Zahraniční praxe v JUBI Waldmünchen

V termínu 10. 3. – 23. 3. 2019 probíhala zahraniční odborná praxe ve Waldmünchenu. Do Waldmünchenu odcestovali po úspěšné podzimní praxi další dva žáci ze třídy 3. E. V průběhu letošního školního roku se podařilo v této třídě podpořit celkem 6 zájemců o vycestování na praxi do Německa, což je velký úspěch. Pavel Hovora i Josef Zetocha byli i přes počáteční obavy nakonec velmi nadšení a těšili se z práce, kterou během dvou týdnů v Německu vykonali. Dle vlastních slov se naučili hodně nových věcí nejen z oblasti IT, ale například i z fyziky. Poznali lépe německé prostředí a naučili se i mnoho nových a odborných termínů. Hodnocení této i dalších zahraničních praxí od samotných praktikantů si pak můžete přečíst na webu školy v sekci „Studium a aktivity školy“.

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

V pátek 22. března 2019 se naše žákyně zúčastnily krajského kola olympiády v ruském jazyce. V kategorii SŠ II se na třetím místě umístila Eliška Bartovská a v kategorii SŠ III na prvním místě Anastasiya Hanushchak. Obě účastníce potvrdily své kvality. Anastasiya se zároveň stává postupujícím pro celorepublikovou soutěž, která proběhne v dubnu v Praze. Blahopřejeme k výbornému umístění.

Náboj 2019

Jubilejní 15. ročník mezinárodní matematické soutěže Náboj proběhl v pátek 22. 3. 2019 na několika místech Evropy. Kromě tradičních účastníků z ČR, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Velké Británie se nově zapojily i školy ze Švýcarska a Ruska. Jako obvykle převažovali reprezentanti z gymnázií, lyceí a škol podobného typu. Naše škola soutěžila jako jediná SOŠ z Plzeňského kraje opět v Praze. Letos vyslala jeden pětičlenný tým juniorů ve složení Tobiáš Janovský (1. roč.), Michal Klečka, Jiří Řežáb, Dominik Vladař a David Zábranský (2. roč.). Nevedli si vůbec špatně. V Praze se umístili na 89. místě z 99 týmů. Za sebou nechali 7 gymnaziálních týmů (dokonce i tým jednoho gymnázia plzeňského). Stejný počet bodů jako naši získaly v Praze ještě 4 týmy gymnazistů a patří nám 7. místo z 11 týmů negymnaziálních. V rámci ČR skončili naši reprezentanti na 123. místě ze 139 týmů. Stejný počet bodů získalo dalších 6 týmů a před námi bylo jen 9 týmů negymnazistů. V mezinárodním srovnání se naši umístili na 426. místě ze 496 týmů. Další informace o soutěži a kompletní výsledky najdete na https://math.naboj.org Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a už se těšíme na příští 16. ročník soutěže.

Exkurze na SPU Plzeň Křimice

V pátek 15. března navštívila třída 1. A Sběrný přepravní uzel v Plzni Křimicích. Jako vždy se žáků ujal milý a zkušený pan Šindelář, který žáky provedl jak prostory pro automatické třídění zásilek, tak pro třídění ruční. Žáci mohli vidět, jakou rychlostí se třídí listovní zásilky při strojním zpracování, dozvěděli se o systému ručního třídění zásilek nestandardních rozměrů a vyzkoušeli si vázací stroj. Nejvíce žáky zaujal obrovský stroj na třídění balíkových zásilek. Pan Šindelář s žáky též mluvil o jejich budoucí praxi na poštách a možnosti dlouhodobé brigády zde na SPU.

Česko - německá výměna

I v letošním školním roce jsme se zapojili do PROGRAMU PODPORY ODBORNÝCH PRAXÍ. Díky tomu se našim studentům otevřely dveře k dalším možnostem, jak uspět na trhu práce v celé Evropě.

// BBCLONE STATISTIC