Finanční gramotnost

Krajský přebor v orientačním běhu

Dne 24. 4. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Krajského přeboru v orientačním běhu ve Špitálském lese v Plzni Doubravce. Na soutěžní trať s čipy a mapou postupně startovali v kategorii děvčat Barbora Suchá, Veronika Teřlová (obě 3.A) a Aneta Vrabcová (1.A) a v kategorii chlapců Dominik Král (3.A), Jan Matiášek, Dominik Veselák (oba 2.E) a Lukáš Bubeníček (2.F). V hodnocení jednotlivců shodně Aneta Vrabcová a Dominik Král obsadili krásné 11. místo. Celkově naše škola skončila na 5. místě.

Okresní kolo programování

Dne 17. března 2017 se uskutečnilo okresní kolo soutěře v programování. Organizátorem soutěže bylo SVČ Radovánek v Sadech Pětatřicátníků. V kategorii programovací jazyky mládež soutěžilo 11 žáků a Jan Peřina se umístil na prvním místě a postupuje do krajského kola. Jako náhradník postupuje také Michal Sládek. V kategorii tvorba webu se oba naši zástupci umístili na postupových místech, Ondřej Stolz na druhém a Viktor Ferus na třetím místě. Krajské kolo se uskuteční 21. dubna 2017. Všem našim zástupcům budeme držet palce.

1. F ve spalovně odpadů v Chotíkově

Dne 11. dubna 2017 navštívila třída 1. F nedalekou spalovnu ZEVO Chotíkov. Ještě před prohlídkou samotné budovy a jejích jednotlivých částí mohli žáci zhlédnout dvě krátká videa pojednávající o vzniku, historii a významu působení spalovny. Samotný vedoucí provozu jim poté pomocí moderní interaktivní metody ukázal průběh spalování odpadu, z něhož na konci procesu vzniká teplo, které je později využito k výrobě tepelné a elektrické energie. Prohlídka prostor obrovské budovy byla velice zajímavá, studenti obdivovali především práci jeřábníka a monitorování činností ve velíně. Jistojistě si žáci odnesli mnoho cenných zkušeností a informací o tom, jak spalovna funguje a k čemu je dobré se na likvidaci odpadu podílet.

Okresní kolo Poháru Josefa Masopusta

V úterý 11. 4. 2017 pořádala naše škola Okresní kolo Poháru Josefa Masopusta, které se uskutečnilo v areálu Senco Doubravka. Letos se přihlásilo dohromady 7 týmů, které se rozdělily do 2 skupin, a dva nejlepší ve skupině pokračovaly ve vyřazovacích bojích. Naši kluci podali lepší výkony než loni, ale 1 výhra a 2 prohry nám zajistily 3. místo ve skupině a celkově 5. - 6. místo.

// BBCLONE STATISTIC