Exkurze pro partnerskou ZŠ

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, do kterého je naše škola zapojena, bylo naším úkolem uspořádat exkurzi k zajímavému zaměstnavateli v Plzeňském kraji pro jednu z partnerských základních škol. Rozhodli jsme se pro pracoviště České pošty v Křimicích, konkrétně šlo o sběrný přepravní uzel Křimice. Nejdříve jsme žáky z 10. ZŠ v Plzni pozvali k nám do školy, kde jsme jim představili obory naší školy a hlavně obory související s exkurzí. Vysvětlili jsme, které pozice by po vystudování těchto oborů mohli na poště vykonávat. Následovaly krátké praktické ukázky, do kterých se mohli žáci zapojit. Některé aktivity je skutečně velmi zaujaly a tak si vyzkoušeli např. práci na přepážce, naskladnění zboží do systému nebo ověřování pravosti bankovek. Po návštěvě odborných učeben školy následoval přesun autobusem na exkurzi. Většina žáků byla skutečně překvapena. Neměli vůbec tušení o existenci přepravního uzlu v Křimicích a měli opravdu množství dotazů. Náš průvodce, pan Šindelář, jim velmi ochotně odpovídal a vše vysvětloval.

// BBCLONE STATISTIC