Ručičky kraje

V úterý 12. června 2018 jsme se zapojili do přehlídky středních škol Plzeňského kraje Ručičky kraje. Přehlídka byla zaměřena na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Proběhla přímo na nádvoří krajského úřadu v Plzni ve Škroupově ulici. S našimi žáky jsme prezentovali naši školu a obory. Abychom jim přiblížili, co jim můžeme nabídnout, ukazovali jsme na stánku ukázky výuky i mimoškolních aktivit. Naši žáci kromě toho, že předváděli ukázky stovkám žáků základních škol a veřejnosti, museli v přímém přenosu popsat v rozhovoru s náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu a moderátorem, paní Mgr. Ivanou Bartošovou, k čemu slouží 3D brýle k dronu, brýle ji zapůjčili a ukázku přímého přenosu letu z kamery zabudované v dronu si tak mohla sama vyzkoušet. Dále ukazovali, jak je možné připravit a naprogramovat z Arduina semafor, napojený na závory, na který je možné napojit dráhu s autem, který se po ní pohybuje pomocí senzorů. Pravda, auto nám poněkud stávkovalo, ale o to více si žáci vyzkoušeli, jak se improvizuje, protože ne vždy vše funguje, jak má. Dále jsme měli připravené úkoly a soutěže z oblasti logistiky a finančnictví, kde asi nejvíce zaujala zkoušečka pravosti bankovek. Na Ručičky kraje jsme pozvali naše partnerské základní školy, které k nám dorazili se 134 žáky. Od krajského úřadu dostali jako občerstvení bagety a koláče a my jako vystavovatelé jsme měli příležitost zúčastnit se rautu, za což děkujeme. Inspiraci máme, tak od září vzhůru do příprav nového ročníku přehlídky Ručičky kraje.

// BBCLONE STATISTIC