3. M v poradenském centru Infokariéra

Po loňském úspěšném workshopu na téma „Kdo jsem?“ se letošní 3. M zúčastnila 12. 9. 2018 dalšího pokračování. Letošní workshop byl zaměřen na jejich vnitřní motivaci. Součástí byly i velmi podrobné informace o průběhu závěrečných zkoušek. Tyto informace jim zde přednesla jejich třídní učitelka a zároveň vyučující odborných předmětů p. Mikulášová. Žáci měli příležitost se v mimoškolním prostředí znovu zeptat na cokoliv kolem průběhu jednotné závěrečné zkoušky, která je čeká na konci školního roku. V průběhu práce dospěli žáci k tomu, že je potřeba si plánovat učení po menších úsecích a dodržovat svůj stanovený harmonogram, a že většina jejich problémů se dá shrnout do jednoho bodu – je třeba bojovat s vlastní leností. Budeme jim držet palce.

// BBCLONE STATISTIC