Obdrželi jsme certifikáty

Povedlo se! Poprvé v desetileté historii naší fiktivní firmy Cleaners s. r. o. obdržely její zaměstnankyně vzácný doklad – osvědčení od Centra fiktivních firem při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Tento doklad, který vydává CEFIF jen po splnění velmi náročných podmínek, obdržel maximální počet zaměstnanců, kteří mohou pracovníci jedné firmy získat.

Vzácné Osvědčení o práci ve fiktivní firmě Cleaners s. r. o. získaly: Michala Říhová, Petra Kuncová a Daniela Radová. Dle slov ředitele CEFIF p. ing. Hůly především za to, že: „… bylo vidět, že je to baví a snaží se firmu někam posunout“. Všem děvčatům (i těm, které dostaly „pouze“ diplom od vyučující) patří velká gratulace a pochopitelně i velké poděkování za práci a energii, kterou vlily do žil přežívající firmy.

Česko-německé jazykové setkání z pohledu žáka

Psal se den 18. červen roku 2018. Osm žáků z 1. ročníků ze školy SŠINFIS čekají návštěvu západních sousedů - Němců. Všichni jsme si přiznali, že jsme byli nervózní, s čímž jsme všichni počítali, jelikož jsme Němce neznali a byli jsme zvědaví, jak nás Němci přijmou. Nastala ona hodinka zvědavosti. Němci přišli před hlavní vchod naší střední školy. Paní učitelka Jiránková nám s úsměvem na tváři říká, ať jdeme uvítat naše hosty. Naše česká skupinka vůbec nechvátala s otevíráním dveří. Vešli jsme na chodbu a plížili jsme se přitiskli ke zdi k hlavnímu vchodu. Když jsme dorazili na místo a otevírali jsme dveře, všichni jsme v jeden okamžik vyřkli slovíčko, které zná snad úplně každý. Hallo se ozvalo z našich úst. Němci nás pozdravili také a následovali nás do učebny 4. Zde jsme se rozdělili na 2 tábory. Ode dveří seděla na levé straně česká skupina a na straně pravé skupina německá. Naše seznamování se mohlo v klidu začít. Na začátku jsme obdrželi papírky s nedokončenými slovy. Abychom se mohli zorganizovat a začít s jazyky, museli jsme si najít partnera právě z těchto neúplných slov. Pro představu použiji případ jednoho žáka: Žák obdržel slovo "sumaterský" a logicky daného žáka napadlo, že bude hledat slovo "tygr" atd... Byli jsme celkem rychlí, neboť Němci uměli češtinu dobře. Po této menší honbě za parterem, začalo ono seznamování. Vytvořené skupinky po 2 lidech si museli připravit pár vět o osobě druhé. Češi v němčině, Němci v češtině. Bylo to celkem zajímavé a někdy i vtipné pro oba partnery. Seznamování a putování Plzní trvalo 2 dny. Němci navštívili spoustu hezkých míst v Plzni a byli nadšení. Při honbě za pamětihodnostmi Plzně nechyběly pochopitelně i hry, které byly opravdu velice zajímavé jak pro nás tak i naše západní sousedy. 2 dny uplynuly jako voda a za tyto dny jsme stihli vytvořit další nová přátelství, vyměnit si kontakty a zažili jsme spolu spoustu zábavy. Pochopitelně jsme si s sebou obě skupiny vzaly z této vzájemné spolupráce zlepšení jazyka, což se nám bude v životě i ve škole hodit. Určitě se budeme těšit na další společné setkání.

Robin Bicek

Podeváté u Jandů

Od úterý 12. června 2018 do pátku 15. června 2018 trávili svůj čas žáci třetích ročníků a zástupci třídy 2. M v penzionu U Jandů v Úborsku, probíhal totiž tradiční sportovní kurz.

