Máme za sebou školní kolo SOČ

Dne 7. ledna proběhlo u nás na škole školní kolo soutěže SOČ. Vybrané týmy žáků čtvrtých ročníků prezentovaly své projekty před komisí složenou z Mgr. Lopatové, Ing. Oudové a Mgr. Novotného. Cílem bylo ze strany žáků ověřit si schopnost prezentovat výsledky své práce srozumitelnou formou před publikem. Komise na základě kritérií vybrala ty žákovské týmy, jejichž projekty SOČ jsou invenční a mají potenciál přispět k rozšíření vědění v oboru. Tito žáci byli nominováni do okresního kola SOČ, které proběhne na jaře roku 2015.

Poznávací zájezd Drážďany

Na pondělí 24. 6. 2013 byl naplánován poznávací zájezd do německých Drážďan. Výletu se účastnili vybraní žáci naší školy, kteří se během roku podíleli na organizování různých akcí, anebo prokazovali v mnoha případech nadstandardní výkony při školních soutěžích. Po příjezdu do saské metropole jsme navštívili nově zrekonstruované vojenské muzeum, poté následoval přesun do historického centra města, kde jsme měli možnost vidět na vlastní oči známou Semperoper, projít si královský kostel Hofkirche nebo se chvíli uvolnit při procházce ve dvoře ve Zwingeru. Vrcholem dne byla prohlídka barokního kostela Frauenkirche, jehož kopule byla díky drážďanským občanům dostavena v roce 2004, a z jejíž špice jsme se mohli kochat pohledem na město. Někteří strávili svůj volný čas také nákupy u slavné Brühlsche Terrasse. Počasí nám po celý den celkem přálo, nepršelo, a neobjevily se žádné problémy, proto lze výlet hodnotit jako velmi zdařilý.

Akce na Šídlováku

Dne 20.6. 2013 se všichni naši žáci zúčastnili akce na Šídlováku – sportovní aktivity (koupání,míčové hry) a opékání špekáčků. Tato akce na ukončení školního roku se konala už i v minulých letech a opět měla u žáků velký úspěch. Kromě relaxace v přírodě si žáci prohlédli i ranč s koňmi. I přes velmi netradičně horké dny v letošním roce se akce velmi zdařila.

Tematické vycházky

Ve dnech 11. – 14. 6. 2013 proběhly čtyři tematické vycházky EVVO. V úterý 11. 6. navštívili žáci Radyni a její okolí. Zde byla možnost pozorovat malakofaunu a rojení mravenců. Dále pak pokračovali ke staroplzenecké rotundě na vrcholu Hůrka, kde se také nachází přírodní památka Černá stráň. Ve středu 12. 6. navštívili žáci Čertovo kazatelnu v Radčicích, která je prvkem karbonských sedimentů. Dále zamířili ke Kopeckého pramenu a na židovský hřbitov Lochotín. Čtvrtečnbí vycházka byla zacílena do Českého údolí, přehradní nádrže na řece Radbuze, kde naši žáci každoročně ke Dni Země pomáhají uklízet její okolí. Den byl završen návštěvou Hruškovy meditační zahrady. V pátek poznávali žáci severní Plzeňsko. Zahájili den výstupem na vrch Krkavec s vysílačem a rozhlednou. Dále se pak vrátili směrem k Plzni a prošli soustavu Boleveckých rybníků. Posledním místem návštěv byl vrch Chlum s rozhlednou. Zde naše letošní tematické exkurze EVVO také končí.
 

 

Krajský přebor v aquatlonu

Poslední sportovní akcí v tomto roce byla novinka Krajský přebor v aquatlonu, což je spojení plavání a běhu, a tento se odehrál 29. 5. 2013 v bazénu na Lochotíně a na atletické dráze 31. ZŠ. V této nové soutěži se sčítala umístění nejlepších 3 závodníků. Naši kluci v sestavě Michal BÁRTA, Radek KALVAS (oba 3.B), Jiří ULLMANN (3.E) a Miloš NOVOTNÝ (1.A) obsadili 2. místo a holky Tereza DRÁBEČKOVÁ (3.A), Slávka BOZDĚCHOVÁ a Lucie JEŽKOVÁ (2.A) dosáhly na 3. místo. Mezi jednotlivci byli nejlepší na 4. místě Michal Bárta a Slávka Bozděchová.

// BBCLONE STATISTIC