Závěrečný týden

V posledním červnovém týdnu připravili vyučující pro žáky různorodé aktivity, v rámci kterých naplňovali průřezová témata.

1A

Deštivé pondělí jsme trávili úklidem třídy a šaten. Stačili jsme i film. V úterý jsme kroužili kolem Kolomazné pece. Ve středu jsme opět uklízeli. Po úklidu jsme se prošli kolem řeky Úhlavy.

1E

V pondělí jsme zůstali ve škole, kde byl pro nás zajímavě připraven Roční preventivní program. V úterý jsme se prošli kolem Boleveckých rybníků, byla legrace, dokonce se podařilo i rozdělat oheň a opéct špekáčky. Ve středu jsme trochu dávali do pořádku třídu a šatny a pod patronát jsme vzali i květiny.

1M

V pondělí se naše třída vydala místo opékání buřtů, s ohledem na počasí, na příjemnou procházku okolo Boleveckých rybníků, kde jsme alespoň chvíli strávili na čerstvém vzduchu, byť dosti vlhkém. Úterý bylo ve znamení prohlídky centra Plzně s následným přesunem do školy na preventivní program zaměřený na komunikaci v naší třídě a také zhodnocení třídního klimatu za uplynulý rok. Obdobně jsme strávili i středeční den, kdy jsme při procházce zjišťovali, navzájem mezi sebou, kdo se kam chystá na prázdniny a dozvěděli se o sobě řadu zajímavého.

2A

Pondělní dopoledne jsme strávili navzdory nepříliš příznivému počasí ve Škoda sport parku. Úterý na zámku Kozel nemělo chybu. Ve středu bylo třeba uklidit třídu a hlavně vydolovat zapomenuté poklady ze skříněk. Na procházku podél plzeňských řek jsme odcházeli obtěžkáni taškami s učebnicemi a cvičebními úbory.

2E

V úterý jsme se vypravili užít si společně sportovní dopoledne ve Škodalandu. Bohužel k naší smůle si celý areál zarezervovala jiná škola. Po krátké procházce zpět do školy jsme ale o sport ochuzeni nebyli. Polovina z nás si zahrála fotbálek na hřišti za školou a druhá polovina mezitím uspořádala v šatnách turnaj ve stolním tenise.

2F

Kvůli nepřízni počasí jsme se šli v pondělí projít do centra Plzně, kde jsme si v komorním počtu vychutnali kvalitní čaj v místní čajovně. V úterý jsme se prošli kolem Boleveckých rybníků a zastavili se u Kolomazné pece. Ve středu jsme se po úklidu učebny a šaten opět vydali pěšky do centra na zmrzlinu.

2M

V pondělí jsme se vydali na odborně zaměřenou prohlídku města Plzně, zjistili jsme, kde se nachází Finanční úřad, Živnostenský úřad, ČSOB a Poštovní spořitelna. V úterý naše procházka vedla na soutok řek Mže a Radbuzy. Ve středu jsme uklízeli a "malovali" třídu, šatny a po úklidu jsme se prošli Borským parkem a někteří si také zasportovali.

3A, 3F

V pondělí nám počasí bohužel nepřálo, a proto jsme zůstali ve třídě a dopoledne jsme vyplnili hraním deskových her. Všichni si tuto aktivitu moc užili. Na úterý a středu jsme pro žáky připravili „Stadtrallye“. Hra se moc povedla možná i proto, že všichni mohli využít svá oblíbená mobilní zařízení. Cílem hry bylo vytvořit skupinová selfíčka na zadané téma. Zatímco v úterý bylo tématem město, tak ve středu byla na programu příroda. Témata fotek byla zábavná např.: my a voda, my a plzeňská osobnost, co se nám líbí, co se nám nelíbí, typicky plzeňské atd. Některé úlovky byly opravdu překvapující. Jedné ze skupin se podařilo vytvořit fotku s plzeňským primátorem.

3E

V pondělí jsme pracovali na prezentaci o škole pro konferenci k projektu TeaLeaf, která se uskuteční začátkem července v Dublinu. Krom toho jsme uklízeli třídu a šatní skříňky na prázdniny. V úterý jsme měli možnost shlédnout výstavu Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938). Výstavou nás provedla její kurátorka Petra Kočová, která nám svým poutavým výkladem přiblížila nejen vystavená díla, ale i historický a literární kontext, který je přínosem i v přípravě na blížící se maturitní zkoušku z českého jazyka. Nezapomněli jsme ani na pohyb, středa byla věnována sportovním aktivitám ve Škodalandu.

