Zahájení grilovací sezóny na DM

S brzkým nástupem letošního jara nastoupila i brzká grilovací sezóna. Žáci, paní kuchařky a vychovatelky z internátu SŠINFIS na sebe také nenechali dlouho čekat a ve čtvrtek 19. 4. uspořádali grilovací oslavu spojenou s rozloučením žáků 4. ročníků. Na oslavě se grilovalo kuřecí a hovězí maso, na kterém si všichni velmi pochutnali společně s šopským salátem a nápojem Capri-Sonne. Všichni jsme si oslavu náramně užili a doufám, že tyto akce budou i nadále pokračovat.

Miroslav Smrčka, 1.F

Lidé a peníze

Žáci 1. A navštívili 19. 4. 2018 expozici ČNB "Lidé a peníze" v Praze, která se nalézá v prostorách bývalého trezoru Živnostenské banky. Výstava nabídla unikátní pohled na historii peněz od pazourků k elektronickým penězům, ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Žáci se seznámili s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz. 

Navštívili také v Praze budovu Hlavní pošty v Jindřišské ulici, prohlédli si centrum, které tvoří velká odbavovací hala s prosklenou střechou s malířskou výzdobou Karla Vítězslava Maška, který ve své tvorbě využil jak scény z dopravy a poštovnictví, tak množství botanických motivů, souvisejících s minulostí místa. 

Můžeš podnikat

Zajímavé přednášky a prezentace podnikatelů z našeho kraje se uskutečnily pod názvem „Můžeš podnikat“ 16. 4. 2018. Přednášek se účastnili všichni žáci 4. ročníků, kteří právě po úspěšném absolvování svého vzdělávacího procesu budou stát před rozhodnutím nechat se zaměstnat nebo začít podnikat. Přednášející různého věku i profesí jim převyprávěli své podnikatelské příběhy. Zaměřili se jak na úskalí soukromého podnikání, tak i na jeho kladné stránky. Žáci se v diskuzi mohli ještě zeptat na všechny nejasnosti. Nakonec proběhla evaluace formou dotazníků, kam mohli žáci napsat i své kontaktní údaje, pokud mají zájem o další zajímavé informace a akce. Příklad takové akce prezentoval i jeden z přednášejících a to letní kemp Můžeš podnikat, kam naše studenty také pozval.

Policie na DM

Dne 16. 4. 2018 uskutečnila Městská policie Plzeň na DM preventivní besedu na téma Ilegální drogy a drogový kufr. Žáci se zájmem vyslechli přednášku a poté se aktivně zapojovali do besedy. Vytvořili si jasnou představu o různých podobách návykových látek.

Nejlepší ruštinář v kraji – Viktor Ferus

13. dubna, v pátek, jsme se jako každým rokem účastnili Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Viktor Ferus ze třídy 3.E přednesl text své oblíbené písně ruské hudební skupiny. Porotu jeho výkon natolik zaujal, že kromě druhého místa v kraji ve své kategorii, získal ještě zvláštní ocenění konzula z Karlových Varů. Po vynikajícím umístění na olympiádě v ruském jazyce a následné reprezentaci v Praze tedy další Viktorův úspěch. Moc blahopřejeme nejlepšímu ruštináři naší školy, ale i kraje!

// BBCLONE STATISTIC