Exkurze na SPU Plzeň Křimice

V pátek 15. března navštívila třída 1. A Sběrný přepravní uzel v Plzni Křimicích. Jako vždy se žáků ujal milý a zkušený pan Šindelář, který žáky provedl jak prostory pro automatické třídění zásilek, tak pro třídění ruční. Žáci mohli vidět, jakou rychlostí se třídí listovní zásilky při strojním zpracování, dozvěděli se o systému ručního třídění zásilek nestandardních rozměrů a vyzkoušeli si vázací stroj. Nejvíce žáky zaujal obrovský stroj na třídění balíkových zásilek. Pan Šindelář s žáky též mluvil o jejich budoucí praxi na poštách a možnosti dlouhodobé brigády zde na SPU.

Česko - německá výměna

I v letošním školním roce jsme se zapojili do PROGRAMU PODPORY ODBORNÝCH PRAXÍ. Díky tomu se našim studentům otevřely dveře k dalším možnostem, jak uspět na trhu práce v celé Evropě.

Školní kolo olympiády v ruském jazyce

Ve čtvrtek 21. února 2019 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Soutěžilo se ve třech kategoriích – SŠ l do tří let výuky a SŠ II nad tři roky výuky ruského jazyka a SŠ III pro žáky, kteří mají možnost komunikovat v daném jazyce i mimo výuku. Z deseti vybraných žáků a žákyň se v kategorii SŠ I nejlépe umístila Anastasiya Hanushchak ze třídy 1.E , v kategorii SŠ II se nejlépe umístila Eliška Bartovská ze třídy 3.E a v kategorii SŠ III Vladyslav Tetiuiev ze třídy 1.E. Všem účastníkům děkuji. Všichni tři postupují do krajského kola, které se koná v pátek 22. března.

SCHOOL MATCH ve florbale

Dne 20. února od 9.30 hodin se žáci z 2. F zúčastnili ojedinělého projektu SCHOOL MATCH ve florbale v Městské sportovní hale v Plzni. Hlavním aktérem bylo domácí juniorské družstvo FBC Plzeň, které se střetlo s Kanonýry z Kladna. Součástí celé akce byl bohatý doprovodný program. Měření rychlosti střelby, střelba na přesnost a střelba na branku z půlky hřiště. Lukáš Kašpar vyhrál soutěž v přesnosti střelby a Josef Tišer obsadil druhé místo ve střelbě na branku z půlky hřiště. Žáci si celý projekt náležitě užili.

Exkurze SPU Plzeň Křimice

Dne 15. února 2019 navštívila třída 1. M Sběrný přepravní uzel Plzeň Křimice. SPU je vybaven  třídícím zařízením na listovní zásilky a třídícím strojem na balíkové zásilky. Exkurzí provázel žáky pan Šindelář. který žákům předvedl činnost automatického třídění listovních zásilek. V další hale žáci viděli automatizované třídění balíkových zásilek. Přímo se třídily balíky z eshopu Lidl, při této činnosti zastihli také žáka z 3. M, který zde vykonával práci v rámci odborného výcviku.

Na závěr exkurze se žáci dozvěděli o možnosti brigády na tomto pracovišti.

 

// BBCLONE STATISTIC