Zahraniční praxe v JUBI Waldmünchen

V termínu 7. 10. – 20. 10. 2018 probíhá zahraniční odborná praxe ve Waldmünchenu. Do Waldmünchenu tentokrát odcestovali čtyři žáci ze třídy 3. E, kteří již od začátku studia na naší škole projevovali zájem o všechny akce v Německu. Jejich zájem přetrval, takže v neděli 7. 10. 2018 odjeli Adam Špalek, Lukáš Míka, Matěj Cajthaml a Adam Landergot nabrat zkušenosti do Německa. Všichni čtyři byli i přes počáteční obavy nakonec velmi nadšení a těšili se na práci, kterou během dvou týdnů v Německu udělají.

// BBCLONE STATISTIC