Návštěva Agentur für Arbeit

Dne 11. 4. 2019 se naši žáci zúčastnili přednášky a workshopu v Agentur für Arbeit ve Weidenu. Přivítala je tentokrát paní Potužníková-König, která našim žákům představila zdejší Welcome-centrum, které slouží mimo jiné i pro zahraniční uchazeče o práci či brigádu v Německu. Ukázala žákům několik užitečných internetových odkazů, které jim mohou usnadnit hledání práce či brigády. Informovala žáky o službách EURES. Na dotazy žáků, jaká byla její cesta k zaměstnání v Německu, jim velmi podrobně popsala své předchozí vzdělání. Nakonec pozvala naše žáky na exkurzi do firmy WITRON, kterou společně připravujeme na 13. června.

// BBCLONE STATISTIC