Cesta ke kvalitě

Projekt Cesta ke kvalitě je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Je zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Cílem projektu je nabídnout školám metodickou podporu a nástroje využitelné při vlastním hodnocení.

Prostřednictvím tohoto projektu chceme sledovat, vyhodnocovat a zkvalitňovat jednotlivé oblasti školního života, a tím udržet dobré jméno školy a mít spokojené žáky, učitele i rodiče.

// BBCLONE STATISTIC