Ručičky kraje 2019

Již třetím rokem jsme se v úterý 18. června 2019 zúčastnili na nádvoří krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici přehlídky středních škol a řemesel Ručičky kraje. Letos jsme na stánku prezentovali naši školu a nabídku oborů, ale hlavně ukázky výuky a mimoškolních aktivit. Návštěvníkům přehlídky jsme ukazovali, jak pracujeme se stavebnicemi Arduino, létáme s kvadrokoptérou nebo dronem s použitím vysílaček a brýlí či stavíme letadlo v rámci kroužku robotiky. Velkému obdivu čelil náš nový bankomat, který sestrojili a naprogramovali žáci Plzeňské první fiktivní banky, a.s. s pomocí vyučujícího. Peníze samozřejmě nevydával skutečné, ale fiktivní. Kromě toho všeho jsme zde trhli rekord, zajistili jsme účast 297 žáků partnerských základních škol. Takže pevně věříme, že můžeme o sobě tvrdit, že ručičky máme opravdu šikovné.

Technical English – No problem!

Tak jako každý rok, i letos prokázali žáci prvních ročníků oboru IT svoje získané znalosti z technické angličtiny v soutěži Technická angličtina – žádný problém!

Do soutěže bylo nominováno čtrnáct nejlepších žáků ze tříd 1. E a 1. F. Po písemném testu, který obsahoval otázky, související se všemi výukovými moduly a tématy, postoupilo do ústní části pět nejlepších soutěžících. Všichni z nich získali v této části maximální počet bodů, jejich výkony byly výborné. Na základě součtu bodů z obou částí soutěže se na prvním místě umístili žáci Petr Drasík z 1. E a Ondřej Moravcsík z 1. F. Druhé místo obsadil Vašek Krepindel z 1. E, Patrik Sýkora z 1. F skončil třetí a krásné čtvrté místo získal Dominik Řezáč z 1. F.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme za výborné výsledky v této náročné odborné soutěži. Věříme, že i v příštím školním roce budeme hodnotit skvělé soutěžící tak jako letos.

Exkurze do firmy WITRON

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 jsme společně s německou Agentur für Arbeit zorganizovali exkurzi do německé firmy WITRON sídlící v Parksteinu nedaleko Weidenu. Po přivítání a představení firmy nás jeden z jejích českých zaměstnanců provedl některými halami a opravdu velmi zajímavě vysvětloval, co firma vyrábí, kdo jsou jejich zákazníci a jak probíhá montáž celého vybavení přímo u zákazníka. Našeho českého průvodce jsme pak požádali, aby nám vysvětlil, jaký obor v Česku studoval a jak se dostal na pozici programátora v této firmě. Lukáš byl velmi sdílný, vše nám podrobně vylíčil a velmi rád zodpověděl dotazy našich žáků. Velká část programu probíhala tentokrát v anglickém jazyce, takže k účasti byli přizváni i žáci z našeho tříletého oboru, kteří se ve škole NJ neučí. S touto firmu se pokusíme navázat spolupráci i při organizování zahraničních praxí. Na podzim 21. 9. 2019 pořádá firma WITRON „Veletrh pracovních příležitostí“, kterého bychom se rádi také zúčastnili a k účasti na tuto akci, na kterou chceme vypravit autobus ze školy, chceme přizvat i rodiče případně sourozence našich žáků. Jednak se můžou podívat, jaké odborné exkurze s kariérním pohledem na věc pořádáme, a také se mohou sami případně zajímat o pracovní nabídky této firmy.

Projektový den 12. 6. 2019

Úkolem žáků v projektovém dni bylo připravit scénář pro natáčení videa do soutěže festivalu Posviť si na budoucnost. Žáci pracovali v týmech a vyzkoušeli si, jaké to je, napsat krátký scénář podle předem stanovených kritérií. Aniž by si to uvědomovali, tak si během práce vyzkoušeli mnoho tzv. měkkých kompetencí od plánování a organizaci práce, kreativitu, týmovou práci přes komunikaci, samostatnost, aktivní přístup až po vedení a ovlivňování. V pátek pak proběhlo v režii žáků třetích ročníků hodnocení zaslaných prezentací. Ti se své role hodnotitelů chopili také velmi vážně a svědomitě a opravdu poctivě a odpovědně bodovali jednotlivé scénáře. Body přidělovali například za originalitu nebo informační nosnost scénáře. V prezentacích se objevilo mnoho zajímavých nápadů. S jejich autory budeme nadále spolupracovat a doufáme, že je zapálíme i pro další zpracování těchto kreativních myšlenek, a že i vy jejich výsledky brzy uvidíte třeba na nástěnkách, letáčcích, webu školy či facebooku.

Krajské kolo v orientačním běhu

Dne 9.5.2019 se žáci naší školy účastnili Krajského kola přeboru škol v orientačním běhu. V soutěži nás reprezentovali Dominik Plecitý, Petr Sovák, Daniel Mertl, vše 1.E, Aneta Vrabcová 3.A a Anita Vališová 3.F. V náročném terénu v okolí Seneckého rybníka kde chlapci museli proběhnout 10 kontrolami a děvčata 8 kontrolami se nejlépe umístnila Aneta Vrabcová na 10. místě s časem 66:42 hod.

// BBCLONE STATISTIC