Česko-německé jazykové setkání z pohledu žáka

Psal se den 18. červen roku 2018. Osm žáků z 1. ročníků ze školy SŠINFIS čekají návštěvu západních sousedů - Němců. Všichni jsme si přiznali, že jsme byli nervózní, s čímž jsme všichni počítali, jelikož jsme Němce neznali a byli jsme zvědaví, jak nás Němci přijmou. Nastala ona hodinka zvědavosti. Němci přišli před hlavní vchod naší střední školy. Paní učitelka Jiránková nám s úsměvem na tváři říká, ať jdeme uvítat naše hosty. Naše česká skupinka vůbec nechvátala s otevíráním dveří. Vešli jsme na chodbu a plížili jsme se přitiskli ke zdi k hlavnímu vchodu. Když jsme dorazili na místo a otevírali jsme dveře, všichni jsme v jeden okamžik vyřkli slovíčko, které zná snad úplně každý. Hallo se ozvalo z našich úst. Němci nás pozdravili také a následovali nás do učebny 4. Zde jsme se rozdělili na 2 tábory. Ode dveří seděla na levé straně česká skupina a na straně pravé skupina německá. Naše seznamování se mohlo v klidu začít. Na začátku jsme obdrželi papírky s nedokončenými slovy. Abychom se mohli zorganizovat a začít s jazyky, museli jsme si najít partnera právě z těchto neúplných slov. Pro představu použiji případ jednoho žáka: Žák obdržel slovo "sumaterský" a logicky daného žáka napadlo, že bude hledat slovo "tygr" atd... Byli jsme celkem rychlí, neboť Němci uměli češtinu dobře. Po této menší honbě za parterem, začalo ono seznamování. Vytvořené skupinky po 2 lidech si museli připravit pár vět o osobě druhé. Češi v němčině, Němci v češtině. Bylo to celkem zajímavé a někdy i vtipné pro oba partnery. Seznamování a putování Plzní trvalo 2 dny. Němci navštívili spoustu hezkých míst v Plzni a byli nadšení. Při honbě za pamětihodnostmi Plzně nechyběly pochopitelně i hry, které byly opravdu velice zajímavé jak pro nás tak i naše západní sousedy. 2 dny uplynuly jako voda a za tyto dny jsme stihli vytvořit další nová přátelství, vyměnit si kontakty a zažili jsme spolu spoustu zábavy. Pochopitelně jsme si s sebou obě skupiny vzaly z této vzájemné spolupráce zlepšení jazyka, což se nám bude v životě i ve škole hodit. Určitě se budeme těšit na další společné setkání.

Robin Bicek

// BBCLONE STATISTIC