Obhájili jsme první místo mezi středními školami v Plzeňském kraji

Na konci loňského roku jsme si dali neskromný cíl, a sice obhájit 1. místo mezi středními školami v Plzeňském kraji za účast v soutěži o nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2017/2018. A je to neuvěřitelné, ale s úsilím našich žáků a vyučujících, kteří se jim věnují, se nám to podařilo. Nyní již tedy máme v pořadí čtvrté ocenění – dvakrát 1. místo, jednou 2. místo a jednou 3. místo. Děkujeme všem, máme velkou radost a jak se říká - do třetice všeho dobrého… Takže máme hned do začátku příštího roku motivaci udělat vše pro to, aby se nám to za rok podařilo znovu a získali v pořadí páté ocenění a udrželi jsme prestiž naší školy. Držte nám palce!!!

Závěr školního roku 2017/2018

Letošní závěr školního roku byl hodně pracovní… Již v průběhu června se začalo s rekonstrukcí některých učeben včetně instalace nových rozvodů elektřiny a školní počítačové sítě a proběhlo malování. V posledním červnovém týdnu žáci tradičně uklidili své třídy, vyklidili šatny a snesli květiny do jídelny, kde přečkají parné léto a budou zalévány. Ve středu poznávali naši žáci významná místa v Plzni a ve čtvrtek se vydali žáci se svými učiteli na výlety do okolí školy. A jak si tyto dva dny užili?

Třída 1. A zahájila svoji středeční procházku historickým centrem Plzně u budovy Velkého divadla. Žáci sami navrhli optimální trasu, která vedla kolem významných památek sadovým okruhem, přes náměstí Republiky a končila opět na výchozím místě u divadla. Čtvrteční dopoledne strávili žáci v ZOO, ve skupinách hledali podle fotografií vybraná méně známá zvířata a zjišťovali, odkud pochází. Přestože počasí připomínalo spíše začátek školního roku než jeho konec, užili si to dokonale. 

Jednu z nejvýznamnějších památek Plzně, Velkou synagogu navštívili žáci 1. E. Před vstupem do budovy si museli všichni chlapci nasadit tradiční židovskou pokrývku hlavy, jarmulku. Během prohlídky všichni shlédli unikátní prostory třetí největší synagogy světa a také se dozvěděli spoustu nových věcí o životě židovské komunity v Plzni i o tragickém osudu většiny jejích členů během 2. světové války. Prohlídka se všem líbila. Následující den se vypravili poznávat ostatní památky v historickém centru Plzně. Prohlédli si katedrálu s. Bartoloměje, morový sloup, mázhaus plzeňské radnice s 3D modelem města, Starou synagogu a další pamětihodnosti plzeňské metropole. 

Ve středu se žáci 1. F prošli po naučné stezce v Českém údolí a po cestě zpět se na chvíli zastavili v Borském parku, kde si za slunečného počasí společně trochu zasportovali. Ve čtvrtek měli v plánu prohlídku plzeňského pivovaru. Během návštěvy historického místa se mohli například projet místním autobusem, zhlédnout varny a objasnit si způsoby vzniku piva. Mezitím se stihli pana průvodce zeptat na možnost letní brigády, dále i na to, kolik lidí je potřeba k chodu jednotlivých strojů a kdo vše vlastně řídí. Prohlídka byla velice zajímavá, rozhodně si ji chtějí v budoucnu zopakovat.

Po úklidu třídy a šaten žáci 1. M vyrazili na procházku do centra Plzně. Ukončili ji prohlídkou výstavy fotografií Viléma Heckela ve Smetanových sadech a sladkou tečkou v podobě zmrzliny. Další den se žáci vydali Naučnou stezkou Údolím Mže, procházka byla zajímavá a nikdo ze zúčastněných se nerozpustil, ani neumrzl.

Za pěkného počasí se žáci 2. A prošli historickým centrem města, vyhledávali informace o jednotlivých budovách na svých mobilech a své poznatky předali ostatním. Předposlední den školy se od Plazy kilometrovkou vypravili do zoologické zahrady. Těšili se hlavně na malá lvíčata, ale ta nakonec neviděli. Počasí bylo na prohlídku jako stvořené, sice poprchávalo, ale nebylo horko a tak byla většina zvířat aktivních.

Slunečné středeční dopoledne strávili žáci 2. E v historickém centru Plzně. Tentokrát se vydali po stopách významných osobností a lovili nejlepší selfíčka z míst, která jsou s nimi spjata. Ve čtvrtek si procházku po Sigmondově naučné stezce z důvodu špatného počasí trochu zkrátili. Obešli bolevecké rybníky Šídlovák a Kameňák, prohlédli si unikátní technickou památku stezky – Kolomaznou pec a nakonec si poseděli v příjemném prostředí Ranče na Šídlováku.

Cestou po naučné stezce v Českém údolí poznávali žáci 2. F stromy a také vyzkoušeli sportovní areál u řeky. Následujícího den se vypravili do plzeňské ZOO, kde byla největší atrakcí tři malá lvíčata, ale užili si i ta ostatní zvířata a stranou zájmu nezůstalo ani dětské hřiště.

