Nejlepší ruštinář v kraji – Viktor Ferus

13. dubna, v pátek, jsme se jako každým rokem účastnili Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Viktor Ferus ze třídy 3.E přednesl text své oblíbené písně ruské hudební skupiny. Porotu jeho výkon natolik zaujal, že kromě druhého místa v kraji ve své kategorii, získal ještě zvláštní ocenění konzula z Karlových Varů. Po vynikajícím umístění na olympiádě v ruském jazyce a následné reprezentaci v Praze tedy další Viktorův úspěch. Moc blahopřejeme nejlepšímu ruštináři naší školy, ale i kraje!

Česká národní banka Praha

Žáci 1. a 2. ročníku učebního oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy navštívili dne 12. 4. 2018 Expozici České národní banky v Praze Lidé a peníze, která prezentuje vývoj měny a financí na území Čech od prvních keltských mincí až po dnešní elektronické peníze. Žáci získali podrobnější informace o činnosti ČNB, o vývoji peněz a měnových poměrů v Čechách. Poté si ověřili teoretické poznatky o naší současné měně a o padělaných bankovkách. Velmi je zaujaly dotekové obrazovky, kde si formou krátkého testu prověřili znalosti o bankovní soustavě a vývoji peněz. Zajímavým zážitkem byla pro žáky možnost potěžkat si pravou zlatou cihličku. Výstava se všem moc líbila.

Pedagogové převzali ocenění ke Dni učitelů

Za svou dosavadní práci převzalo 28. března 2018 ocenění z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové celkem 30 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.

Povolání učitelů je velmi náročné, vyžaduje neustálé vzdělávání a zdokonalování. Pedagog je vzorem budoucím generacím bez ohledu na to, zda pracuje v mateřince nebo na střední škole, vyžaduje sebekázeň a je spíše posláním. Proto alespoň touto cestou chceme těžkou práci těchto lidí ocenit," uvedl hejtman Josef Bernard.

Mezi oceněnými byla i učitelka naší školy  Ing. Mgr. Miroslava Šleglová, která patří k nejzkušenějším členům pedagogického týmu. Svým zodpovědným přístupem, pracovitostí a nadšením pro moderní technologie přispívá k inovativní výuce odborných předmětů. Blahopřejeme!

Krajské kolo mistrovství republiky v psaní na klávesnici

V úterý 27. března 2018 se tři naši žáci – Tomáš Klail z 1. A a Viktor Ferus a Dominik Kovář ze 3. E zúčastnili krajského kola mistrovství republiky v psaní na klávesnici, korektuře, wordprocessingu a strojovém záznamu mluveného slova - konkrétně v kategorii dovednosti psaní na klávesnici, kde soutěžili v desetiminutovém opisu zadaného textu na rychlost a přesnost. Soutěž pořádala jako obvykle Obchodní akademie v Plzni.

Dá se říci, že již tradičně náš zástupce obsadil přední místo – Dominik Kovář obsadil těsně druhou příčku a zúčastní se tedy 5. – 6. června mistrovství republiky v Hradci Králové. Moc mu gratulujeme a věříme, že ani tam se neztratí a obsadí vytoužené přední místo! Neztratili se ani ostatní soutěžící a věříme, že především v Tomáši Kleilovi bude mít Dominik zdatného nástupce.

Náboj 2018

Letošní ročník mezinárodní matematické soutěže Náboj se uskutečnil v pátek 23. 3. 2018. Na několika místech v Evropě se utkaly pětičlenné týmy soutěžících z ČR, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Velké Británie. Převažovali reprezentanti z gymnázií, lyceí a škol podobného typu.

My jsme soutěžili opět v Praze a letos jako jediná SOŠ z Plzeňského kraje. Naše dva týmy juniorů i seniorů obstály v této silné konkurenci. Za juniory nastoupili v premiéře Michal Pechoč z 1.A, Michal Klečka a Lukáš Šafanda z 1.E, Jiří Řežáb a Dominik Vladař z 1.F. Vedli si velice dobře. V Praze se umístili na vynikajícím 73. místě ze 100 týmů. Za sebou nechali 21 gymnaziálních týmů. Patří jim 3. místo mezi 9 negymnáziálními týmy. V ČR pak obsadili 101. místo (soutěžilo 139 týmů) a v mezinárodním srovnání 337. místo (490 týmů). V kategorii seniorů doplnili loňské účastníky Davida Švarce a Miroslava Šůcha ze 4.E ještě Vojtěch Váchal ze 4.E, Lukáš Bubeníček a Matěj Motl z 3.F. Jejich družstvo bylo v Praze na 93. místě ze 101 týmů. Porazili 5 gymnaziálních týmů a obsadili 4. místo ze 7 negymnaziálních týmů. V celostátním srovnání skončili na 126. místě (139 týmů), v mezinárodním pak na 437. místě (486 týmů). Další informace a kompletní výsledky najdete na https://math.naboj.org

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že i v příštím roce vyšleme dva silné týmy, které se neztratí v mezinárodní konkurenci.

// BBCLONE STATISTIC