I v roce 2016/17 jsme zrealizovali technické kroužky pro žáky ZŠ…

V rámci spolupráce se základními školami připravujeme každoročně kroužky pro žáky ZŠ. V letošním roce nás navštěvovali žáci ze čtyř plzeňských základních škol, a sice 2. ZŠ (Schwarzova ul.), 10. ZŠ (náměstí Míru), 11. ZŠ (Baarova ul.) a 26. ZŠ (Skupova ul.). Tito žáci se zúčastnili technického kroužku v 5 skupinách. Každá skupina nás navštívila celkem 8krát, z toho 3x v rámci bloku programování, 3x v rámci bloku počítačových sítí a 2x v rámci bloku fyzikálních experimentů. Prvně k nám v rámci kroužků zavítali žáci základních škol 3. října 2016 a poslední skupině skončil technický kroužek 16. března 2017. Věříme, že se žákům jednotlivé bloky technických kroužků líbily a že je třeba ovlivní při rozhodování o budoucím povolání. Poděkování patří ředitelům základních škol za navázání partnerství s naši školou a jejich zástupcům, kteří museli s naší školou spolupracovat v rámci sladění rozvrhů hodin a termínů technických kroužků.

Krajská olympiáda v ruském jazyce

V pátek 10. března 2017 se naši žáci zúčastnili krajského kola olympiády v ruském jazyce. V kategorii SŠ l se na druhém místě umístil Viktor Ferus a v kategorii SŠ II na třetím místě Aneta Walterová. Oba účastníci opět potvrdili své kvality. Viktor se zároveň stává náhradníkem pro celorepublikovou soutěž, která proběhne v květnu v Praze. Blahopřejeme za výborné umístění.

Fiktivní výběrové řízení

2. března 2017 Již tradičně jsme se zúčastnili soutěže „Fiktivní výběrové řízení“, které ve spolupráci s Úřadem práce Plzeň pořádá každoročně SPŠ dopravní Plzeň. Za naši školu letos soutěžili žáci čtvrtého ročníku Jakub Kordík, Marie Kotrbová, Edita Hirschauová a Martina Haišmanová. Pracovní pozice, o které jsme se ucházeli, byly „Pracovník v logistice“ a „Asistentka vedoucího“. Pro obě profese byly požadovány ekonomické, účetní a logistické znalosti. Znalosti jsme prokazovali nejen písemným testem, vypracovaným motivačním dopisem a životopisem, ale i konkrétním ústním pohovorem jak v českém, tak i v cizím jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem třicet dva žáků a Editě Hirschauové se podařilo získat první místo ve výběrovém řízení na pracovní pozici „Asistentka vedoucího“, ale velkým přínosem byla soutěž pro všechny pro budoucí skutečný přijímací pracovní pohovor.

Olympiáda v AJ

Ve středu 22. 2. 2017 se na stejném místě - na Masarykově gymnáziu v Plzni - zúčastnil okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce stejný žák, který opět naši školu reprezentoval ve znalostech cizích jazyků, a to Ta Minh Hoang z 3. E. Ve velké konkurenci vítězů z plzeňských gymnázií se dělí o 8. - 9. místo z 16 soutěžících. Jako porotkyně se na dopoledním klání soutěžících podílela i Mgr. Ivana Kupková.

Městská soutěž v psaní na klávesnici

V úterý 21. února 2017 se 4 vybraní žáci naší školy, vítězové školního kola, zúčastnili 20. ročníku městské soutěže v psaní na klávesnici. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší. V obou kategoriích s velkým přehledem ve velké konkurenci zvítězili žáci naší školy! V I. kategorii pro 1. a 2. ročníky studia to byl Dominik KOVÁŘ z II. E s 387 čistými úhozy. Zde mu směle sekundoval Viktor FERUS ze stejné třídy, který měl sice „jen“ 279 čistých úhozů, ale jako téměř jediný přepsal celý text bez jediné chyby a umístil se celkově na 3. místě. Daniel VOLF se umístil na desátém místě.

Ve II. kategorii pro 3. a 4. ročníky s velkým přehledem zvítězil rovněž žák naší IV. F – Marek ŠTIKA se 409 čistými úhozy.

Všichni tři jmenovaní z 1. – 3. místa, kteří svými výkony daleko za sebou nechali „profesionály“ z pořádající Obchodní akademie, postupují tedy do krajského kola této soutěže. Přejeme jim již teď hodně úspěchů!

// BBCLONE STATISTIC