Ukázka oborů a exkurze pro partnerskou 11. ZŠ

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, do kterého je naše škola zapojena, bylo naším úkolem uspořádat exkurzi k zajímavému zaměstnavateli v Plzeňském kraji pro další z partnerských základních škol. Opět jsme zvolili pracoviště České pošty v Křimicích, konkrétně šlo o sběrný přepravní uzel Křimice. Nejdříve jsme žáky z 11. ZŠ v Plzni pozvali dne 12. 4. 2019 k nám do školy, kde jsme jim představili obory naší školy a hlavně obory související s exkurzí. Vysvětlili jsme, které pozice by po vystudování těchto oborů mohli vykonávat. Následovaly praktické ukázky, do kterých se žáci velmi aktivně zapojili. Vyzkoušeli si např. práci na přepážce s programem APOST, naskladnění zboží do systému nebo založení účtu firmy v naší fiktivní bance. Nakonec následovalo krátké opáčko formou křížovky. Pak jsme se přesunuli autobusem na exkurzi. Většina žáků byla skutečně překvapena. Neměli vůbec tušení o existenci přepravního uzlu v Křimicích a měli opravdu množství dotazů. Náš průvodce, pan Šindelář, jim velmi ochotně odpovídal a vše vysvětloval. Nakonec je pozval také na den otevřených dveří, který se zde bude konat 1. června a je zcela mimořádný, protože tato logistická budova je jinak veřejnosti nepřístupná. Na fotce vidíte jak si osmáci naskladnili Heru za téměř jednu miliardu – s vysvětlením, že se přece blíží velikonoce a budou se péct beránci.

// BBCLONE STATISTIC