Předvánoční návštěva z Weidenu

Už se stalo krásnou tradicí, že vždy v předvánočním čase nás navštíví nejen žáci, ale i kolegové z naší partnerské školy ve Weidenu. Letos toto setkání proběhlo 19. 12. 2018 a pro naše přátele bylo připraveno malé překvapení. Pan Janda se svými žáky nastudoval v rámci projektu POV dramatizaci Moliérovy hry Lakomec a tu žákům a učitelům weidenské školy předvedli. Ale jelikož ne všichni zúčastnění se učí česky, tak se jedna z weidenských studentek, která pochází z bilingvní rodiny, ujala tlumočení do NJ. Naši žáci i tlumočnice obdrželi velký potlesk a pochvalu. Poté jsme se všichni společně vydali na vánoční trhy.

// BBCLONE STATISTIC