Po rychlém ubytování a výtečném obědě jsme vyrazili na první kratší vycházku do blízkého okolí, cyklisté si jeli po své trase a vrátili se do areálu rovněž brzy. Druhý den zhatil plány našich kantorů na celodenní výlet prudký a vytrvalý déšť, vše se tedy posunulo o několik hodin a nakonec byla v plánu pouze odpolední túra. Během vycházky jsme viděli samá zajímavá místa, ti nejsilnější a nezdatnější dokonce měli možnost navštívit s panem učitelem Jandou rozhlednu Markéta, z níž vám učaruje překrásný pohled do širokého okolí.

Čtvrtek byl věnován outdoorovým aktivitám, které jsme si dozajista všichni užili. Vše bylo skvěle připravené a naplánované, vedoucí u jednotlivých stanovišť jsou opravdu odborníci, kteří vědí, co dělají.

V pátek po snídani se nám snad ani nechtělo odjíždět. Především kvůli jídlu… To bylo neuvěřitelné!

Sportovní kurz je každopádně akcí, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat.

Exkurze pro partnerskou ZŠ

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, do kterého je naše škola zapojena, bylo naším úkolem uspořádat exkurzi k zajímavému zaměstnavateli v Plzeňském kraji pro jednu z partnerských základních škol. Rozhodli jsme se pro pracoviště České pošty v Křimicích, konkrétně šlo o sběrný přepravní uzel Křimice. Nejdříve jsme žáky z 10. ZŠ v Plzni pozvali k nám do školy, kde jsme jim představili obory naší školy a hlavně obory související s exkurzí. Vysvětlili jsme, které pozice by po vystudování těchto oborů mohli na poště vykonávat. Následovaly krátké praktické ukázky, do kterých se mohli žáci zapojit. Některé aktivity je skutečně velmi zaujaly a tak si vyzkoušeli např. práci na přepážce, naskladnění zboží do systému nebo ověřování pravosti bankovek. Po návštěvě odborných učeben školy následoval přesun autobusem na exkurzi. Většina žáků byla skutečně překvapena. Neměli vůbec tušení o existenci přepravního uzlu v Křimicích a měli opravdu množství dotazů. Náš průvodce, pan Šindelář, jim velmi ochotně odpovídal a vše vysvětloval.

Ručičky kraje

V úterý 12. června 2018 jsme se zapojili do přehlídky středních škol Plzeňského kraje Ručičky kraje. Přehlídka byla zaměřena na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Proběhla přímo na nádvoří krajského úřadu v Plzni ve Škroupově ulici. S našimi žáky jsme prezentovali naši školu a obory. Abychom jim přiblížili, co jim můžeme nabídnout, ukazovali jsme na stánku ukázky výuky i mimoškolních aktivit. Naši žáci kromě toho, že předváděli ukázky stovkám žáků základních škol a veřejnosti, museli v přímém přenosu popsat v rozhovoru s náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu a moderátorem, paní Mgr. Ivanou Bartošovou, k čemu slouží 3D brýle k dronu, brýle ji zapůjčili a ukázku přímého přenosu letu z kamery zabudované v dronu si tak mohla sama vyzkoušet. Dále ukazovali, jak je možné připravit a naprogramovat z Arduina semafor, napojený na závory, na který je možné napojit dráhu s autem, který se po ní pohybuje pomocí senzorů. Pravda, auto nám poněkud stávkovalo, ale o to více si žáci vyzkoušeli, jak se improvizuje, protože ne vždy vše funguje, jak má. Dále jsme měli připravené úkoly a soutěže z oblasti logistiky a finančnictví, kde asi nejvíce zaujala zkoušečka pravosti bankovek. Na Ručičky kraje jsme pozvali naše partnerské základní školy, které k nám dorazili se 134 žáky. Od krajského úřadu dostali jako občerstvení bagety a koláče a my jako vystavovatelé jsme měli příležitost zúčastnit se rautu, za což děkujeme. Inspiraci máme, tak od září vzhůru do příprav nového ročníku přehlídky Ručičky kraje.

// BBCLONE STATISTIC