Česká národní banka Praha

Žáci 1. a 2. ročníku učebního oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy navštívili dne 12. 4. 2018 Expozici České národní banky v Praze Lidé a peníze, která prezentuje vývoj měny a financí na území Čech od prvních keltských mincí až po dnešní elektronické peníze. Žáci získali podrobnější informace o činnosti ČNB, o vývoji peněz a měnových poměrů v Čechách. Poté si ověřili teoretické poznatky o naší současné měně a o padělaných bankovkách. Velmi je zaujaly dotekové obrazovky, kde si formou krátkého testu prověřili znalosti o bankovní soustavě a vývoji peněz. Zajímavým zážitkem byla pro žáky možnost potěžkat si pravou zlatou cihličku. Výstava se všem moc líbila.

Republikové finále poháru silového víceboje

Ve dnech 5. - 6. dubna 2018 se žáci naší školy zúčastnili Republikového finále poháru silového víceboje v Karlových Varech. V sestavě Tomáš Holub, Richard Bartuška, Michal Kosť a Dominik Veselák (všichni 3. E), jsme celkově obsadili krásné 14. místo z celkového počtu 1456 středních škol v ČR. V soutěži jednotlivců (celkem 60 soutěžících) obsadil T. Holub 29. místo (191 b.), R. Bartuška 37. místo (183 b.), M. Kosť 54. místo (152 b.) a D. Veselák 59. místo (121 b.). Silový čtyřboj byl zaměřen na rozvoj všestranně silových schopností prostřednictvím disciplín silově dynamického charakteru - tlaky s činkou, trojskok snožmo z místa, shyby na doskočné hrazdě a svisy vznesmo. Kluci předvedli skvělé výkony: Tomáš Holub - tlak vleže 31 opakování, T. Holub s R. Bartuškou - shyby 21 a 18 opakování, M. Kosť - tlak vleže 30 opakování.

Pedagogové převzali ocenění ke Dni učitelů

Za svou dosavadní práci převzalo 28. března 2018 ocenění z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové celkem 30 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.

Povolání učitelů je velmi náročné, vyžaduje neustálé vzdělávání a zdokonalování. Pedagog je vzorem budoucím generacím bez ohledu na to, zda pracuje v mateřince nebo na střední škole, vyžaduje sebekázeň a je spíše posláním. Proto alespoň touto cestou chceme těžkou práci těchto lidí ocenit," uvedl hejtman Josef Bernard.

Mezi oceněnými byla i učitelka naší školy  Ing. Mgr. Miroslava Šleglová, která patří k nejzkušenějším členům pedagogického týmu. Svým zodpovědným přístupem, pracovitostí a nadšením pro moderní technologie přispívá k inovativní výuce odborných předmětů. Blahopřejeme!

Krajské kolo mistrovství republiky v psaní na klávesnici

V úterý 27. března 2018 se tři naši žáci – Tomáš Klail z 1. A a Viktor Ferus a Dominik Kovář ze 3. E zúčastnili krajského kola mistrovství republiky v psaní na klávesnici, korektuře, wordprocessingu a strojovém záznamu mluveného slova - konkrétně v kategorii dovednosti psaní na klávesnici, kde soutěžili v desetiminutovém opisu zadaného textu na rychlost a přesnost. Soutěž pořádala jako obvykle Obchodní akademie v Plzni.

Dá se říci, že již tradičně náš zástupce obsadil přední místo – Dominik Kovář obsadil těsně druhou příčku a zúčastní se tedy 5. – 6. června mistrovství republiky v Hradci Králové. Moc mu gratulujeme a věříme, že ani tam se neztratí a obsadí vytoužené přední místo! Neztratili se ani ostatní soutěžící a věříme, že především v Tomáši Kleilovi bude mít Dominik zdatného nástupce.

Náboj 2018

Letošní ročník mezinárodní matematické soutěže Náboj se uskutečnil v pátek 23. 3. 2018. Na několika místech v Evropě se utkaly pětičlenné týmy soutěžících z ČR, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Velké Británie. Převažovali reprezentanti z gymnázií, lyceí a škol podobného typu.

My jsme soutěžili opět v Praze a letos jako jediná SOŠ z Plzeňského kraje. Naše dva týmy juniorů i seniorů obstály v této silné konkurenci. Za juniory nastoupili v premiéře Michal Pechoč z 1.A, Michal Klečka a Lukáš Šafanda z 1.E, Jiří Řežáb a Dominik Vladař z 1.F. Vedli si velice dobře. V Praze se umístili na vynikajícím 73. místě ze 100 týmů. Za sebou nechali 21 gymnaziálních týmů. Patří jim 3. místo mezi 9 negymnáziálními týmy. V ČR pak obsadili 101. místo (soutěžilo 139 týmů) a v mezinárodním srovnání 337. místo (490 týmů). V kategorii seniorů doplnili loňské účastníky Davida Švarce a Miroslava Šůcha ze 4.E ještě Vojtěch Váchal ze 4.E, Lukáš Bubeníček a Matěj Motl z 3.F. Jejich družstvo bylo v Praze na 93. místě ze 101 týmů. Porazili 5 gymnaziálních týmů a obsadili 4. místo ze 7 negymnaziálních týmů. V celostátním srovnání skončili na 126. místě (139 týmů), v mezinárodním pak na 437. místě (486 týmů). Další informace a kompletní výsledky najdete na https://math.naboj.org

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že i v příštím roce vyšleme dva silné týmy, které se neztratí v mezinárodní konkurenci.

// BBCLONE STATISTIC