Natáčela u nás Plzeň TV

V úterý 30. ledna 2018 jsme na půdě naší školy přivítali tým Plzeň TV. Vybraní žáci 2. A a 3. A měli možnost prostřednictvím televizní kamery položit otázky panu primátorovi a panu hejtmanovi. Ti na ně odpovědí v rámci pořadů vysílaných právě ve zmíněné regionální televizi. Současně žáci sami odpovídali na otázky týkající se rozličných témat souvisejících s životem v regionu, ať už se jednalo o dopravu nebo veřejné prostranství či mnohá další. Naši žáci zaslouží pochvalu, neboť před kamerou vystupovali téměř profesionálně, kultivovaně a otázky, které si připravili, byly smysluplné a podnětné.

// BBCLONE STATISTIC