…a ke konci školního roku patří samozřejmě výlety…

Čtvrtek 29. června 2017 měl proběhnout  v duchu školních výletů. Žáci se svými třídními učiteli měli poznávat Plzeňsko a užívat si tak konec školního roku. Bohužel, skutečnost byla jiná, po parných bez deště od rána pršelo a pršelo. Proto se musel zvolit náhradní program ve třídách...

1A

Vycházka okolo Borské přehrady, kterou jsme měli původně v plánu, se nemohla uskutečnit. Škrt přes rozpočet udělalo počasí. Silný dešť zatáhl za výletem oponu. Slabou náplastí bylo alespoň sledování filmů ve škole.

1E

Naše třída měla naplánované sportovní dopoledne ve Škodalandu. Bohužel vzhledem k deštivému počasí jsme zůstali ve třídě a pustili jsme si film Pán prstenů a inspirovali se tak k prázdninové a maturitní četbě.

1F

Původně jsme chtěli dopoledne strávit ve Škodalandu, ale s ohledem na počasí jsme plán změnili a zůstali ve škole, kde jsme nejprve pomohli se stěhováním počítačového vybavení a poté si odpočinuli  u sledování animovaných pohádek.

1M

Třída měla naplánovanou procházku lesoparkem Homolka a návštěvu sportovního areálu Škoda Sportpark. Vzhledem k deštivému počasí jsme procházku zkrátili a prošli jen část naučné stezky. V silném dešti jsme se vrátili do školy a soutěžili v didaktických hrách zaměřených na přírodu a životní prostředí.

2A

Vydatný déšť překazil naše plány. Místo Škodalandu jsme proto zasedli do třídy a dívali se na film Kajínek. Film byl vhodný pro návaznost aktuálního učiva v SPV.

2E

Kvůli silnému dešti jsme museli změnit návštěvu Meditační zahrady v péči o květiny ve škole.

2F

Třída 2F měla naplánovanou exkurzi do Českého rozhlasu v Plzni a procházku kolem Borské přehrady. Kvůli deštivému počasí jsme protáhli návštěvu v budově rozhlasu a stálo to za to. Dozvěděli jsme se o historii i současnosti rozhlasu, nahlédli jsme do prostor nahrávacích studií a účastnili jsme se i přímého vstupu vysílání zpráv. Závěrem jsme se dozvěděli něco málo o počítačovém zpracování zvuku. Exkurze se nám velmi líbila.

2M

Třída měla naplánovanou procházku lesoparkem Homolka a návštěvu sportovního areálu Škoda Sportpark. Vzhledem k deštivému počasí jsme procházku zkrátili a prošli jen část naučné stezky. V silném dešti jsme se vrátili do školy a soutěžili v didaktických hrách zaměřených na přírodu a životní prostředí.

3A

Třída 3.A zahájila dnešní program zcela podle plánu - úklidem třídy a šaten. Poté jsme se chtěli vydat do města. Skupiny žáků měly na několika různých trasách objevovat některé instalace Landscape festivalu s podtitulem krajina - město - veřejný prostor. Nepříznivé počasí náš záměr překazilo a donutilo nás zůstat ve škole. Shlédli jsme tedy aspoň film s podobnou tematikou.

3F

Nepřízeň počasí bohužel překazila naše plány vyrazit k přehradě a hledat zde cache. Zůstali jsme tedy ve škole a seznámili se zde s aplikacemi pro mobilní zařízení, které lze na geocaching využít. V aplikaci jsme se podívali na některé cache, které jsou v blízkosti školy a k jedné obtížnější jsme si i udělali papírovou přípravu, protože bylo potřeba její přesné souřadnice nejdříve vyluštit.

Co všechno jsme o Plzni nevěděli…

Ve středu 28. června 2017 si pro nás vyučující společenskovědních předmětů připravili poznávání plzeňských míst, pamětihodností, osobností, apod. Překvapilo nás, co všechno jsme o Plzni nevěděli…

1A

Třída navštívila jednu z nejkrásnějších plzeňských památek – Velkou synagogu. Na prohlídce nás přivítala milá paní průvodkyně, která nám řekla mnoho zajímavého o historii stavby a také o životě židovské menšiny v Plzni. Žákům se prohlídka velmi líbila, většina z nich zde byla vůbec poprvé. Po jejím ukončení ještě dostali za úkol nalézt nejstarší plzeňskou synagogu- Starou synagogu. To se nakonec i přes počáteční neúspěchy podařilo.

1E

Žáci po skupinách plnili úkoly spojené s historickými slohy, budovami a významnými osobnostmi spjatými s Plzní. Výsledky zapisovali na kartičky, budovy vyfotili a osvěžili si tak znalosti z dějepisu.

