Inovace odborného vzdělání

Zapojili jsme se do projektu OP VK Energetika a životní prostředí, projekt se jmenuje:

Inovace odborného vzdělání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí

V rámci tohoto tříletého projektu (2010-2012) spolupracujeme se ZČU a dalšími partnery na zavádění inovovaných prvků do výuky v oblasti využívání zdrojů energií a jejich dopadu na životní prostředí. Do projektu je zapojeno deset vyučujících a 240 žáků.

K výstupům tohoto projektu patří pilotní ověřování zpracovaných výukových materiálů ve výuce, orgranizování a realizování exkurzí, seminářů a přednášek.

Příklady aktivit v rámci projektu

  • Informační panely - podzim 2010

Popis: 3-5 ks informačních panelů pro umisťování aktuálních materiálů k probíhajícímu projektu

  • Přednášky - podzim 2010

Popis: Přednášky na ZČU: Ing. Drábová, Doc. Hezoučký

  • Stavebnice Geomag - jaro 2011

Popis: modelovat molekuly a chemické vazby- rozumět principům geometrie, statické mechaniky a architektury

  • Pasivní a nízkoenenergetické domy (1 až 2 třídy) - jaro 2011 (2012)

Popis: přednáška s PPT, následně exkurze za těmito stavbami (Praha, Středočeský kraj)

  • Vodní elektrárny (1 až 2 třídy) - podzim 2011 (2012)

Popis: přednáška s PPT, následně exkurze Lipno a malá vodní elektrárna

  • Alternativní zdroje energie (1 až 2 třídy) - podzim 2011

Popis: přednáška s PPT, exkurze na ZČU

  • Temelín (1 až 2 třídy) - podzim 2011

Popis: přednáška s PPT o jaderné energetice, následně exkurze v elektrárně

  • Tepelná čerpadla (1 až 2 třídy) - podzim 2011

Popis: přednáška s PPT, ukázka, model

 

http://kke.zcu.cz/aktualni_projekty/enazp/index.html - webové stránky projektu

// BBCLONE STATISTIC