Školní zájezd do Itálie

V prvním květnovém týdnu roku 2017 pořádala SŠINFIS poznávací zájezd do severní části Itálie, jejíž oblast bývá také nazývána Emiglia Romagna.

Akce se účastnilo 42 žáků v doprovodu dvou pedagogů. Po několikahodinovém nočním přejezdu čekala na účastníky světoznámá Verona i se svým půvabným starobylým centrem, které v sobě zahrnovalo například návštěvu slavného Juliina balkonu či procházku kolem římského amfiteátru. Následující zastávka byla v Maranellu, kde si mohli žáci i učitelé projít místní muzeum automobilky Ferarri.

Příští den mohli účastníci objevovat krásy historického města Ravenna, které je známé svými křesťanskými mozaikami, dále San Marina či rybářské vesničky Cesenatico. Města Bologna a Ferrara byla na programu dalšího dne.

Závěrečný den trávili účastníci zájezdu v Benátkách, v jednom z nejvyhledávanějších turistických měst na světě. Měli možnost vidět slavný Canal Grande či si prohlédnout chrám sv. Marka. Nechyběla ani projížďka známou gondolou. V sobotu v časných ranních hodinách byli již všichni zpět v Plzni.

Beseda s veterány

V pátek 5. května 2017 se třídy 1.A a 1.E zúčastnily besedy s válečnými veterány, kteří v květnu 1945 osvobodili Plzeň. Akce se konala v Měšťanské besedě, mezi studenty plzeňských škol zavítali 3 Američané a 6 Belgičanů. Nejmladšímu pamětníkovi konce války v Plzni bylo 90 let, nestaršímu 95 let. Žáci si vyslechli poutavé vyprávění válečným hrdinů, jejich osobní vzpomínky na válku i padlé kamarády. Prostor byl i pro vlastní dotazy žáků. Beseda se všem moc líbila a všichni veteráni byli za své příběhy odměněni mnohonásobným bouřlivým potleskem.

Přes 300 žáků naší školy na Fotbalovém festivalu 2017

Více než 300 žáků naší školy navštívili v doprovodu učitelů ve dnech 2. a 5. května 2017 Fotbalový festival 2017.

Více z postřehu třídy 2.E…

"Dne 2.5. se třída 2.E zúčastnila Fotbalového festivalu 2017, který uspořádala Fotbalová asociace České republiky v rámci právě probíhajícího ME žen do 17 let. Jedním z pořadatelských měst je právě Plzeň, a tak v rámci každého utkání pořadatelé připravili pro návštěvníky z řad základních a středních škol bohatý program, který byl rozprostřen do celého okolí stadionu FC Viktoria Plzeň ve Štruncových sadech. Vyzkoušeli jsme si řadu sportů jako je lukostřelba, rugby nebo judo a také některé dovednostní disciplíny jako fotbalové šipky, lezení na stěně nebo prvky fotbalového tréninku. Na závěr dopoledního programu nás čekal zahajovací zápas mistrovství Evropy mezi hráčkami České republiky a Francie. I přes nepřízeň počasí se jednalo o napínavé utkání, ve kterém české hráčky až do závěrečného hvizdu sahaly po bodu za remízu. Nakonec ale stejně starým hráčkám Francie podlehly 1:2."

Mgr. Baťko a třída 2.E

Cleaners, s. r. o. ve spalovně Chotíkov

Dne 4.5.2017 jsme s naší fiktivní firmou navštívili spalovnu odpadu v Chotíkově. Hned po příchodu nás velmi zaujala celá budova, který vypadá velmi pěkně. Jako malý úkol na začátek jsme dostali si za celou dobu prohlídky rozmyslet, jestli je lepší spalování odpadu nebo ukládání na skládky.

Hned na začátek jsme viděli dva krátké dokumenty, o spalovně a o Plzeňské teplárenské, které spalovna patří. Poté nám pracovnice spalovny na malém modelu ukázala, co a jak ve spalovně funguje. Pak už byl čas jít se podívat do provozu. Prošli jsme všechny části spalovny. Začali jsme ve velíně, kde jsme viděli, jak se celá spalovna řídí. Dále jsme pokračovali do kabiny jeřábníka, kterého jsme viděli přímo při práci. Pracovnice nás provedla i celým procesem spalování, následného čištění i vyrábění elektřiny. Při prohlídce bylo zajímavé vidět zaměstnance při práci.

Myslím si, že tato prohlídka byla velice zajímavá a dozvěděli jsme se spousta zajímavých informací.

Ekologická likvidace odpadů v Černošíně

Žáci druhého a třetího ročníku oboru vzdělávání Logistické a finanční služby navštívili 2. května 2017 výukové centrum Černošín. Získali teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech, prohlédli si informační panely zobrazující nakládání s jednotlivými druhy odpadů a  vzorky surovin, které jsou z vytříděného odpadu vyráběny a které budou následně opět využity pro výrobu dalších výrobků. Seznámili se s provozem dotřiďovací linky odpadů, viděli řízenou skládku odpadů, kompostárnu a kogenerační jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie. Na vlastní oči se žáci přesvědčili, jaký má smysl třídění odpadů.

 

// BBCLONE STATISTIC