1F

1.M

Třída 1.M se společně s 2.M vydala po stopách největších plzeňských velikánů múzy Thálie – divadelníků Vendelína Budila a Josefa Skupy – jen proti proudu času. Nejprve jsme si ukázali nejmladší budovu divadla v ČR – Novou scénu a pověděli si něco málo o jejích technických možnostech. Pak jsme se přesunuli k Velkému divadlu, o jehož výstavbu se zasadil právě Vendelín Budil, jeho první ředitel. Pak jsme Smetanovými sady prošli k bývalému divadlu dětí Alfa a pověděli si něco o historii této scény a historie budovy. Navazovali jsme pak u „Mráčku“ a ukázali si, kde dříve také působily plzeňské divadelní scény.

2A

Žáci obdrželi slepé mapy centra Plzně. Úkolem bylo obejít všechny památky a doplnit jejich názvy do slepé mapy. Cílem bylo seznámit se s historickým jádrem Plzně, ale také osvěžit si své zeměpisné znalosti.

2E

Tak jako ostatní, i třída 2.E se v posledním předprázdninovém týdnu vydala ven z útrob své školy. A aby se žáci alespoň na čas odpoutaly od displejů svých telefonů a trochu pozorněji se rozhlédly kolem sebe, dostala každá skupinka slepou mapku s kresbou určité památky v centru Plzně s úkolem najít ji, zjistit její název a … vyfotit se s ní :-). Všechny skupinky nakonec svou památku „objevily“ a tak se na jejich autoportrétech objevily takové „úlovky“ jako například Chrám sv. Anny, Vodárenská věž, Arcibiskupství nebo Masné krámy.

2F

Třída 2.F vyrazila do Velké synagogy na komentovanou prohlídku. Chlapci si ještě před vstupem museli nasadit speciální pokrývku hlavy- jarmulku. Paní průvodkyně poutavě přiblížila historii 3. největší synagogy na světě a také život Židů v Plzni. Prohlídka se všem moc líbila.

3A

Třída 3.A si pro dnešní den zvolila exkurzi do Plzeňského pivovaru. Seznámili jsme se s historií výroby piva, jehož neopakovatelnou chuť mu prý dodává právě plzeňská voda. Nahlédli jsme i do současných provozů, ve stáčírně právě plnili do lahví pivo značky Kozel, které sem dovezly cisterny. Prohlídka velice chladných a vlhkých sklepů byla zakončena ochutnávkou piva určené pouze pro zletilé návštěvníky. Pivovar totiž podporuje kampaň Respektuj 18.

 

 

3.E

Žáci navštívili muzeum Patton Memorial Pilsen. Podstatnou část muzea tvoří exponáty ze sbírek soukromých sběratelů. Vstupní část zachycuje poslední nálety v západních Čechách a bombardování Škodových závodů. K vidění je dobová výstroj a výzbroj, zdravotnický materiál, jídelní potřeby, polní dávky, sportovní a rekreační doplňky, řemeslnické nářadí, tiskoviny a mnohé další rozmanité předměty, které američtí vojáci zanechali na památku.

 

3F

Středeční dopoledne jsme první dvě hodiny uklízeli třídu a šatní skřínky na prázdniny, pak následoval přesun na Náměstí Republiky. Procházkou přilehlými ulicemi si pověděli zajímavosti o katedrále sv. Bartoloměje a o historii města Plzně.

Branný den

Byl naplánován na úterý posledního týdne školního roku 2016/2017. Každá třída měla za úkol projít předem určenou trasu a zároveň si rozšířit své povědomí o blízkém okolí Plzně. Pro žáky třetích ročníků šlo o tzv. jednodenní „pokračování sportovního kurzu“. „Prošli jsme Borským parkem, Českým údolím, okolo Hruškovy zahrady až přes Škoda park, kde naše cesta pokračovala po stezce kolem řeky Radbuzy až k domovu mládeže. Závěr tohoto výletu nám bohužel překazil déšť, ale i přes nepřízeň počasí jsme zdárně dorazili k cíli. Po celou dobu vládla vcelku dobrá nálada a myslím si, že si tento den všichni užili.“

Aneta Koldovská ze 3. E

Pomoc, etiketa!

V závěru školního roku jsme si za pěkného počasí užili tematický den věnovaný problematice první pomoci a etiketě. Třídy na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, které pro ně připravila ve spolupráci s vyučujícími třída 3. A. Žáci tak testovali své znalosti z obou oblastí, prakticky si zkoušeli správně poskytnout první pomoc či zahájit resuscitaci, přenášeli raněné po stanovené trase, připravovali slavnostní tabuli, ke které se usazovali s třídními učiteli, předváděli jednání při různých životních situacích nebo tvořili na PC dvoujazyčné postery a prezentace. Děkujeme 3. A za organizaci a všem ostatním za aktivní přístup.

Závěrečné zkoušky

Červen je, jako každý rok, pro poslední ročník učebního oboru ve znamení závěrečných zkoušek. K závěrečným zkouškám letos v řádném termínu šlo rekordních 24 žáků. Novinkou letošního roku byla elektronická podoba písemné zkoušky. 16 úspěšných absolventů si v pátek 23. 6. převzalo z rukou zástupce ředitelky výuční list.

// BBCLONE STATISTIC