Hurá, jsme první!!!

Závěr školního roku nás velmi mile překvapil, protože naše škola získala 1. místo mezi středními školami v Plzeňském kraji za účast v Soutěži o nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2016/2017. Tohoto ocenění si velice vážíme a děkujeme všem žákům, kteří se do soutěží zapojili a všem vyučujícím, kteří je do soutěží připravovali.

…a ke konci školního roku patří samozřejmě výlety…

Čtvrtek 29. června 2017 měl proběhnout  v duchu školních výletů. Žáci se svými třídními učiteli měli poznávat Plzeňsko a užívat si tak konec školního roku. Bohužel, skutečnost byla jiná, po parných bez deště od rána pršelo a pršelo. Proto se musel zvolit náhradní program ve třídách...

Vycházka okolo Borské přehrady, kterou měla 1.A původně v plánu, se nemohla uskutečnit. Škrt přes rozpočet udělalo počasí. Silný déšť zatáhl za výletem oponu. Slabou náplastí bylo alespoň sledování filmů ve škole.

Třída 1.E měla naplánované sportovní dopoledne ve Škodalandu. Místo toho si žáci pustili film Pán prstenů a inspirovali se tak k prázdninové a maturitní četbě.

Původně chtěla 1.F dopoledne strávit ve Škodalandu, ale zůstala ve škole. Žáci nejprve pomohli se stěhováním počítačového vybavení a poté si odpočinuli  u sledování animovaných pohádek.

Naplánovanou procházku lesoparkem Homolka a návštěvu sportovního areálu Škoda Sportpark měla 1.M a 2.M Vzhledem k deštivému počasí procházku žáci zkrátili a prošli jen část naučné stezky.  Poté se vrátili do školy a soutěžili v didaktických hrách zaměřených na přírodu a životní prostředí.

Vydatný déšť překazil třídě 2.A plány. Místo Škodalandu proto žáci zasedli do třídy a dívali se na film Kajínek. Film byl vhodný pro návaznost aktuálního učiva v SPV.

I třída 2.E  musela změnit návštěvu Meditační zahrady v péči o květiny ve škole.

2.F měla naplánovanou exkurzi do Českého rozhlasu v Plzni a procházku kolem Borské přehrady. Kvůli deštivému počasí třída protáhla návštěvu v budově rozhlasu a stálo to za to. Žáci se dozvěděli o historii i současnosti rozhlasu, nahlédli do prostor nahrávacích studií a účastnili se i přímého vstupu vysílání zpráv. 

Program zahájila 3.A zcela podle plánu - úklidem třídy a šaten. Poté se chtěli žáci vydat do města. Skupiny žáků měly na několika různých trasách objevovat některé instalace Landscape festivalu s podtitulem krajina - město - veřejný prostor. Žáci ale zůstali ale škole, kde shlédli aspoň film s podobnou tematikou.

Plán 3.F vyrazit k přehradě a hledat zde cache nevyšel. Žáci zůstali ve škole a seznámili se s aplikacemi pro mobilní zařízení, které lze na geocaching využít. V aplikaci se podívali na některé cache, které jsou v blízkosti školy a k jedné obtížnější si i udělali papírovou přípravu, protože bylo potřeba její přesné souřadnice nejdříve vyluštit.

Co všechno jsme o Plzni nevěděli…

Ve středu 28. června 2017 si pro nás vyučující společenskovědních předmětů připravili poznávání plzeňských míst, pamětihodností, osobností, apod. Překvapilo nás, co všechno jsme o Plzni nevěděli…

Třída 1.A navštívila jednu z nejkrásnějších plzeňských památek – Velkou synagogu. Na prohlídce je přivítala milá paní průvodkyně, která řekla mnoho zajímavého o historii stavby a také o životě židovské menšiny v Plzni. Žákům se prohlídka velmi líbila, většina z nich zde byla vůbec poprvé. Po jejím ukončení ještě dostali za úkol nalézt nejstarší plzeňskou synagogu- Starou synagogu. To se nakonec i přes počáteční neúspěchy podařilo.

Žáci 1.E po skupinách plnili úkoly spojené s historickými slohy, budovami a významnými osobnostmi spjatými s Plzní. Výsledky zapisovali na kartičky, budovy vyfotili a osvěžili si tak znalosti z dějepisu.

