Projektový den „Naše firmy“

V pátek 23. 3. 2018 zavítali do naší školy zástupce firmy „nvias“ p. König a p. Čudáková z projektu Smart Edu. Přišli našim žákům představit investiční hru „Naše firmy – teorie a praxe“. Principem hry bylo nasimulovat reálné prostředí začínající firmy. Žáci museli obsadit všechny důležité pozice ve firmě např. výrobu, marketing či obchodní oddělení a museli se starat o svůj výrobek na trhu. Fiktivním výrobkem, který každá skupina musela zkonstruovat, byl robot a toho museli také naprogramovat. Za všechny své úkony dostávali peníze nebo naopak jako v reálném tržním prostředí také pokuty. Hra byla velmi inovativní, svižná a zábavná a všechny žáky moc zaujala.

// BBCLONE STATISTIC