VIP Kariéra

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

VIP Kariéra I (Vzdělávání - Informace - Poradenství) je systémový projekt ministerstva školství, který přispívá ke zlepšení pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství na školách. Na nákladech se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Partnery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Národní ústav odborného vzdělávání.

Naše škola je v tomto projektu zapojena od 1. 9. 2005, kdy u nás začalo pracovat školní poradenské pracoviště.

 

Projekt VIP Kariéra I od 1. 9. 2009 pokračuje projektem ESF z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzděláváná - Informace - poradenství II" (RŠPP-VIP II). Školní poradenský pracovník působící v projektu RŠPP - VIP II monitoruje výsledky vzdělávání žáků a podporuje vstřícnou atmosféru mezi učiteli a žáky ve škole. Odbornými konzultacemi nabízí zmírnění problémů v oblasti sociální, interkomunikační nebo rodinné. Poskytuje metodickou pomoc rodičům i učitelům.

Více na www.nuov.cz

// BBCLONE STATISTIC