6. regionální veletrh fiktivních firem Žatec 2019

Obě naše fiktivní firmy se v tomto školním roce zúčastnily poprvé VFF v Žatci, který se konal na OA a SŠ zemědělské a ekologické. Celý veletrh probíhal pod záštitou Ústeckého kraje. Veletrh zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Karas a pak již započalo aktivní obchodování, které doprovázel příjemný kulturní program. Zúčastnili jsme se všech pořádaných soutěží, tzn. „O nejlepší katalog“, „O nejlepší leták“ a „O nejlepší slogan“. Naše PPFB, a. s. byla v soutěžích velmi úspěšná, umístila se na 3. místě v soutěži „O nejlepší katalog“ a na 3. místě v soutěži „O nejlepší leták“, naši Cleaners, s. r. o. byli v soutěži na pěkném 5. místě. Veletrh nás příjemně potěšil i tím, že se do vyhodnocování soutěží zapojili i zástupci skutečných firem, kteří nám předali své zkušenosti z praktické podnikatelské činnosti.

// BBCLONE STATISTIC