Olympiáda v českém jazyce

Aneta Koldovská a David Zábranský vyhráli školní kolo olympiády v českém jazyce a postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo 30. 1. 2018. Zde si mohli porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními žáky ze středních škol a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Za reprezentaci naší školy obdrželi diplom s poděkováním. 

// BBCLONE STATISTIC