze. Blahopřejeme za výborné umístění.

Návštěva Českého rozhlasu v Plzni

Dne 9. 3. 2017 naše třída 2. M navštívila výstavní prostory Českého rozhlasu v rámci oslav Smetanovských dní. Zaujali nás obrazy tří autorek inspirované hudbou a životními osudy.

// BBCLONE STATISTIC