Po úklidu třídy a šaten se třída 2. M vydala na procházku Plzní. Z náměstí Republiky, které se nachází uprostřed historického centra města se žáci vydali do příjemného parku, kterému se říká Mlýnská strouha. Na místě bývalé Mlýnské strouhy se nyní nachází krásný park s uměle vybudovaným jezírkem, kde žijí okrasné ryby. V parku lze příjemně posedět na lavičkách a relaxovat, nebo si zasportovat. Následující den se žáci v rámci školního výletu vydali na procházku do Lesoparku Homolka. Parkem vede naučná stezka, která má 13 zastavení, na kterých jsou návštěvníci seznamováni s okolní přírodou. Poté žáci navštívili nedaleký sportovní areál Škoda park.

Oba dva dny žáci 3. A poznávali Plzeň historickou i současnou. Prohlédli si náměstí, synagogu, radnici, divadlo, knihovnu a i starou synagogu. O všem si obstarali informace a prezentovali je ostatním.

Za krásného počasí ve středu žáci 3. E strávili v Borském parku, kde si "oprášili" botanické znalosti. Poznali většinu druhů stromů, s keři to bylo trochu horší, ale zajímavé bylo obojí. Nečekali, že kousek od naší školy je příroda tak rozmanitá. Nakonec se vyfotili u jedné krásné staré lípy, našeho národního stromu. Ve čtvrtek se rozhodli trochu vrátit do dětských let, ale zároveň opět do přírody. Nejprve se báli v DINOPARKU obrovských modelů dávných dinosaurů, poté se prošli zoologickou a botanickou zahradu. Nejvíce se pobavili řáděním makaků, kterým ani déšť nevadil, a žákům vlastně také ne, v koruně velkého stromu u jejich výběhu.

Tak jako každý rok, i letos byly poslední dny školy věnovány různým aktivitám. Třída 3. F se rozhodla pro česko-anglickou prohlídku historického centra Plzně. Viděli nejznámější památky Plzně, podívali se na model Plzně na radnici, prohlédli si zde také pěknou výstavu obrazů. Vše probíhalo jak v češtině, tak i v angličtině. Nejvíce naše žáky zaujalo nádvoří Pivovarského muzea, kde je nainstalovaná část historického pivovarského sudu s otvorem uprostřed, kde si žáci mohli interaktivně vyzkoušet, jak bylo v minulosti při ručním čištění sudů obtížné vlézt do sudu a vyčistit ho.

V pátek se rozdalo žákům vysvědčení a hurrrrrááááá na prázdniny.

Exkurze do německé firmy BHS

Dne 25. 6. 2018 jsme se vydali na exkurzi do hlavní pobočky firmy BHS nedaleko německého Weidenu. Exkurzi pro nás uspořádala Agentur für Arbeit, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na zahraničních praxích, společných akcích a workshopech. Akce se účastnilo 20 žáků se skutečným zájmem o praxe či další kariéru v německých firmách. Krásné moderní prostředí této firmy žáky motivovalo a mnozí odcházeli s tím, že učit se německý jazyk ve škole je určitě správná volba.

Celorepublikové kolo soutěže v programování

Od pátku 22. 6. 2018 do neděle 24. 6. 2018 probíhalo v prostorách Technické univerzity v Liberci ústřední kolo soutěže v programování. V kategorii programování webu se v celorepublikové konkurenci umístil Matěj Motl (3.F) na 10. místě, a to se ziskem 29,5 b. Celkem v této kategorii bojovalo 26 programátorů. Soutěžní úlohou bylo vytvoření mapové aplikace (Ukázka zadání). Kromě samotné soutěže bylo například možné zúčastnit se exkurze po univerzitě.

Co je nového u východních sousedů?

České slovo „praxe“ znamená v němčině „Praktikum“. Už po třetí cestovalo v polovině června osm studentů z prvního a druhého ročníku Odborné Akademie pro překladatelství a tlumočení do Plzně, aby se tam dva týdny seznamovali s běžným pracovním dnem a jazykovými bariérami v sousední zemi. Pobyt je financován evropským programem Erasmus+ a organizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Řezně.

Společně s kolegyní Leonou Jiránkovou z partnerské školy SŠINFIS v Plzni se učitelka češtiny Andrea Hielscher starala o co možná nejhladší průběh pobytu. Po příjezdu se „Weideňáci“ přihlásili na koleji blízko školy a ubytovali se v obvyklých dvoulůžkových pokojích. V prvních dvou dnech se konala s Dagmar Christofovou z Tandemu jazyková animace, které se k radosti Němců zúčastnila i skupina českých studentů z partnerské školy. Mladí lidé se rychle seznámili, což bylo obzvlášť užitečné během prohlídky města s kvízovými otázkami, a dělali plány pro volný čas o víkendu.

Každý kandidát byl osobně odveden na pracoviště a představen novým kolegům. I tento rok zajistila Leona Jiránková atraktivní místa: Magdalena Galli a Sabrina Schwab měly ve středisku volného času Radovánek možnost projít všechna oddělení. Kseniia Lutsenko a Katharina Fink nastoupily v Krajském úřadě Plzeňského kraje. Frederic Ohnhauser a Rainer Wilka našli práci v Informačním centru Bavorsko Čechy na náměstí ve středu města. IT fanoušek Patrick Pöllath měl radost z pracovního místa u malé firmy RTsoft. Jessica Hötzel měla v rámci svého působení u Eurocentra Plzeň na programu mj. informační akci o Rakousku a služební cestu do Českých Budějovic.

Andrea Hielscher, červen 2018

// BBCLONE STATISTIC