Proběhly podzimní zahraniční praxe

V termínu 17. 9. – 1. 10. 2017 proběhla zahraniční odborná praxe ve Weidenu a o měsíc později od 15. 10. do 28. 10. 2017 ve Waldmünchenu.

Ve Weidenu vykonávali svou zahraniční praxi Nguyen Tan Viet ze čtvrtého ročníku a Václav Burděj ze třetího ročníku. Oba pracovali u velmi významných zaměstnavatelů. Jedním byla reklamní agentura Stadtmarketig Weiden a druhým Agentur für Arbeit, což je obdoba našeho úřadu práce.

Do Waldmünchenu odcestovala dvě děvčata ze třetího ročníku. Byly to Tereza Končelová a Nikola Hončová. Obě pracovaly ve vzdělávacím a školícím zařízení JUBI Waldmünchen.

Všichni čtyři podzimní praktikanti byli i přes počáteční obavy nakonec velmi nadšení a dle vlastních slov by tuto zkušenost doporučili každému. O jejich dalších dojmech a zkušenostech se můžete dočíst na webu školy v odkaze „Studium a aktivity školy“, kde budou umístěny jejich kompletní zprávy z praxe.

// BBCLONE STATISTIC