Česko – německý camp

Ve dnech 17. 12. – 19. 12. 2018 se naši žáci účastnili akce Česko – německý camp. Účastníky akce byli zástupci krajského parlamentu z různých plzeňských škol a za německou stranu se zúčastnili žáci z naší partnerské školy z Weidenu. Hlavním organizátorem této akce byl SVČ Radovánek a naše škola se také na akci organizačně podílela. Program byl velmi pestrý od společných workshopů a exkurzí až po společné obědy a večeře. Mluvilo se německy, anglicky i česky a všichni si bohatou náplň moc pochvalovali. Na fotce je skupina na společné návštěvě pivovaru, kde prohlídka proběhla dvojjazyčně, což je velmi neobvyklé. A ještě odkaz na krátké video, které během akce vzniklo: https://www.youtube.com/watch?v=Qn2XROuPP.

// BBCLONE STATISTIC