Univerzita Pardubice – náš partner

S Univerzitou Pardubice spolupracujeme už několik let, zejména v oblasti přípravy žáků pro studium perspektivních logistických oborů. V srpnu 2016 ředitelka školy podepsala Smlouvu o vzájemné spolupráci s Univerzitou Pardubice, Dopravní fakultou Jana Pernera. Podpisem smlouvy otvíráme cestu pro rozšíření oboustranně prospěšné spolupráce a vzájemných vztahů. K naplnění společných cílů budou sloužit aktivity zaměřené na podporu rozvoje vzdělávání žáků a pedagogů, podporu soutěží a olympiád pro naše žáky a spolupráci při společných projektech.

Účast v mezinárodním projektu TeaLeaf (Teaching Ecology through Apps: Learning Engangement And Fun)

Cílem projektu je zatraktivnění výuky biodiverzity s podporou výpočetní techniky. Naše škola spolupracuje se ZČU, zapojeny jsou školy z dalších čtyř zemí (Francie, Irska, Slovinska a Španělska). Projekt je financován z programu Erasmus+. V letošním školním roce jsme se se žáky 1. ročníků oboru ITE seznámili v rámci projektu s programováním v jazyce Scratch. Výsledkem je jednoduchá výuková hra zaměřená na životní prostředí typické pro vybrané organizmy. Další hru zaměřenou tentokrát na poznávání ohrožených druhů zpracovali jako samostatný projekt dva žáci třetího ročníku (Tomáš Trnka a Jan Matys, 3. F). S tímto projektem se hodlají zúčastnit v příštím školním roce soutěže SOČ. Obě práce byly společně s dalšími školními úspěchy v oblasti ekologie a biodiverzity (např. aplikace pro výpočet ekostopy nebo chytrý skleník) prezentovány na mezinárodní letní škole pedagogů, která se uskutečnila začátkem července v Dubblinu. Naši školu zastupoval Ing. Petr Pinkas.

Můj týden v Suwalki

První týden v červnu jsme se vydali ve čtyřčlenné skupině do polského města Suwalki v rámci projektu Erasmus+. Cesta do Suwalek byla dlouhá. Z Plzně do Prahy jsme jeli vlakem, dále jsme do Varšavy letěli letadlem a z Varšavy, kde jsme se sešli s ostatními členy projektu, jsme se vydali do centra Varšavy, kde si pro nás polští učitelé připravili nejzajímavější místa Varšavy například Staré město. Po příjezdu do Suwalek jsme se ubytovali v polských rodinách. Dle mého názoru se moje rodina snažila postarat se o mě co nejlépe.

V pondělí proběhlo oficiální zahájení projektu Erasmus+ a my jsme si prošli partnerskou školu. Na chodbách zde bylo mnoho nástěnek, které odkazovaly na projekt Erasmus+. Celá škola se mi velice líbila. V odpoledních hodinách byla domluvená hodina tance v kulturním domě, kde jsme tancovali tradiční polskou polonézu. V úterý jsme začali celá skupina nacvičovat představení, které jsme si připravili pro učitele, a po obědě byl meeting se starostou Suwalek. Ve středu byl celodenní program mimo město. Navštívili jsme národní park nedaleko Suwalek a odpoledne jsme sjížděli řeku na kánoích. Ve čtvrtek jsme pokračovali v nacvičování představení a odpoledne jsme hráli sportovní hry ve školní tělocvičně. Poslední den, pátek, byl takzvaný Erasmus+ den, kde jsme zahráli naše představení a všechny země, které se účastní projektu, si připravily prezentace o svém městě, kraji a škole a odpoledne jsme jeli na závěrečné grilování. Celý pobyt se mi velice líbil, poznal jsem nové lidi a nemůžu se dočkat, až bude meeting v říjnu i u nás. Myslím si, že jsme byli dobrá parta a rozuměli si.

Petr Majdl 2F

Slavnostní vyřazení absolventů oboru MPPP

Dne 27. 6. 2016 proběhlo v jídelně školy slavnostní vyřazení absolventů oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy. Patnáct čerstvých absolventů převzalo z rukou ředitelky školy RNDr. Lenky Holubové vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Paní ředitelka popřála absolventům mnoho úspěchů na další cestě životem a k přání se připojil i třídní učitel Mgr. Luděk Lhoták.

// BBCLONE STATISTIC