Nejúspěšnější škola v Plzeňském kraji

Ve školním roce 2013/2014 jsme získali 2. místo v soutěži o Nejúspěšnější školu v soutěžích vyhlašovanou Plzeňským krajem.

SŠINFIS v Techmanii více než doma

Všichni žáci 1. – 3. ročníků SŠINFIS navštívili v posledním čtvtletí letošního školního roku Techmanii. Žáci se jednoznačně shodli na návštěvě expozic nebo planetária. Vstupné bylo minimální, protože škola využila možnosti využití nákupu školního balíčku a každému ze žáků přispěla ze sponzorovaného vstupného, které SŠINFIS získala.V Techmanii žáci navštívili různé expozice i programy:

  • expozice Science Centra a 3D Planetária,
  • Radioaktivita aneb Svět neviditelné o - pro SŠ,
  • Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru 2D,
  • Život: Vesmírný příběh 2D + Jarní obloha nad Plzní 2D,
  • Život: Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru 2D.

Expozice i planetárium si žáci užili a s návštěvou Techmanie byli spokojení.

Na závěr školního roku Ostře sledované vlaky...

Ve čtvrtek 26. června 2014 žáci naší školy shlédli divadelní představení Ostře sledované vlaky, které uvádí divadlo Alfa Plzeň ke stému výročí narození Bohumila Hrabala. Žákům se nejvíce líbila moderní úprava kostýmů, rekvizit a především dialogy herců, které byly převedeny do současné moderní „mluvy“. Lépe tak mohli porozumět myšlenkám hlavních hrdinů a pochopit t odkaz celého příběhu. Představení sklidilo u našich žáků opravdu velký úspěch, i když někteří z nich byli trochu překvapeni „nepořádkem“ na jevišti, který po skončení divadelní hry na jevišti panoval.

Den s integrovaným záchranným systémem

Den plný nevšedních zážitků a zkušeností jsme prožili v úterý 24. 6. 2014 na velkolepé akci „Den s integrovaným záchranným systémem“, které se zúčastnila celá naše škola. V parku bývalého výstaviště bylo k vidění nepřeberné množství hasičské, záchranářské, policejní, ale i vojenské techniky. Většina atrakcí byla interaktivních, tedy žáci si mohli všechno osahat a vyzkoušet. Neuvěřitelně atraktivní byla soutěž hasičských týmů v zachraňování osob z havarovaných vozidel. Velká fronta stála na simulátor nehody vozu, při níž se auto přetáčí přes střechu. Dopoledne bylo nabité, a to především poznatky z oblasti průřezového tématu Člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti.

Netradičně k průřezovým tématům

V pondělí 23. 6. 2014 připravili učitelé pro své žáky různorodé aktivity, jejichž cílem bylo naplňování průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie.

Třídy 1A a 2M se svými vyučujícími prošli Sigmundovu stezku. „...při příjemné procházce po naučné stezce jsme se z 15 informačních tabulí dověděli mnoho zajímavých informací o fauně a flóře, kterou jsme zároveň mohli pozorovat....“ Nenásilným způsobem tak bylo naplněno průřezové téma Člověk a životní prostředí. Žáci byli sami překvapeni, že příroda v Plzni začíná doslova „na konečné čtyřky“.

Třída 1E absolvovala úsek naučné stezky Radbuza mezi Západočeským muzeem a Vodárnou. Cestou žáci plnili ve skupinkách úkoly z oblastí: turistický ruch, doprava, kultura, sport a hudba. Při zpracování zadaných úkolů byl kladen důraz na kreativitu a spolupráci. Akce byla ukončena táborákem a grilováním.

Třída 1F pojala konec školního roku intelektuálně a návštívila výstavu Studijní vědecké knihovny v Plzni týkající se jak Skupovy Plzně, tak rovněž expozice žákovských prací s názvem Takový je můj svět. V rámci 30. ročníku festivalu Skupova Plzeň také třída zavítala do přízemí Plzeňské radnice, kde mohla zhlédnout fotografickou historii této významné divadelní akce či zblízka obdivovat vystavené rekvizity a loutky. Ujít pozornosti nemohl ani model historického jádra města, který žáci uznale hodnotili. Do centra šli žáci společně s dozorujícími učiteli pěšky, čímž zlepšovali svoji fyzickou kondici a částečně i naplňovali průřezové téma Člověk a životní prostředí, když sledovali hustotu dopolední dopravy a eventuálně sbírali po chodnících povalující se odpadky. Průřezové téma Občan v demokratické společnosti bylo obsaženo především v samotných expozicích. Vystavené práce ukázaly pohled na svět očima dětí, např. popsaly nové možnosti zdravého stravování či předvedly, jak se dají různými kolážemi zpracovat historické památky Plzně či Londýna. Před budovou vědecké knihovny si žáci prohlédli mnohonásobně zvětšené fotografie loutek na neobvyklých, ale přesto historicky známých místech našeho kraje. Podobné dějinné souvislosti ve vztahu k současnosti mohli pak porovnávat přímo v Plzeňské radnici, kde jim byla detailně znázorněna historie Skupovy Plzně. Během konkrétního zkoumání jednotlivých výročí dokonce nacházeli parafráze slavných literárních a divadelních her, díky čemuž splňovali další kritérium průřezového tématu Občan v demokratické společnosti. Na závěr třída navštívila Křižíkovy sady a zeď s osobnostmi. Žáci se snažili uhádnout, o jakou personu se jedná. Rovněž jsme tedy takto „zabrousili“ i do literatury či umění. Bez pozornosti nezůstalo ani příjemné prostředí parku a všudypřítomná udržovaná zeleň.

