Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2017 – 2018

Dne 7. 11. 2017 se deset žáků ze tříd 4. E a 4. F setkali se studenty ze středních škol Plzeňského kraje, aby se připravili do soutěže SOČ v některém z oborů lidské činnosti a mohli se tak stát úspěšnými účastníky této soutěže. Pro 40. ročník SOČ je vyhlášeno 18 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteční přehlídky SOČ. Školní přehlídky SOČ proběhnou v únoru – březnu 2018, okresní přehlídky v březnu – dubnu 2018, krajské přehlídky od dubna do 15. května 2018. Celostátní přehlídka se bude konat 15. až 17. června 2018 v Olomouci.

Žáci měli možnost se seznámit s některými laureáty krajské a celostátní přehlídky SOČ ČR v oborech matematika a statistika, zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a také v oblasti teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Konkrétní výstupy a prezentace prací žáků ze středních škol byly na velmi vysoké úrovni, hodně zajímavé a podnětné. Psaní a prezentace odborné práce znamenala pro studenty velmi náročnou profesní etapu studijního života.

// BBCLONE STATISTIC