Společně se vydaly třídy 1.M a 2.M po stopách největších plzeňských velikánů múzy Thálie – divadelníků Vendelína Budila a Josefa Skupy – jen proti proudu času. Nejprve žáci shlédli nejmladší budovu divadla v ČR – Novou scénu a dozvěděli se něco málo o jejích technických možnostech. Pak se přesunuli k Velkému divadlu, o jehož výstavbu se zasadil právě Vendelín Budil, jeho první ředitel. Pak se prošli Smetanovými sady k bývalému divadlu dětí Alfa a řekli si něco o historii této scény a historii budovy. U „Mráčku“ si ukázali, kde dříve také působily plzeňské divadelní scény.

Slepé mapy centra Plzně obdrželi žáci 2.A, úkolem bylo obejít všechny památky a doplnit jejich názvy do slepé mapy. Cílem této akce bylo seznámit se s historickým jádrem Plzně, ale také osvěžit si své zeměpisné znalosti.

Tak jako ostatní, i třída 2.E se v posledním předprázdninovém týdnu vydala ven z útrob školy. A aby se žáci alespoň na čas odpoutali od displejů svých telefonů a trochu pozorněji se rozhlédli kolem sebe, rozdělili se do skupinek. Každá skupinka dostala slepou mapku s kresbou určité památky v centru Plzně s úkolem najít ji, zjistit její název a … vyfotit se s ní. Všechny skupinky nakonec svou památku „objevily“ a tak se na jejich autoportrétech objevily takové „úlovky“ jako například Chrám sv. Anny, Vodárenská věž, Arcibiskupství nebo Masné krámy.

Do Velké synagogy zašla 2.F na komentovanou prohlídku. Chlapci si ještě před vstupem museli nasadit speciální pokrývku hlavy- jarmulku. Paní průvodkyně poutavě přiblížila historii 3. největší synagogy na světě a také život Židů v Plzni. Prohlídka se všem moc líbila.

Exkurzi do Plzeňského pivovaru si zvolila 3.A. Žáci se seznámili s historií výroby piva, jehož neopakovatelnou chuť mu prý dodává právě plzeňská voda. Nahlédli i do současných provozů, ve stáčírně právě plnili do lahví pivo značky Kozel, které sem dovezly cisterny. Prohlídka velice chladných a vlhkých sklepů byla zakončena ochutnávkou piva určené pouze pro zletilé návštěvníky. Pivovar totiž podporuje kampaň Respektuj 18.

 

 

Muzeum Patton Memorial Pilsen navštívili žáci 3.E. Podstatnou část muzea tvoří exponáty ze sbírek soukromých sběratelů. Vstupní část zachycuje poslední nálety v západních Čechách a bombardování Škodových závodů. Žáci viděli dobovou výstroj a výzbroj, zdravotnický materiál, jídelní potřeby, sportovní a rekreační doplňky, řemeslnické nářadí, tiskoviny a mnohé další rozmanité předměty, které američtí vojáci zanechali na památku.

 

První dvě hodiny uklízela 3.F třídu a šatní skřínky na prázdniny, pak následoval přesun na Náměstí Republiky. Při procházce přilehlými ulicemi si žáci pověděli zajímavosti o katedrále sv. Bartoloměje a o historii města Plzně.

Branný den

Byl naplánován na úterý posledního týdne školního roku 2016/2017. Každá třída měla za úkol projít předem určenou trasu a zároveň si rozšířit své povědomí o blízkém okolí Plzně. Pro žáky třetích ročníků šlo o tzv. jednodenní „pokračování sportovního kurzu“. „Prošli jsme Borským parkem, Českým údolím, okolo Hruškovy zahrady až přes Škoda park, kde naše cesta pokračovala po stezce kolem řeky Radbuzy až k domovu mládeže. Závěr tohoto výletu nám bohužel překazil déšť, ale i přes nepřízeň počasí jsme zdárně dorazili k cíli. Po celou dobu vládla vcelku dobrá nálada a myslím si, že si tento den všichni užili.“

Aneta Koldovská ze 3. E

Pomoc, etiketa!

V závěru školního roku jsme si za pěkného počasí užili tematický den věnovaný problematice první pomoci a etiketě. Třídy na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, které pro ně připravila ve spolupráci s vyučujícími třída 3. A. Žáci tak testovali své znalosti z obou oblastí, prakticky si zkoušeli správně poskytnout první pomoc či zahájit resuscitaci, přenášeli raněné po stanovené trase, připravovali slavnostní tabuli, ke které se usazovali s třídními učiteli, předváděli jednání při různých životních situacích nebo tvořili na PC dvoujazyčné postery a prezentace. Děkujeme 3. A za organizaci a všem ostatním za aktivní přístup.

// BBCLONE STATISTIC