Žáci 1. M navštívili ZOO v Plzni. V rámci exkurze v ZOO bylo naplňováno především průřezové téma Člověk a životní prostředí sledováním fauny a flóry z různých částí světa. Pomocí informačních tabulí se seznámili s jejich charakteristickými vlastnostmi a oblastí výskytu.

Žáci 2A se vypravili naučnou stezkou údolím řeky Mže. Dozvěděli se mnoho zajímavého z informačních tabulí. Nad snímky rozvodněné Mže si uvědomili, jak je člověk se všemi vymoženostmi proti síle přírody bezmocný.

Třída 2B si jako téma svého výletu vybrala procházku kolem Litické přehrady. Během ní bylo naplňováno průřezové téma Člověk a životní prostředí. Žáci se seznámili s okolním biotopem, řekou Radbuzou, která přehradou protéká a také každoročním problémem se sinicemi, které přehradu sužují. Jako zajímavou alternativu zdravého koupání žáci ocenili jezírko ve Škodalandu, které bylo vystavěno právě kvůli špatné vodě v přehradě. Voda v jezírku je díky speciální biologické filtraci a používání UV lamp dokonce vhodná i pro alergiky. Žákům se výlet velmi líbil.

Třída 2E se sešla před budovou školy ve sportovním. Čekal ji totiž výlet Českým údolím až do areálu Škodaland. Po nezbytné prezenci jsme vyrazili svižným krokem do Borského parku. Nálada byla výborná a cestu nám ještě zpestřovala biologická poznávačka. Podle základních znaků jsme určovali stromy i živočichy. Zajímavým zpestřením pak bylo pozorování specifického biotopu, kterým byla kořenová čistírna odpadní vody a zároveň místo, kde můžeme spatřit např. skokany hnědé (průřezové téma Člověk a životní prostředí). Tento biotop se nachází v blízkosti dětského hřiště a studánky v Českém údolí. Vybavení dětského hřiště nás nenechalo na pochybách, že musíme změřit síly a tak se opět spontánně soutěžilo o to, kdo nejlépe překoná přírodní hrazdu z klád či kdo dokáže přeručkovat celou prolézačku. Při soutěžích jsme se docela zapotili a tak jsme uvítali osvěžení pramenitou vodou ze studánky. Zbytek cesty uběhl v pohodové atmosféře. V areálu Škodalandu nás čekala spousta atrakcí a lákadel v podobě beachvolejbalového hřiště, in-line dráhy, skateboardových ramp, či minigolfu. Po skupinkách jsme měřili naše síly a upevňovali přátelské vztahy v kolektivu (průřezové téma Člověk a demokratická společnost). „Výlet se nám moc líbil a díky pestré náplni a pohodové atmosféře v průběhu celého dne na něj budeme rádi vzpomínat.

V pondělí 23. 6. se třída 3A vydala za poznáním rekreační oblasti Bolevecké rybníky. Kromě krásné, asi pětikilometrové procházky, se žáci také dozvěděli řadu informací a zajímavostí o této oblasti. Průřezové téma člověk a životní prostředí bylo naplněno během poznávání geomorfologických úkazů, poznávání života v rybničním prostředí a v biotopu bažin. „Okouzlila nás přírodní rezervace Kamenný rybník a rokle v blízkosti Petrovské díry. Těžkou práci našich předků jsme poznávali u kolomazné pece. Tím jsme také přispěli k realizaci průřezového tématu člověk a svět práce.“

Třída 3B absolvovala v návaznosti na projekt Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor konzultaci se streetartovým odborníkem Václavem Cinádrem. První konzultace přinesla řadu nápadů na úpravu vnější zdi areálu školy, které by mohly být realizovány v rámci pokračující účasti v projektu na podzim školního roku 2014/2015. Naplňováno bylo průřezové téma Člověk a životní prostředí ve smyslu úpravy vnějšího okolí školy, prostředí, v němž se žáci pohybují každým dnem. Následně třída navštívila expozici Techmania Science Center a viděli zde projekci 3D filmu Země, Měsíc a Slunce 2D a Jarní obloha nad Plzní 2D. Exkurze měla motivační charakter, žáci si návštěvu expozice v plzeňské Techmanii sami vybrali. Během exkurze byla naplňována průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí i Informační a komunikační technologie.

Třída 3E zavítala též do Škodalandu u Borské přehrady. Většina žáků se věnovala hraní kopané. Zřejmě je k tomu motivovalo právě probíhající mistroství světa. Část žáků využila možnost vyzkoušet si hru ragby. Zbytek žáků se věnovalo jízdě na U-rampě. V areálu je také velká trampolína, která některé studenty zaujala tak, že na ní strávili velkou část času.

// BBCLONE STATISTIC