Projektový den 12. 6. 2019

Úkolem žáků v projektovém dni bylo připravit scénář pro natáčení videa do soutěže festivalu Posviť si na budoucnost. Žáci pracovali v týmech a vyzkoušeli si, jaké to je, napsat krátký scénář podle předem stanovených kritérií. Aniž by si to uvědomovali, tak si během práce vyzkoušeli mnoho tzv. měkkých kompetencí od plánování a organizaci práce, kreativitu, týmovou práci přes komunikaci, samostatnost, aktivní přístup až po vedení a ovlivňování. V pátek pak proběhlo v režii žáků třetích ročníků hodnocení zaslaných prezentací. Ti se své role hodnotitelů chopili také velmi vážně a svědomitě a opravdu poctivě a odpovědně bodovali jednotlivé scénáře. Body přidělovali například za originalitu nebo informační nosnost scénáře. V prezentacích se objevilo mnoho zajímavých nápadů. S jejich autory budeme nadále spolupracovat a doufáme, že je zapálíme i pro další zpracování těchto kreativních myšlenek, a že i vy jejich výsledky brzy uvidíte třeba na nástěnkách, letáčcích, webu školy či facebooku.

// BBCLONE STATISTIC