Pomoc, etiketa!

V závěru školního roku jsme si za pěkného počasí užili tematický den věnovaný problematice první pomoci a etiketě. Třídy na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, které pro ně připravila ve spolupráci s vyučujícími třída 3. A. Žáci tak testovali své znalosti z obou oblastí, prakticky si zkoušeli správně poskytnout první pomoc či zahájit resuscitaci, přenášeli raněné po stanovené trase, připravovali slavnostní tabuli, ke které se usazovali s třídními učiteli, předváděli jednání při různých životních situacích nebo tvořili na PC dvoujazyčné postery a prezentace. Děkujeme 3. A za organizaci a všem ostatním za aktivní přístup.

Závěrečné zkoušky

Červen je, jako každý rok, pro poslední ročník učebního oboru ve znamení závěrečných zkoušek. K závěrečným zkouškám letos v řádném termínu šlo rekordních 24 žáků. Novinkou letošního roku byla elektronická podoba písemné zkoušky. 16 úspěšných absolventů si v pátek 23. 6. převzalo z rukou zástupce ředitelky výuční list.

Praktikanti z Weidenu jsou opět u nás

V termínu od 18. 6. do 2. 7. 2017 jsou opět našimi hosty praktikanti z Weidenu a jejich pedagogický doprovod. V prvních dvou dnech proběhla na naší škole jazyková animace, které se mohli zúčastnit i naši minulí či budoucí praktikanti. Ti tak měli skvělou příležitost sejít se se svými kamarády z Weidenské školy. Praktikanti, kteří pojedou na zahraniční praxi v záři příštího školního roku, poznali naopak nové přátele, kteří jim po dobu jejich pobytu ve Weidenu budou pomáhat v novém prostředí. Ve středu 21. 6. nastupují němečtí studenti již na svá pracovní místa, která pro letošní rok budou na Krajském úřadě, ve Středisku volného času Radovánek, v Regionálním informačním centru a v organizaci Domovinka.

Sportovní kurz

Dlouholetou tradicí je sportovní kurz, který každým rokem prověřuje tělesnou zdatnost žáků třetích ročníků LFS, ITE a druhého ročníku MPPP. I tento rok padaly osobní rekordy v počtu kilometrů ujetých na kole nebo zvládnutých pěší turistikou. Outdoorové aktivity zase kladly důraz na rovnováhu, zdolávání výšek, ale i týmovou spolupráci. Také v tomto ohledu se rozhodně nemá nikdo z nich za co stydět!

Úspěch naší žákyně v literární soutěži projektu Erasmus+ Ven s Erasmem

U příležitosti třicátého výročí mezinárodního programu Erasmus+, kterého se účastní s projektem Šance pro naše kultury i naše škola, proběhla na jaře letošního roku literární soutěž Ven s Erasmem. Soutěž vyhlásilo Eurocentrum Plzeň a Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Europe Direct Plzeň a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem s mediální podporou Plzeňského deníku.

Soutěžící měli za úkol vyjádřit ve formě fejetonu či eseje svoje zkušenosti s tímto projektem. Naše žákyně Eliška Mašková ze třídy 4A vylíčila literární formou svoje zážitky z pohledu české hostitelské rodiny, která týden ubytovávala italskou studentku Carmen z naší partnerské školy projektu Erasmus+ v Sorrentu. Svůj fejeton Eliška nazvala Můj týden s Erasmem+ aneb knedlík není chleba, ale podoba tam je … Její vtipný pohled na odlišné tradice a zvyky v Itálii byl porotou oceněn v kategorii student SŠ speciálním oceněním Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Vítězné příspěvky si můžete přečíst na stránkách Eurocentra Plzeň:

https://www.euroskop.cz/8481/29060/clanek/literarni-soutez-ven-s-erasmem-zna-sve-viteze/

// BBCLONE STATISTIC