Návštěva sběrného přepravního uzlu 

Naše třída 1.A navštívila 15. 3. 2018 přepravní poštu v Plzni Křimicích. Vedoucí pošty nás provedl po pracovištích, ukázal nám jak se automatizovaně třídí listovní i balíkové zásilky. Informoval nás také o tom, že bychom na této přepravní poště mohli v budoucnu pracovat. Prohlídka byla zajímavá a přinesla nám nové odborné informace.

Simona Polívková 1. A

Třída 4. E navštívila Úřad práce Plzeň

Na úřadu práce nás uvítala velmi milá paní, která pracuje v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání. Přednášela o tom, co můžeme dělat po střední škole a kam máme možnost jít nebo kde můžeme dále studovat po složení maturitních zkoušek a ukončení středoškolského studia. Mluvila také o tom, jaké existují typy pracovní smlouvy v případě, když si najdeme trvalé zaměstnání nebo brigádu. Odpovídali jsme na otázky jak a kde hledat zaměstnání. Velmi nás zaujaly informace o nedostatkových profesích a volných místech v Plzeňském kraji. Dověděli jsme se také, co jsou to tzv. soft skills, co je to služba Eures a jak se do tohoto projektu můžeme zapojit v případě, že bychom chtěli pracovat v zahraničí. Dostali jsme také nabídku zúčastnit se Veletrhu pracovních příležitostí na ZČU v Plzni. Především jsme si ale zopakovali náležitosti správně napsaného životopisu a motivačního dopisu. Naše lektorka nám také pustila zajímavou ukázku jednoho nesprávně vedeného pracovního pohovoru. Návštěva úřadu práce nás velmi zaujala.

VFF Sokolov

28. února 2018 se obě naše fiktivní firmy prezentovaly svými produkty na 10. regionálním veletrhu fiktivních firem v Sokolově. Celý veletrh se nesl v příjemné soutěžní atmosféře, které se zúčastnilo celkem třicet šest firem. Obchodování nám zpříjemnil doprovodný kulturní program, uvítali jsme i možnost získat od zástupců CEFIFu u jejich stánku informace ohledně vyplňování evropského životopisu. Dařilo se naší firmě Cleaners, s. r. o., která uzavřela několik významných obchodů. Velkým úspěchem bylo v závěru veletrhu vyhodnocení pro PPFB, a. s. Obsadili jsme první místo v soutěži o nejlepší slogan a získali ocenění za dlouhodobě kvalitně poskytované finanční služby.

Best in English

Naše škola se již tradičně zúčastnila jazykové soutěže Best in English (dříve Angličtinář roku). Vybraní studenti museli splnit náročný test na gramatiku, porozumění textu a poslech. Konkurence byla obrovská, této soutěže se se každoročně účastní stovky škol z celé Evropy a desetitisíce studentů. Jako škola jsme v rámci České republiky obsadily 179. místo ze 332. zúčastněných škol. V kategorii studentů se nejlépe umístila Daniela Urbanová z 2.F, která mezi studenty z České republiky obsadila 454. místo mezi více než 8 tisíci studenty. Gratulujeme!

Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 14. 2. 2018 se konalo na Masarykově gymnáziu okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Za naši školu vybojoval ve velké konkurenci 14 středních škol úspěšné 3. místo Jan Boháč, žák 3.E. Srdečně blahopřejeme! 

// BBCLONE STATISTIC