Kvalita 1 - Nová závěrečná zkouška

 

Škola je zapojena do systémového projektu Kvalita 1 - Nová závěrečná zkouška, na jehož financování se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. Cílem projektu je přispět ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů tříletých učebních oborů a prestiže učňovského školství.

Nová závěrečná zkouška je založena na jednotném zadání pro každý obor. Na jeho tvorbě se podílí školy, zaměstnavatelé a pracovníci NUOV.

Více na www.kvalita1.nuov.cz

// BBCLONE STATISTIC