Veletrh práce

Dne 24. dubna 2018 se uskutečnila akce „Veletrh práce“, které se zúčastnily třídy 3. A, 4. F, 4. A a 4. E. Akce se věnovala jak studiu na VŠ či VOŠ, tak i budoucímu zapojení se do pracovního procesu. Měli jsme i možnost rozhovoru se zástupci různých povolání, jako např. voják, policista. Na přednášce jsme se dozvěděli mnoho věcí, které jsme např. v životopisech dělali špatně nebo jak napsat motivační dopis. Mohli jsme navštívit i stánky, kde jsme měli možnost zeptat se na spoustu otázek ohledně práce a praxe. Také co je potřeba znát a vědět o našem budoucím povolání. Celá akce byla užitečná, protože nám přinesla spoustu informací do budoucího života.

3. A

// BBCLONE STATISTIC