Celostátní matematická soutěž

V pátek 23. března 2018 naše škola (jako jedno z 22 soutěžních středisek v republice) pořádala již 26. ročník CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE vyhlašovaný MŠMT ČR a organizovaný Jednotou českých matematiků a fyziků. Do letošního jubilejního ročníku se přihlásilo 86 soutěžících z 10 odborných škol z celého Plzeňského kraje. Také naše škola vyslala do IV. – VII. kategorie své žáky ze všech ročníků studijních oborů. Věříme, že naši zástupci budou úspěšnými řešiteli a budou vyhodnoceni na předních místech. Držíme palce!

// BBCLONE STATISTIC