Přivítání svátků jara na DM

Velikonoční čas jsme si chtěli na našem DM trochu zpestřit. Naplánovali jsme velikonoční výzdobu, barvení vajíček a perníčků. Naše výrobky nám zdobily chodbu a pokoje na DM. Příští rok bychom v této tradici chtěli pokračovat a třeba zapojit i kluky na pletení pomlázky.

Psali o nás

Grilování na DM 2019

Dne 15. dubna opět nastala jarní atmosféra a s ní také samo sebou přišla doba na to vytáhnout gril a naložit na něj nějaké ty kousky a pořádně si je vychutnat. Jinak tomu nebylo ani na našem DM, kde jsme od kuchařek dostali výborné kuřecí maso, které už jen čekalo na to až ho naše paní vychovatelky hodí na rozžhavený gril a naservírují na tác našim studentům, kteří už netrpělivě postávali a nasávali chuť, která se šířila okolím. Jako přílohou jim byl salát, hořčice, kečup a chléb a džus Capri-Sone. Všichni si během této akce, která trvala okolo 2 hodin, jídlo velice vychutnali a zůstali i nadále venku až do konce.

Smrčka Miroslav 2. F

Ukázka oborů a exkurze pro partnerskou 11. ZŠ

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, do kterého je naše škola zapojena, bylo naším úkolem uspořádat exkurzi k zajímavému zaměstnavateli v Plzeňském kraji pro další z partnerských základních škol. Opět jsme zvolili pracoviště České pošty v Křimicích, konkrétně šlo o sběrný přepravní uzel Křimice. Nejdříve jsme žáky z 11. ZŠ v Plzni pozvali dne 12. 4. 2019 k nám do školy, kde jsme jim představili obory naší školy a hlavně obory související s exkurzí. Vysvětlili jsme, které pozice by po vystudování těchto oborů mohli vykonávat. Následovaly praktické ukázky, do kterých se žáci velmi aktivně zapojili. Vyzkoušeli si např. práci na přepážce s programem APOST, naskladnění zboží do systému nebo založení účtu firmy v naší fiktivní bance. Nakonec následovalo krátké opáčko formou křížovky. Pak jsme se přesunuli autobusem na exkurzi. Většina žáků byla skutečně překvapena. Neměli vůbec tušení o existenci přepravního uzlu v Křimicích a měli opravdu množství dotazů. Náš průvodce, pan Šindelář, jim velmi ochotně odpovídal a vše vysvětloval. Nakonec je pozval také na den otevřených dveří, který se zde bude konat 1. června a je zcela mimořádný, protože tato logistická budova je jinak veřejnosti nepřístupná. Na fotce vidíte jak si osmáci naskladnili Heru za téměř jednu miliardu – s vysvětlením, že se přece blíží velikonoce a budou se péct beránci.

Návštěva Agentur für Arbeit

Dne 11. 4. 2019 se naši žáci zúčastnili přednášky a workshopu v Agentur für Arbeit ve Weidenu. Přivítala je tentokrát paní Potužníková-König, která našim žákům představila zdejší Welcome-centrum, které slouží mimo jiné i pro zahraniční uchazeče o práci či brigádu v Německu. Ukázala žákům několik užitečných internetových odkazů, které jim mohou usnadnit hledání práce či brigády. Informovala žáky o službách EURES. Na dotazy žáků, jaká byla její cesta k zaměstnání v Německu, jim velmi podrobně popsala své předchozí vzdělání. Nakonec pozvala naše žáky na exkurzi do firmy WITRON, kterou společně připravujeme na 13. června.

// BBCLONE STATISTIC