Nastartuj si kariéru

Nastartuj si kariéru - představení projektu

Podpora škol formou projetků zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I – výzva

Průběh projektu

Školní rok 2017/2018

V rámci projektu Nastartuj si kariéru realizujeme pro žáky školy níže uvedené aktivity:

  • podporu v integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje školní speciální pedagog,
  • spolupráci školy a zaměstnavatelů zajišťuje koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele,
  • podporu rozvoje budoucí kariéry a uplatnění našich žáků zajišťuje školní kariérový poradce,
  • přenos moderních trendů od zaměstnavatelů do výuky zajistí vyučující, který absolvuje stáž u zaměstnavatelů v oboru,
  • zatraktivnění vzdělávacího procesu zprostředkujeme žákům formou tandemové výuky,
  • pro žáky ohrožené školním neúspěchem zajišťujeme doučování z češtiny a matematiky.
// BBCLONE STATISTIC