Konference Studentských odborných prezentací na ZČU

Tento rok jsme se opět zúčastnili konference Studentských odborných prezentací v cizím jazyce konaném každoročně Ústavem pro jazykovou přípravu na Západočeské univerzitě v Plzni. Nynější rok byl výjimečný již 10. ročníkem konání této soutěže. Za naší školu nás reprezentovali 2 žáci ze 4. E - Jiří Pašek, Radek Švamberg, kteří se rozhodli prezentovat jejich maturitní projekt s názvem MeteoCam v sekci technické angličtiny. V sekci technické angličtiny nás také reprezentovali žáci z 3. E – Jan Boháč a Ondřej Donát, kteří předvedli své téma o základech programování. Naši žáci neprezentovali pouze a jenom v angličtině, ale také v ruském jazyce. Žáci Serge Siryk a Oleg Petruny z 1. A a 1. E se umístili na 2. místě a získali finanční odměnu a sponzorské dárky. Všichni zúčastnění obdrželi osvědčení, protože odvedli skvělý výkon při svých prezentacích.

Jiří Pašek

Výsledky voleb do školské rady

Dne 9. listopadu 2017 proběhly na škole volby do školské rady na příští tříleté funkční období. Odvolilo 125 zletilých žáků nebo rodičů nezletilých žáků ( 27% účast) a 31 pedagogických pracovníků (86% účast). Z celkového počtu 156 lístků bylo 153 platných a 3 neplatné. Děkujeme všem zúčastněným.

Posviť si na budoucnost

Žáci třetích ročníků navštívili 10. 11. 2017 veletrh studijních a pracovních příležitostí v DEPO 2015. Naši budoucí maturanti už by měli pomalu přemýšlet nad svým budoucím studiem či prací. Během akce „Posviť si na budoucnost“ mohli navštívit stánky zaměstnavatelů z Plzeňského kraje i stánky jednotlivých fakult Západočeské univerzity. Během pátečního dopoledne proběhly také přednášky všech fakult, kde žáci dostali informace o studiu i přijímacím řízení.

Návštěva partnerské školy ve Weidenu

Ve čtvrtek 9. 11. jsme se opět vydali utužovat vztahy s našimi přáteli do německého Weidenu. Kromě návštěvy města nás čekali žáci z Fachakademie für Fremdsprachen, kteří se učí jako druhý cizí jazyk češtinu a pravidelně v červnu se účastní zahraniční praxe u nás v Plzni. Během návštěvy ve třídě se všichni žáci vzájemně představili a řekli o sobě pár slov – naši v němčině a Němci zase naopak v češtině. I přes jisté obtíže nakonec všichni našli společnou řeč, a protože jsme chtěli, aby se jejich kontakty ještě prohloubily, tak jsme poslali na společnou prohlídku města a posezení u kávy. Setkání skončilo výměnou telefonních čísel a facebookových kontaktů a všichni už se těší na podobné setkání v červnu u nás.

Agentur für Arbeit

Během čtvrteční návštěvy Weidenu (9. 11. 2017) jsme měli také na programu návštěvu místní Agentur für Arbeit, což je vlastně obdoba našeho Úřadu práce. V agentuře proběhla v minulém i letošním školním roce zahraniční praxe našich žáků – Marie Kotrbové a Vaška Burděje. O naše praktikanty se tady starala p. Koubová, která nás provázela i touto návštěvou. Zájemcům z řad našich žáků vysvětlila, jak funguje německý pracovní trh, daňový systém, systém sociálního a zdravotního pojištění a další praktické věci. Jelikož je sama Češka žijící a pracující v Německu už tři roky, dokázala žákům udělat velmi názorné srovnání mezi situací u nás a v Německu. Žáci měli množství dotazů a pokud se nestačili zeptat na všechno, pak mají šanci hned v následujícím týdnu, kdy nás právě paní Koubová společně s panem Braunem navštíví přímo v naší škole a kromě odpovědí na dotazy ohledně práce a brigád v Německu nám připraví i workshop.

// BBCLONE STATISTIC