Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 7. 2. 2018 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 19 žáků z 1. až 3. ročníků. Do finále se po náročném poslechu a čtení s porozuměním dostali 3 nejlepší, kteří pak absolvovali ústní část.

A zde jsou výsledky: 1. místo Jan Boháč ze 3. E s počtem 55 bodů 2. a 3. místo obsadili se stejným počtem 51 bodů Lucie Zahradníková ze 2. E a Milan Abrahám ze 3. E. Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme, obdrží diplom a drobné dárky. Jan Boháč postupuje do krajského kola.

// BBCLONE STATISTIC